Kandidaatide esitamine "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" tunnustusele

 Taaskord on kätte jõudnud aeg oma maakonna sädemeid meeles pidada ja tunnustada. Lääne-Viru Arenduskeskus ootab kandidaate tunnuskirjadele Sädeinimene“ ja „Sädeorganisatsioon“. 

 
Tunnuskirjadele saab esitada Lääne-Virumaa kodanikke, MTÜ-sid, kohalikke omavalitsusi või organisatsioone, kes on oma silmapaistva tegevusega kaasa aidanud kohaliku elu arengule, loonud või algatanud uusi tegevusi, kaasa aidanud koostööle ja toetanud maakonna arengut. 
Kandidaate võivad esitada kõik meie maakonna kodanikud ja organisatsioonid. Tunnuskirja andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud ettepanekutest.
 
Tunnustuse saab esitada SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele hiljemalt 28. oktoobriks 2018. 
"Sädeinimene" või "Sädeorganisatsioon" statuut.

Tunnustuse saajad kuulutatakse välja  29. novembril kodanikuühenduste tunnustusõhtul ja arenduskeskuse kodulehel.