Kunda linn

Kunda linn toetab projekti käigus noorte osaluse- ja algatusvõimet läbi noorte kodanike mentorprogrammi läbiviimise. Eesmärgiks on toetada noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas. Tegevus koosneb kahest osast. Esimeses osas töötatakse välaj koolituskava, mille eesmärgiks on noorte kasvatamine aktiivseks kodanikuks. Märksõnadeks: piirkonna ajalugu, kodanikuühiskonna alused, KOV krraldus, väitluse alused, eelarvestamise alused, IT-hügieen, avalik esinemine jne. Kava on suunaga Kunda piirkonnale, kuid kohandatav ka teistele piirkondadele. Teises osas viiakse kohalike spetsialistide eestvedamisel ellu 6-kuuline koolitusprogramm vähemalt 25 kohalikule noorele, mis algab ideede kaardistamisega, programmi käigus ideid täiendatakse, selleks tagatakse jooksev tugi ning projekt lõppeb ideede avaliku esitlemise ja kaitsmisega KOV volikogu ees. Mentorprogrammi viiakse läbi 2 korda kuus, kokku 16 korral. Sihtrühmaks on 14-26-aastased noored.

Lisaks soovib Kunda linn toetada noori aktiivse kogukonna liikmeks kujunemisel ning algatab Mere sõprade klubi, mille eesmärgiks on kohliku keskkonna ja võimaluste väärtustamine läbi loodushariduse, toetades noorte minapilid kujundmist läbi enda huvide avastamise ja poetntsiaali rakendamise. Klubi tegevuse teemadeks on kalandus, mere- ja loodusharidus, merepääste, kokandus jne. Kaasata soovitakse 30 noort. Klubi käib koos 2 korda kuus. Sihtrühmaks on 7-18-aastased noored.