PATEE 2018 tegevused ettevõtluse valdkonnas

PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suuantud tegevuste eesmärgiks on kujundada maakonna võtmesektorite (puidu-, toidu- ja metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektorite) koostöövõrgustikke, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks, innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks.

2018 aastal jätkatakse tegevusi juba eelneval kahel aastal fookuses olnud puidu- ja toidutöötlemise sektori ettevõtete suunal, kuid lisaks on kutsutud programmist osa saama ka metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektori ettevõtete esindajad.

2018 aastal on plaanis tuua ettevõtjateni kaks suuremat koolitusprogrammi, millest esimene arendab praktilisi teadmisi ja oskusi turunduse- ning teine tootearenduse valdkonnas. Lisaks mitmed infopäevad ja arengureisid erinevatesse eestis tegutsevatesse ettevõtetesse ning ettevõtlust toetavatesse teadusasutustesse.

Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2018 aastaks planeeritud 63 622,95 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Meedet rakendavad Rahandusministeerium ja EAS. Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste liit.