PATEE 2019 tegevused ettevõtluse valdkonnas

PATEE projekti ettevõtluse arendamisele suunatud tegevuste eesmärgiks on kujundada maakonna võtmesektorite (puidu-, toidu- ja metallitöötlemise ning transpordi-logistika sektorite) koostöövõrgustikke, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks, innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks, innovatsiooni ja ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime parandamiseks.


2019.aasta tegevused on suunatud ettevõtete innovatsiooni- ja ekspordivõimekuse kasvule ja maakonna ettevõtete omavahelise koostöö tugevdamisele. Tegevusi on planeeritud kõigile neljale võtmesektorile.


2019.a on plaanis läbi viia koolituspäevad tootearenduse, turunduse, ekspordi valdkondades. Lisaks toimuvad infopäevad ning erinevate teadusasutuse ja ettevõtete külastused.


Ettevõtluse arendamise programmi läbiviimseks on 2019.a planeeritud 71 207,34 eurot. Tegevusi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF). Tugiprogrammi läbiviimisel tagab omafinantseeringu Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.