Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 3. oktoobrini

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2016

Avanes taotlusvoor „ Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2016“.

Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Innovest saab taotleda toetust noorte ja pikaaegsete töötute tööle aitamiseks

Innove ja Sotsiaalministeerium on avanud taotlusvooru, kuhu oodatakse projekte, mille raames pakutavad tegevused aitavad tööturule 16–29-aastaseid noori ning pikka aega töölt eemal olnud inimesi. Taotlusvooru rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru infopäev

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru infopäev toimub esmaspäeval, 05. septembril algusega kell 13:00 Lääne-Viru Maavalitsuses.

Kogemuskohtumine Aasukalda Priitahtliku Päästekomandoga

Lääne-Viru Arenduskeskuse eestvedamisel hakkavad sellest suvest toimuma kodanikuühenduste kogemuskohtumised, millega antakse maakonna ühendustele parem võimalus üksteisega tutvumiseks, soodustatakse omavahelist tihedamat läbikäimist, üksteiselt õppimist ja kogemuste vahetamist.Kogemuskohtumised saavad toimuma üle maakonna. Kui sa oled ise MTÜ eestvedaja, liige, vabatahtlik või sind huvitab, kuidas maakonna MTÜ-d toimivad, siis kogemuskohtumised annavad selleks kõigeks hea võimaluse.

Rohu VI külapäev 17. juuli Rohu pargis

Veel viimane võimalus registreeruda Ideede laagrisse

Juba teist aastat järjest korraldab Lääne-Viru Maavalitsus koostöös partneritega koolinoortele suunatud suvist laagrit, kus toimub palju põnevat - erinevaid seiklusmänge, põnevaid töötubasid ja palju muudki. 

ALDA pakub toetust kohalikele demokraatiaprojektidele

ALDA – the European Association for Local Democracy hõikas välja taotlusvooru, millega toetatakse avatud valitsemise ja kodanike osalemise algatusi kohalikul tasandil. See on hea võimalus nii kohalikele omavalitsustele kui ka vabaühendustele. Eelistatud on projektid, kus vabakond ja kohalik omavalitsus on partneriteks.

Innove korraldab infopäeva täiskasvanute võtmepädevuste arendamise taotlusvooru tutvustamiseks

Sihtasutus Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium avavad 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks. Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud.

Ootame maakonna koole osalema Edulugude konkursil 2016 "Õppimine on põnev!"

Maakondlikud arenduskeskused on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse eestvedamisel viinud haridusprogrammi  Ettevõtlik kool edulugude konkurssi läbi juba mitu aastat. Lääne-Viru koolid ja lasteaiad on saavutanud konkursil märkimisväärseid tulemusi jõudes nii nominentide hulka või osutunud lausa võitjateks.