Tehnoloogiavaldkonna arendamine

Maakondlik noorte ettevõtlikkuse programm toetab maakonnas tehnoloogiavaldkonna-alase huvikooli väljaarendamist. 2018. aasta alguseks on MTÜ Dragonite juhtimisel loodud tehnikavaldkonna huvikool Tehnoloogiakool, mille eesmärgiks on edendada ja populariseerida teadushuviharidust Lääne-Virumaal. 

1.veebruaril külastati  koos Rakvere linnavalitsuse ja linna koolide juhtkondadega Pärnu linna ja Pernova huvikooli, et tutvuda Pärnu linna praktikaga formaalse ja mitteformaalse õppe ühildamisest ("Pärnu linn kui õpikeskkond") ja mõtiskleda Rakvere linna sellekohaste võimaluste üle.

2017. aasta sügisel vabaühenduse Dragonite'i poolt läbiviidud lasteaiaõpetajate robootikavaldkonna baaskoolituste loogiliseks jätkuks sai uuel aastal huviringidega alustamine lasteaedade juures. 2018. aasta alguses viidi Rakvere linna lasteaedades (LA Kungla, LA Triin ja Rakvere Rohuaia LA) läbi robootika huviringe tutvustavad infopäevad, mis olid suunatud nii huvilistele lastele ning nende vanematele. 2018.aasta jaanuarist alustasidki kõigis kolmes Rakvere linna lasteaias robootika huviringid oma tööd, juhendajateks samade lasteaedade õpetajad. Õpetajad läbisid eelnevalt lisaks sügisel saadud baaskoolitusele ka põhjalikuma ettevalmistuse andva lühikoolituse MTÜ Dragonite juhendamisel. Väikeste robootikute tegemisi näiteks Kungla lasteaias saab piiluda SIIT

Lisaks lasteaedadele alustati ka robootika huviringiga 7.-10.-aastatele lastele Lääne-Viru Keskraamatukogu juures. Huviringide töö jätkub 2018/19 õppeaasta sügisel. 

Lasteaedade huviringide tööd ja tegemised võeti kokku kevadel, emadepäeva eel projektiga "Ema köögis". Projektide esitlused ja sõbralik meeskondade vaheline võistlus antud teemal toimus Rakvere Rohuaia lasteaias 5. mail. Pilte sündmusest on võimalik vaadata SIIT. Taolised sündmused aitavad teadustada ja pöörata tähelepanu tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonna olulisusele ja integreeritusele haridusvaldkonnaga ning tekitada teadmist ja huvi valdkonna vastu.

2018. aastal oli küll plaanis viia maakonna õpetajatele läbi 24-tunnine koolitusprogramm eesmärgiga luua oskusteave, mille tulemusena oleksid õpetajad võimelised lõimima oma tundidesse robootikaülesandeid vastavalt läbitavatele teemadele. Kuna aga Tehnoloogiakool sai Klass+ voorust (ESF) rahastuse projektile "Digitehnoloogia ainetundides", mis keskendub samadele eesmärkidele (robootika- ja tehnoloogiavahendite lõimimine erinevatesse ainetundidesse) 9 maakonna koolis, siis ei toetata antud tegevusi enam maakondlikust noorte ettevõtlikkuse programmist, vaid tegemist on iseseisva projektiga. Projekt täidab siiski maakondliku noorte ettevõtlikkuse tugiprogrammi eesmärke.

Tehnoloogiakooli tegemised 2018. aastal