Eesti kui investeeringute siht

Eesti on olnud välisinvesteeringute jaoks atraktiivseks sihtriigiks juba üheksakümnendate aastate keskpaigast. Seejuures on Eesti üheks inimese kohta kõige rohkem otseseid välisinvesteeringuid saanud riigiks Põhja- ja Kesk-Euroopas. 2009. aastal moodustas välisinvesteeringute osakaal Eesti riigi SKP -st 85,1%. Võrdluseks - Lätis oli sama näitaja 44,8% ja Leedus 37,4%.

Eesti eelisteks on stabiilne majanduskeskkond, lihtne ja efektiivne ettevõtluskeskkond ning kindlasti ka soodne geograafiline asukoht.

Kokku on Eesti saanud välisinvesteeringuid 2011 esimese kvartali lõpu seisuga 12,5 miljardi EURi eest, millest investeeringud finants- ja kindlustustegevusse moodustavad 30,5% ja töötlevasse tööstusesse 16,2%. Neile järgnevad kinnisvaraalane tegevus 12,8% ning hulgi- ja jaekaubandus 12,5%'ga.

Enim välisinvesteeringuid on tulnud lähiriikidest. Kindlat juhtpositsiooni hoiavad Rootsi (34,7% kogu Eestisse tehtud välisinvesteeringutest) ja Soome (22,9%), kelle osakaal on püsinud viimastel aastatel suhteliselt stabiilsena. Seejuures on pidevalt kasvanud nende riikide osalusega ettevõtete arv.

EAS on viimasel paaril-kolmel aastal tegelenud kõige aktiivsemalt selliste sektoritega nagu äriteenused (shared service centres), IKT, elektroonikatööstus ja masinatööstus, kuid vähem tähtsad ei ole ka Eesti jaoks huvitavad projektid teistest valdkondadest. Meil on oma esindajad Soomes, Rootsis, Suurbritannias, Saksamaal, USAs, Venemaal, Hiinas, Jaapanis ja Ukrainas ning partnerid veel mitmetes riikides, kes kõik aitavad Eestit kui head ettevõtluse asukohta tutvustada.

 

Rohkem infot sellest, kuidas me oma tööd teeme ning meie kontaktid leiate kodulehelt www.investinestonia.com

Investorile pakutavad teenused

Maakonna tööstusparkide turundus

Analüüside koostamine

Väärtuspakkumiste koostamine

Kontaktide vahendamine

Konsultatsioon, nõustamine

Investorkülastuste korraldamine