PATEE 2017 tegevused ettevõtluse valdkonnas

PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suuantud tegevuste eesmärgiks on kujundada maakonna võtmesektorite (puidu-, toidu- ja metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektorite) koostöövõrgustikke, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks innovaatiliste
toodete/teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks.  

2017 aastal jätkatakse tegevusi juba eelneval aastal fookuses olnud puidusektori suunal kuid lisaks on kutsutud osalema erinevatel koolitustel ka toidu- ja metallitöötlemise sektori ettevõtete esindajad ning samuti transpordi-logistika omad.

Pearõhk 2017 aatal on toidsuektori ettevõtete koostöövõrgustiku algatamisel, mis hõlmab endas kahte arengureisi valdkonnapõhistesse ettevõtetesse ja asutustesse. Üks arenguresi on Eesti-sisene ja teine välisreis. 

Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2017 aastaks planeeritud 64 757 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste liit.