Selgunud on Lääne-Virumaa "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" 2015

26. novembril 2015 toimunud Lääne-Virumaa kodanikuühenduste inspiratsioonipäeval tunnustati maakonna "Sädeinimene" 2015 tunnuskirjaga Kaire Rapurit Kundast ning "Sädeorganisatsiooni" 2015 tiitliga tunnustati MTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando. Õnnitleme Arenduskeskuse poolt kõiki kandidaate ja tunnuskirja saajaid nende silmapaistava tegevuse eest!

Lääne-Virumaa "Sädeinimene" 2015 KAIRE RAPUR
Kaire on soe, särav, hingestatud, loominguline, kelle sarnased tahaksid olla paljud meie Kunda Ühisgümnaasiumi noored. Kaire on eeskujuks abivalmiduse, kohusetunde ja algatusvõimega nii koolis õppivatele kui töötavatele inimestele. Kaire korraldab koolis kõike toimuvat kuna tema ametikoht on huvijuht ja Kaire teeb oma tööd terve hinge ja südamega.

Kaire eestvedamisel loodi Kunda Ühisgümnaasiumi Tegude Tuba, mis on paljudele õpilastele koolis asuv pesa, kus tunda end hästi. Tegude Tuba on suur motivaator kooliskäimisel. Kaire õpetab Kunda Ühisgümnaasiumis ettevõtlust. Kaire ja õpilaste koostöös luuakse meie kooli õpilasfirmad mis on huvitavate ideedega ning edukad. Virumaa ettevõtluskonkursil ENTRUM saavutas õpilasfirma Plistax parima tootedisaini ja publiku lemmiku tiitli.

Kaire eestvedamisel valmib koolimajja kooli muuseum, mille ajalooliseid esemeid ja paberitööd annavad aimu aastatetagustest koolipäevadest ja nende sisust. Sellesse kõigesse seob Kaire kübeme oma suurest hingest ning lisab nostalgiahõngule soojuse.

Kaire on inimene, kes oskab panna inimesed endaga koos töötama - nii täiskasvanud kui õpilased. Ta oskab leida õpilastes just need küljed, mis paneb neid temaga koos tegutsema ja seda sundimata ja vabatahtlikult.

Kaire tegemiste läbi on meie koolis noorte mõtte- ja tegudemaailmas kindlasti positiivseid muutusi.
Kunda Ühisgümnaasiumi noored ei pea leppima üksnes koolis koostööst Kairega, vaid saavad ka oma sportlikud huvid ühendada Team Yongi tegemistega.

Kaire on kingitus meie kogukonnale, meie sädeinimene, sütitab ja justkui tugev loodusjõud, põleb suure leegiga – valgus meile kõigile.

"Sädeinimene" 2015 kandidaadid:
Tiiu Mürk - on aktiivne, kohusetundlik, loominguline, järjekindel, hea organiseerija ja autoriteetne noor inimene. Kogu elu on ta tegelenud isetegevusega: rahvatantsu, kandlemängu, etlemise ja võimlemisega. Rahvatantsijana on ta põhikoolis tantsinud Ülle Feršeli käe all, ülikoolis õppimise ajal tantsis „Kuljuses“. Nüüd, doktoriõppe ajal, tantsib ise Märt Agu tantsutrupis.

Kolm aastat on ta ülikooli õpingute kõrvalt juhendanud Lääne-Virumaa tantsurühmi: Võhma Seltsimaja segarühma, Võhma Seltsimaja naisrühm „Krõtake“, Tamsalu Kultuurimaja noorikute tantsurühma „ Vallatud Kurvid“ ja poiste tantsurühma. Esimese kolme rühmaga tantsiti end viimasele üleriigilisele tantsupeole, poisterühmaga osaleti meeste 3ndal tantsupeol. 2016nda aasta suvel on eesmärgiks kahe naisrühmaga Jõgeval, naiste tantsupeol osalemine.

Sellest aastast on Tiiu ka rahvatantsuansambli „Tarvanpää“ treener ja Tarvanpää Seltsi kunstiline juht.
Tiiu on ise ka viljakas tantsulooja. On loonud nii rahvalikke kui estraaditantse. Samuti on ta tulvil häid algatusi, milliseid korraldab mängleva kergusega (nt Virumaa naiste tantsupäev).

Lisaks algatas ta Tamsalu tantsulaagrite korraldamise traditsiooni. Laagreid korraldavad Tamsalu juurtega noored vabatahtlikud, kes kaasavad sõpru ja tuttavaid treenereid ning tantsuharidust antakse ja vaba aega sisustatakse juba 150 lapsel-noorel. Tantsulaagris toimuvad samuti täiskasvanute tantsutrennid.

