Tulemas on juba neljas Ideede Laat

Lääne-Viru Maavalitsus koostöös Europe Direct teabekeskus – Lääne-Virumaa, Lääne-Viru Arenduskeskuse, maakonna koolide ja vabaühenduste tehnika- ning tehnoloogiaringidega korraldavad 8. aprillil Rakvere ametikoolis Ideede laada.

Oma nõusoleku laadal osalemiseks on juba andnud päästeamet, politsei, maanteeamet, ametikool, maakonna mitmed robootikaringid, MTÜ Vinni Punn, lennu-, automudelismi, arvutiprogrammeerimise ja filmindusega tegelevad ringid, kes esitlevad oma tegevust vastavates töötubades.

Oodatud on kõikidest koolidest esinejad õpilasfirmade, õpilasleiutiste ning loodusteaduste, tehnika-ja tehnoloogia alaste väljapanekutega (esitlus, töötuba, infolaud) , samuti organisatsioonid ja huviklubid, et töötoad ja esitlused oleksid mitmekesised ja õpetlikud erinevate huvidega poistele ja tüdrukutele.

Tore oleks näha kõiki meie koole, kuid vähemalt kõik suured põhikoolid ja gümnaasiumid võiksid end ja oma tegevusi teistele esitleda. Eelmistel aastatel on silma paistnud Vinni-Pajusti gümnaasium, Kadrina keskkool, Rakvere põhikool, Haljala gümnaasium, Rakvere ametikool, Väike-Maarja õppekeskus, lasteaiad Kungla ja Pisipõnn. Kindlasti on ka teistel midagi õpetada ja näidata.

Ka maakonna firmad võiksid tutvustada oma tegevust, mis seotud antud valdkondadega. Kui teil on jäänud silma mingi huvitav esitlus Eestis, keda võiks ka maakonda tulla, siis palun andke teada.

Sündmust rikastaksid kindlasti noorte endi leiutised, esitlused innovaatilistest tegevustest ja noortepoolsetest nutikatest lahendustest. Ootame väga, et noored ise teavitaksid oma leiutistest ja esitleksid neid teistele. Kui teistel kaaslastel on teateid nendest leiutistest, siis ootame vihjeid leiutiste ja leiutajate kohta, et andekaid noori leiutajaid ka osalema kutsuda.

Osalejatel on peale töötubade ka võimalus teha esitlusi/lavastusi suurel laval.

Sel aastal on sihtrühmaks eelkõige II ja III kooliastme põhikooliõpilased, kuid oodatud on kõik huvilised - nii väikesed kui suured.

Osalemiseks palume koolil, noortekeskusel,firmal, vabaühendusel, noortegrupil või noorel esitada andmed töötoa, esitluse või infolaua teema (lühiiseloomustus), ruumi suuruse ja vajaduste (elekter, internet jm) ning kontaktisiku (nimi, e-posti aadress) kohta hiljemalt 3. märtsiks 2015 e-posti aadressile haridusosakond@laane-viru.maavalitsus.ee.

Lisainfo: haridusosakond@laane-viru.maavalitsus.ee või tel 325 8030, 3258031.