Starditoetuse tingimused muutuvad paindlikumaks

Starditoetuse määruse muudatused jõustuvad 1. aprillil. Samal ajal muutub ka toetust vahendav rakendusüksus. Aprillist alates rakendab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) asemel starditoetust Riigi Tugiteenuste Keskus. MKM Pressiteatega saate tutvuda siin: 

mkm.ee/et/uudised/ettevotlusega-alustamine-saab-paindlikumad-toetustingimused

Alates 01.04.2019. rakendab starditoetuse meedet EASi asemel Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Maakondlikud arenduskeskused jätkavad starditoetuse info- ja eelnõustamist ning kõikide toetuse saajate arengunõustamise läbiviimist. Toetustaotlusi ja rahastatud projektide maksetaotlusi, aruandeid, muutmistaotlusi ning infot tuleb alates 01.aprillist esitada RTK-le E-toetuste keskkonna kaudu. 

https://www.rtk.ee/starditoetus

etoetus.struktuurifondid.ee