Hetkel õpib Tiiu doktoriõppele lisaks ka Rahvakultuuri Keskuse Rahvatantsujuhtide koolis.

Aive Alavere - on Roela koolis töötanud 20 aastat muusikaõpetaja ja huvijuhina. Alates õppeaastast 2013/2014 ka lasteaed/põhikooli direktorina.

Kui Aive asus koolijuhi kohale, sai kool nn uue hingamise. Asjaajamine muutus kiiremaks ja põhjalikumaks. Viimastel aastatel on tegeletud põhjalikult erivajadustega õpilastega. Lisaks õpilaste suunamisele nõustajate juurde on Aive leidnud psühholoogi, kes käib meil majas ühel päeval nädalas. Uuel õppeaastal on lootust, et saame koolipsühholoogi teenuseid kasutada igapäevaselt.

Lisaks koolitööle lööb Aive Alavere aktiivselt kaasa rahvamaja töös – laulab segakooris ning naiskvartetis „Sära“, aitab nii rahvamajal kui ka kohalikul kodukandi liikumisel üritusi organiseerida ja läbi viia.

Samuti on Aive osalenud arvukatel laulukonkurssidel nii rahvusvahelistel, vabariiklikel, maakondlikel kui ka kohalikel. Rahvusvahelisel laulukonkursil „Tähtede laul“ jõudis õp. Alavere õpilane kahel korral 10 finalisti hulka. Laulukarusselil on osaletud mitmeid kordi, kahel korral jõutud lausa finaali. Vabariiklikul laulukonkursil „Viru Lauluke“ on osaletud edukalt mitmeid aastaid, alati tuldud tagasi peapreemiate ja auhinnaliste kohtadega. Rõõmuga on osaletud Rakvere Muusikakooli korraldatud „Lääne-Virumaa solistide konkursil“, kus on saavutatud esikohti ja ühel korral ka eripreemia.

Urve Kingumets ja Sirje Kiviberg - ükski selts ei saa sädeleda, kui selle eesotsas ei oleks sädeinimesi, eestvedajaid ja tagant tõukajaid. Varangu Külaseltsis on nendeks inspireerivateks sädeinimesteks Urve Kingumets ja Sirje Kiviberg. Aktiivsed projektikirjutajad ja projektide elluviijad.

Marge Õun - juhib aastast 2009 Lääne-Virumaa Afaasia Ühingut. Teeb seda tööd südamega ja vabatahtlikuse alusel. Teeb täpselt niipalju,kui tervis lubab.

Öeldakse, et teist elu ei ole meile antud. Kuid elus on alati erandeid. Marge on sündinud siia ilma 2 korda: esimene sünnipäev on 13. märtsil 1971. aastal ja teine sünnipäev 6. detsember 2000 a. Peale kolmanda lapse sündi juhtus terviserike ja Marge oli koomas mõned päevad. Järgnes võitlus hirmsa haigusega, kus Marge alla ei andnud tänu pere toetusele. Peale ränkrasket haigust on Marge õppinud uuesti rääkima, kõndima ja eluga toimetulema.

TÄNASEKS nõustab ta sama diagnoosiga Lääne-Virumaa haigeid, korraldab loenguid, väljasõite ja kõnetreeninguid. On Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koja juhatuse liige.

Aastatel 2013-2015 lõi kaasa ennetustöö projektist: “Märka meid“, kus me käisime töörühmaga mööda Lääne-Virumaa ja Rakvere linna lasteaedu ja Marge oli nõus oma haigusest rääkima.

Jah, Marge väsib kiiresti, ta ei saa teha oma igapäevast tööd lasteaiakasvatajana, aga ta teeb täpselt nii palju kui jõuab ja jaksab, on alati rõõmsameelne, heatahtlik ja tubli meeskonnaliige.
Ta on eeskujuks tervetele inimestele.
Öeldakse,on inimesi kes tulevad ja lähevad. On inimesi, kes tulevad ja ei lähe kunagi, nad on sooja hommiku päikese sarnased. Marge on just selline-sooja hommiku päikese sarnane.

Marge Zaidullin on tulihingeline MTÜ Aaskualda Priitahtliku Päästekomando eestvedaja. Marge innustab isikliku eeskujuga kogukonnaliikmeid olema avatumad ning osalema aktiivsemalt ühisettevõtmistes.

Kärt Põllu on elupõline Roela elanik ja MTÜ Roela Kodukant aktiivne liige. Juba kooliajast alates on ta osalenud klubi ringides nii juhendaja kui osalejana. Kärt on alati ning aktiivselt osalenud kohaliku elu puudutavatel aruteludel ja tegemistel. Oli küla arengukava koostamise juures ja abistas nii tekstide koostamisel kui ka trükkimisel, toimetamisel.

