Selgunud on Lääne-Virumaa "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" 2016

Lääne-Virumaa kodanikuühenduste konverentsil "TEEN, SEST HOOLIN!" kuulutati välja ja tunnustati maakonna sädeinimesi ja sädeorganisatsioone. Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirja "Sädeinimene" 2016 pälvis naiskodukaitse eestvedaja Väike-Maarjast Anneli Mikiver. "Sädeorganisatsioon" 2016 on Vinni vallas tegutsev erivajadustega inimeste keskus MTÜ Johanna.

Lääne-Virumaa "Sädeinimene" 2016 Anneli Mikiver

Anneli Mikiver on Naiskodukaitse Viru ringkonna liige. Ta on olnud Viru ringkonna suurima jaoskonna – Rakvere jaoskonna esinaine ning tema eestvedamisel taasasutati Väike-Maarjasse Naiskodukaitse jaoskond, mida ta 2014. aastast juhib.
Ta on elavdanud olulisel määral vabatahtlikku tööd kogukonnas, korraldanud mitmeid naiskodukaitse- ja heategevusüritusi ning kaasanud ettevõtmistesse olulisel määral piirkonna era- ja avalikku sektorit.

"Sädeinimene" 2016 kandidaadid:
Jane Kool - 
Väike-Maarja spordihoone ja valla rahvaspordiklubi eestvedajana juhib Jane Kool alates 2013. aastast Väike-Maarja sporditegevust. Tema isiklik eeskuju innustab inimesi liikuma ja tema korraldatud üritused on sportima toonud palju uusi harrastajaid.

Külli Hallik-Vilu - Külli töötab Kadrina lasteaed Sipsik Hulja rühmades liikumisõpetajana. Lisaks töökohustustele ja lasteaia ürituste planeerimisele, organiseerib ta kogu vallarahvale erinevaid üritusi. Külli on alati rõõmsameelne ja tegus noor naine. Tema kohta kehtib ütlus – kes teeb see jõuab!

Margit Lichtfeldt - MTÜ Uus Uhtna juhatuse liige. Margit on Uhtna paikkonna tõeline eestvedaja ja sädeinimene. Tänu tema aktiivsele tegevusele on algatatud uusi projekte ja ettevõtmisi. Margit on hea meeskonnaliige, kelle peale võib alati kindel olla. Ta ei pea paljuks hoolitseda kogu kogukonna aktiivse tegevuse eest.

Nele Rogenbaum - Nele Rogenbaum töötab Arkna Mõisas arendusjuhina. Lisaks oma igapäevatööle on Nele aktiivselt kaasa rääkimas külaelus, olles initsiatiivikas liider ja usin töömesilane. Ta on andnud olulise panuse Arkna küla uuesti elule ärgitamisele ja arendamisele.

Ivo Leek - MTÜ KaRakTer ja MTÜ Rõõmu Tehas juhatuse liige, Väike KaRakTer juhendaja, ettevõtja. Ivo on juhina tasakaalukas ja temaga on hea koos töötada. Ta on märkimisväärselt panustanud Rakvere linna kultuurielu arendustegevustesse. Korraldab ja lööb ihu ja hingega kaasa harrastusteatrites, projektides ja lavastustes.

Ene Ehrenpreis - Viru- Nigula Hariduse Seltsi eestvedaja. Ülimalt aktiivne, sitke ja mitmekülgne eesti naine. Orienteerumise kolmapäevakute ning Viru-Nigula valla külade liikumis- ja tutvumismängu „Tervisepäev“ organiseerija.

Lääne-Virumaa "Sädeorganisatsioon" 2016 MTÜ Johanna

MTÜ Johanna tegevus toetab ja rikastab piirkonna erivajadustega inimeste, eakate ja nende perede igapäevast hakkamasaamist, väärtustamist ja aktiivset ellusuhtumist. Johanna keskuses osutatakse igapäevaelu toetamise teenust kõikidel tööpäevadel ning ESF ja SKA toetusega pikaajalist kaitstud töö teenust erivajadustega inimestele. Keskuses tegeletakse sotsiaalse ettevõtlusega, tegevusjuhendajate juhtimisel tehakse käsitööd ning tegeletakse enesearendusega. Tänu MTÜ Johannale on üks tühi hoone täidetud taas eluga. MTÜ Johanna eestvedajaks on teotahteline Ülle Allika.

"Sädeorganisatsioon" 2016 kandidaat MTÜ Läsna Rahvamaja - Läsna Rahvamaja on ehe näide vahvast külaelust, kogukonna ühtehoidmisest, traditsioonidest ja isetegevuse tähtsusest kohalikus elus. Läsna Rahvamaja särav eestvedaja on Heli Napp. 
 

 

 

 

 

 

kuulutati välja ja tunnustati Lääne-Viru arenduskeskuse poolt maakonna "Sädeinimene" 2016 tunnuskirjaga Kaire Rapurit Kundast ning "Sädeorganisatsiooni" 2015 tiitliga tunnustati MTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando. Õnnitleme Arenduskeskuse poolt kõiki kandidaate ja tunnuskirja saajaid nende silmapaistava tegevuse eest!