Järva, Lääne-Viru, Valga ja Võru maakondade konkurentsivõime tugevdamiseks investeeritakse 19,6 miljonit eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus kinnitas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse Järva, Lääne-Viru, Valga ja Võru maakondade taotluste osas. 1. taotlusvoorus toetatakse 18 projekti elluviimist kogumahus 19,6 miljonit eurot. Kokku esitati taotlusvoorude tähtajaks 33 projekti mahus 36 miljonit eurot.

Algas kandideerimine sügisestesse ärimudeli praktikumi gruppidesse

Ootame ettevõtjaid kandideerima ärimudeli praktikumi programmi, kus tegeletakse ettevõtte strateegia ja ärimudeli ülevaatamisega ning otsitakse võimalikke uuenduskohti tänasele ärimudelile. Programm on mõeldud vähemalt 3 aastat tegutsenud eksportivatele ettevõtjatele, kes tunnevad, et nende strateegia ja ärimudel vajavad ülevaatamist ja uuendamist. Lähtuvalt EAS-i ettevõtte arenguprogrammist on ärimudeli praktikumi eelisjärjekorras oodatud ettevõtted, kus on vähemalt 8 töötajat ja kes tegutsevad tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkondades.

President Ilvese toetusel algas konkurss noore ettevõtja preemiale

16.08.2016 algas konkurss noore ettevõtja preemiale, mida annavad välja Swedbank ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. 5000 euro suurusele preemiale oodatakse kandideerima kuni 30-aastaseid Eesti ettevõtjaid. Algatust toetab president Toomas Hendrik Ilves. Preemia antakse  üle 13. oktoobril toimuval Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal.

EAS Ärimentorprogramm ootab kandideerima.

Kasvata oma äri personaalse mentori abiga.

EAS ootab sügisel algavasse ärimentorprogrammi kandideerima 1-3,5 aastat tegutsenud ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid. Ärimentorprogramm on mõeldud alustavate ettevõtjate edule ja kiiremale kasvule ning ekspordile kaasaaitamiseks. Kandideeri SIIN.

Ärimentorprogramm võimaldab Sul: 

Alustab väikeettevõtja arenguprogramm - UUS!

EAS koostöös eduka partneri Marketingi Instituudiga korraldab väikeettevõtete juhtidele ning omanikele aktuaalsete teemade ja hinnatud koolitajatega väga praktilise koolituse EASi väikeettevõtja arenguprogramm. Kandideerimisavalduse esitamise viimane tähtaeg on 31.august 2016.

10. septembril toimuv üleeuroopaline kosmosedebatt ootab osalejaid

Pressiteade

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

22.08.2016

10. septembril toimuv üleeuroopaline kosmosedebatt ootab osalejaid

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA), mille liikmeks sai eelmisel aastal ka Eesti, korraldab 10. septembril ulatusliku avaliku debati, kuhu oodatakse osalema üle 2000 inimese 22 Euroopa riigist. Osalemine ei eelda kosmosealaseid eriteadmisi. Registreerumine debatile on avatud kuni 28. augustini!

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 3. oktoobrini

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2016

Avanes taotlusvoor „ Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2016“.

Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Innovest saab taotleda toetust noorte ja pikaaegsete töötute tööle aitamiseks

Innove ja Sotsiaalministeerium on avanud taotlusvooru, kuhu oodatakse projekte, mille raames pakutavad tegevused aitavad tööturule 16–29-aastaseid noori ning pikka aega töölt eemal olnud inimesi. Taotlusvooru rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru infopäev

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru infopäev toimub esmaspäeval, 05. septembril algusega kell 13:00 Lääne-Viru Maavalitsuses.