Üks tema suur panus kohaliku pärimuse talletamisel on koduloo raamatutesarja väljaandmine. Raamatu sarja nimi on „Minu kodu lugu“ ja ilmavalgust on näinud neli kogumikku. Hetkel on trükivalmis ka viies raamat. Raamatu väljaandmiseks tegi Kärt korjandusi ja kirjutas projekte. Oli igati abiks raamatu väljaandmisel ja pidas läbirääkimisi rahastajatega.

Kärt Põllu on inimene, kes on rasketel aegadel toetav ja pingelistes olukordades tasakaalustav jõud. Kärt on meie küla koondava organisatsiooni väga oluline ühenduslüli, olles toeks ja nõuandjaks ka uuele noorele juhatusele, et jätkusuutlikus ei kaoks. Kärt osaleb külapäevade, laatade, arengukavade, projektitaotluste, päkapikumaa jne ürituste korraldamisel. Samuti oli Kärt abiks Roela asutamise aastapäeva tähistava suure kivirahnu ülesseadmisel Roela südamesse.

Lääne-Virumaa "Sädeorganisatsioon" 2015 MTÜ AASUKALDA PRIITAHTLIK PÄÄSTEKOMANDOMTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando on alates oma asutamisest 2013. aastal kaasa aidanud elukeskkonna turvalisuse ja tuleohutusalase teadlikkuse tõstmisele ning priitahtlikkuse põhimõtte juurdumisele kogukondlikes ettevõtmistes. Selts teeb tihedat koostööd lasteaiaga ja korraldab Viru-Nigula, Kunda ja Laekvere õpilastele süsteemset päästeteemalist väljaõpet. Suvel said Viru-Nigula noored Narva suvelaagris 13 osalenud rühma seas tubli 5. koha.

Alates 2014. aasta juunist, kui saadi luba ametlikuks reageerimistegevuseks, on MTÜ olnud arvestatav partner nii Viru-Nigula Vallavalitsusele kui Päästeametile. Ennetustöö raames on komando juhtinud vallavalitsuse tähelepanu mitmele ohuolukorrale, mis on ka seepeale likvideeritud. Maakonnas külastati käesoleval aastal 30 kodumajapidamist. Neist viiele vähekindlustatud leibkonnale taotleti küttekollete rekonstrueerimiseks Päästeametilt toetust. Tänaseks on reageeritud ligi 80 õnnetusjuhtumile, sealhulgas ka Tüükri tuuliku põlengu kustutamine. Osaletud on tulekahjude ja tormikahjude likvideerimisel, avariide päästetöödel. Hetkel on praktilisel valvel väike vaheaeg, kuna Soomest hangitud päästeauto vajab remonti pärast viimast tõsist kustutusprotsessi Kunda linnas.

Komandos on kokku 29 liiget. Aktiivselt on tegeletud päästealase võimekuse arendamisega, muu hulgas on viis liiget proovinud ka suitsu sukeldumist, et paremini ette kujutada päästevarustuse turvalisust, tegevusevõimalusi ja riske ekstreemolukorras. Lisaks tulekustutamise oskustele on käidud mere- ja jõereostuse likvideerimise koolitustel. Komando seitsmel liikmel on luba juhtida alarmsõidukit, kuus omandavad merepääste oskusi.

Aasukalda priitahtlikud pritsimehed on alati valla üritusi turvamas ning osalevad koos teiste mtü-dega avalike ürituste ettevalmistamises. Komando on orienteeritud ühtviisi nii päästemissioonile kui eri põlvkondi siduvale seltsitegevusele. Seltsi iseloomustab ennekõike avatus - oma tegevustest tahetakse rääkida, saavutuste üle rõõmustatakse ning jagatakse seda sotsiaalmeedias. Aasukalda Priitahtlikku Päästekomandot tutvustav filmike on saanud youtubes juba sadu imetlejaid.

 

"Sädeorganisatsioon" 2015 kandidaadid:
MTÜ RAKKE VALLA HARIDUSE SELTS ühendab vabatahtlikkuse alusel eneseharimisest ja taidlusest huvitatud inimesi. Seltsi eesmärgiks on täiskasvanutele eneseharimisvõimaluste loomine, õpiharjumuste kujundamine, rahvusliku kultuuripärandi säilitamine ja propageerimine, inimeste sotsiaalse aktiivsuse tõstmine seltsi tööst osavõtu teel. Rakke Valla Hariduse Selts tegutseb 1996 aastast. Nende tegevus hõlmab muuseumi elus hoidmist, raamatute kirjastamist, erinevate õppepäevade korraldamist, temaatiliste ekskursioonde korraldamist jne. Nende tegevus on suunatud üleüldisele piirkonna kultuurielu edendamisele.

