Taotlusvoorud projektide rahastamiseks

Erinevad rahastusallikad projektide toetuseks: 

Eesti Kultuurkapitali sihtkapitalid
Rahvakultuuri Keskus
Eesti Rahvuskultuuri Fond
EAS Regionaalsete investeeringutoetuste programm
Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus INNOVE vahendatavad toetused
Hasartmängumaksu Nõukogu toetused
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed konkursid
Keskkonna Investeeringute Keskuse toetused
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Kohaliku omaalgatuse programm
Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkt
Loov Euroopa
PRIA toetused
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused
Erasmus+ programmi toetused
Programm Euroopa Noored
Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused
Balti-Ameerika Vabaduse Fond
Hooandja ühisrahastusplatvorm
EV100 konkursid ja toetusprogrammid

Ministeeriumite toetused ja programmid

Teadus- ja Haridusministeerium
Kultuuriministeerium
Kaitseministeerium
Välisministeerium
Siseminsiteerium

Microsoft toetab sobilikke MTÜsid tasuta tarkvaraga: Tasuta litsentside saamiseks tuleb MTÜ-l esitada taotlus. Lisainformatsioon ja vastused teie küsimustele: Microsofti toetusprogrammide koordinaator Heli Sepping a-helis@microsoft.com telefon 5905 7845.

Ülevaade kodanikuühendustele toetust jagavatest fondidest on leitav maakondlike arenduskeskuste veebilehelt MAKIS.

Leader maaelu arengu toetused:

Arenduskoda (Tapa, Ambla, Kadrina, Vihula ja Kuusalu linn ning Loksa linn)
Paik (Väike-Maarja, Tamsalu, Laekvere ja Rakke vald)
Partnerid (Kunda linn, Viru-Nigula, Sõmeru, Haljala, Vinni ja Rakvere vald)

Maamajanduse Infokeskus