Nõustamine

Maakondlikud arenduskeskused nõustavad tegutsevaid ettevõtteid järgmistel teemadel:
• Millised on olulisemad probleemid, mis takistavad teie ettevõtte arengut? Milliseid valdkondi tuleks teie ettevõttes arendada, et olla edukas?
• Milliste arendusplaanide elluviimiseks on võimalik saada toetust riiklikest tugiprogrammidest?
• Kust leida vajalikke koolitusi oma töötajate arendamiseks?
• Kust leida sobivaid konsultante, kes aitavad ettevõtte arendusprojekte ellu viia?
• Kuidas leida partnereid ühiste arendusprojektide algatamiseks?
Nimetatud küsimustes nõustavad maakondlikud arenduskeskused ettevõtjaid tasuta.