MTÜ VIRU RATSU on elavdanud olulisel määral Lääne-Virumaa ratsasporti, edendanud vabatahtlikku tööd kogukonnas, korraldanud mitmeid noorte- ja täiskasvanute ratsaspordiüritusi ning kaasanud ettevõtmistesse olulisel määral piirkonna era- ja avalikku sektorit. MTÜ Viru Ratsu tegevuse näol oleme tunnistajaks sportlaste ja hobuseomanike paremale koostööle vältimaks taandarengut Lääne-Virumaa ja Eesti ratsaspordis tervikuna. See nõuab järjekindlust ning pühendunud suhtumist, sest ratsutamine pole nii harrastatav spordiala, kui näiteks kergejõustik. Ühingus tegutseb 40 liiget, kes püüavad parenada Lääne-Virumaa ratsutamise olukorda.

MTÜ Viru Ratsu korraldas 2015. aastal Rakvere Karika & L-Virumaa MV korraldamise. Viimati oli Rakveres võistlus umbes 10 aastat tagasi Pallaadium Cup näol ning umbes 30 aastat tagasi maakonna meistrivõistluste näol.

On hea meel, et MTÜ Viru Ratsu eeskujul on sirgunud maakonda palju väärtuslikke kodanikke, kes ratsaspordiga tegelevad ja ratsavõistlusi korraldavad. Näiteks klubi alla kuuluvad tallid ja kodanikuühendused Lepa Tall, Vao Tall, Pariisi Tall, Arma Ratsatalu, Madise Tall, Vinni Tall.

MTÜ Viru Ratsu sportlased on olnud väga edukad. Näiteks kaks sportlast pääses Tallinna Horse Showl Saku Suurhalli ning üks sportlane käis klubi esindamas Helsingi Horse Showl. Eestit esindasid seal veel kolme klubi liikmed, aga Eestis on ratsaspordi klubisid umbes 40. See näitab, et väikses klubis on piisavalt väge ja sädet, et tippu jõuda.

MTÜ Viru Ratsu on aastate jooksul midagi uut liikuma pannud, loonud ja muutnud.

VARANGU KÜLASELTS - on asutatud juunis 2004, mis ühendab kogukonnaliikmeid Varangu, Essu, Põdruse, Pehka, Aasu, Kadle ja Aaviku küladest. Oma seltsimaja ehitati valmis 2009.a lõpus ja kasutuses on see 2010.aastast. Seltsi liikmeid hetkeseisuga on 43. Selts on aktiivselt esitanud rahastamistaotlusi ning korraldanud ühisüritusi ja –koolitusi kogukonnaliikmetele. Nii mõnedki projektitegevused on olnud kandiülesed ehk olnud kaasavad ja avatud kogu vallarahvale ning üle vallapiiride.

VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS on justkui säde meie kogukonna toimimise, elujärje parendamise ja turvalisuse tagamise suure tule süttimisel. Kohalike vabaühenduste ja omavalitsuse koostöö on avatud ning koostöö sujub eduliselt. Tegevuste planeerimisel ja elluviimisel on lihtne ametnike poole pöörduda. Omavalitsus soodustab ärksa kodanikualgatuse loomist ja arendamist. On alati nõu ja jõuga abiks.

Kogukonna nõrgemate liikmete elujärje parandamine on omavalitsuse üks olulisi eesmärke. Seda tõendab kiire reageerimine kodutule inimesele tema identiteedi, väärikuse ja kodu andmisel.
19. juunil 2015 avastas kodukülastuste läbiviimise käigus Aasukalda Priitahtliku Päästekomando vabatahtlikud mahajäetud elamust inimese. Elamus olid sisselangenud lagi, elekter ja vesi puudusid, avaaugud osalt puudu, osalt amortiseerunud. Küttekolletel uksed ja pliidirauad puudu. Tahmaluugid olid suletud kaltsudega. Küsitlusel selgus, et ta on seal juba pikalt elutsenud, kuid rahumeelse oleku tõttu ei olnud ta teisi kogukonna liikmeid seganud. Enda ülalpidamiseks tegi talunike juures juhutöid ja korjas taarat. Puudusid isikudokumendid, väidetavalt sissekirjutus Tallinnas. Andsime omavalitsusele oma avastusest teada ja juba juuni keskpaigaks oli härral olemas kehtiv ID kaart, kodu ja esmane sotsiaalabi.
Viru-Nigula omavalitsus on avatud, hooliv, arenev, uuendusmeelne ja samas traditsioone austav üksus.