Kodanikuühenduste ÜHISNÄDAL!

Lääne-Virumaa kodanikuühenduste inspiratsioonipäeva 2015 kokkuvõtted

Lääne-Virumaa kodanikuühenduste inspiratsioonipäev toimus 26. november 2015, AQVA Hotel&Spa Konverentsikeskuses.

Päeva juhtis ja osalejaid inspireeris Harald Lepisk, kes on inspiratsioonikoolitaja, videograaf ja ettevõtja. Hariduselt ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magister, hingelt kirglik inimloovuse avastaja. Koolitajana inspireerinud inimesi 9 aastat 12-s riigis, vabaühendustes kaasamist ja elluviimist praktiseerinud Ettevõtlike Noorte Kojas. Harald on ka Inspiratsioon.ee, Lugudevestja ja Kireleidja rakenduse looja.

Inspiratsioonipäeval omandati praktilisi oskusied „Kuidas vaimustuda oma tegevusest?“. Mooduli käigus õpiti 7 õnnelikku harjumust hea töötuju loomiseks: naerata südamest, istu ärksalt, õnnekõnd, kasuta positiivse laenguga sõnu, pea tänulikkuse päevikut, ümbritse ennast positiivselt laetud inimestega, tee tihti seda, mida armastad.

Läbi viidi grupiarutelud inimeste kaasamise, vabatahtlike motiveerimise ja uute algatusideede alal. Samuti kasutati coachingu-vestluste praktikat, et määratleda järgmine julge samm enda ettevõtmistes.

Läbi viidi Sädevisioon - inspireerivad inimesed meie hulgast. Toimusid intervjuud tunnuskirja „Sädeinimene“ ja „Sädeorganisatsioon“ kandidaatidega: Aive Alavere, Marge Õun, Kaire Rapur, Katrin Lipp ja Arnold Abel. Osalejad tegid läbi lugude jutustamise praktikumi. Lugude jutustamisega harjutati, kuidas lugude jutustamise kaudu enda põrumised õpetlikeks lugudeks muuta.

Üleriigilisel Ühisnädalal osales kokku üle 11 700 eestimaalase. Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimus kolmandat korda ja leiab aset novembrikuu viimasel nädalal, kodanikupäeva lähistel ning mida korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, külaliikumisega Kodukant ja teiste arvukate partneritega. Lääne-Virumaal osales Ühisnädala tegemistes kokku üle 1500 inimese ja Ühisnädala programmi kuulus 12 ettevõtmist.

Harald Lepiski esitlus: Inspiratsioonipäeva slaidid

 

 

 


Lapsed püüdsid sädemed pildile!

Lääne-Viurmaa Arenduskeskuse eestvedamisel joonistasid Lääne-Virumaa koolide ja lasteaedade lapsed pilte teemal "Sädeinimene". Lisaks joonistamisele suunas see teema lapsi arutlema selle üle, kes on sädeinimene ja kuidas erinevad ettevõtmised rikastavad nii meie pere- ja koolielu ja kuidas see aitab kaasa kohalikule arengule.

Laste joonistamisele aitasid kaasa kogukonnapraktikandid Rakvere Reaalgümnaasiumist: Kristi Kuhi, Rakell Pärnamäe, Melissa Maalmets ja Kaspar Odraks.

Laste joonistused olid Lääne-Virumaa kodanikuühenduste inspiratsioonipäeval osalejatele üllatuseks ning iga osaleja sai oma "sädepildi" koju kaasa võtta.

Aitäh väikestele joonistajatele:
Kungla Lasteaiast
Roela Lasteaed Põhikoolist
Rakvere Põhikoolist
Rakvere Gümnaasiumist
Rakvere Reaalkümnaasiumist


Selgunud on Lääne-Virumaa "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon" 2015

26. novembril 2015 toimunud Lääne-Virumaa kodanikuühenduste inspiratsioonipäeval tunnustati maakonna "Sädeinimene" 2015 tunnuskirjaga Kaire Rapurit Kundast ning "Sädeorganisatsiooni" 2015 tiitliga tunnustati MTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando. Õnnitleme Arenduskeskuse poolt kõiki kandidaate ja tunnuskirja saajaid nende silmapaistava tegevuse eest!

Lääne-Virumaa "Sädeinimene" 2015 KAIRE RAPUR
Kaire on soe, särav, hingestatud, loominguline, kelle sarnased tahaksid olla paljud meie Kunda Ühisgümnaasiumi noored. Kaire on eeskujuks abivalmiduse, kohusetunde ja algatusvõimega nii koolis õppivatele kui töötavatele inimestele. Kaire korraldab koolis kõike toimuvat kuna tema ametikoht on huvijuht ja Kaire teeb oma tööd terve hinge ja südamega.

Kaire eestvedamisel loodi Kunda Ühisgümnaasiumi Tegude Tuba, mis on paljudele õpilastele koolis asuv pesa, kus tunda end hästi. Tegude Tuba on suur motivaator kooliskäimisel. Kaire õpetab Kunda Ühisgümnaasiumis ettevõtlust. Kaire ja õpilaste koostöös luuakse meie kooli õpilasfirmad mis on huvitavate ideedega ning edukad. Virumaa ettevõtluskonkursil ENTRUM saavutas õpilasfirma Plistax parima tootedisaini ja publiku lemmiku tiitli.

Kaire eestvedamisel valmib koolimajja kooli muuseum, mille ajalooliseid esemeid ja paberitööd annavad aimu aastatetagustest koolipäevadest ja nende sisust. Sellesse kõigesse seob Kaire kübeme oma suurest hingest ning lisab nostalgiahõngule soojuse.

Kaire on inimene, kes oskab panna inimesed endaga koos töötama - nii täiskasvanud kui õpilased. Ta oskab leida õpilastes just need küljed, mis paneb neid temaga koos tegutsema ja seda sundimata ja vabatahtlikult.

Kaire tegemiste läbi on meie koolis noorte mõtte- ja tegudemaailmas kindlasti positiivseid muutusi.
Kunda Ühisgümnaasiumi noored ei pea leppima üksnes koolis koostööst Kairega, vaid saavad ka oma sportlikud huvid ühendada Team Yongi tegemistega.

Kaire on kingitus meie kogukonnale, meie sädeinimene, sütitab ja justkui tugev loodusjõud, põleb suure leegiga – valgus meile kõigile.

"Sädeinimene" 2015 kandidaadid:
Tiiu Mürk - on aktiivne, kohusetundlik, loominguline, järjekindel, hea organiseerija ja autoriteetne noor inimene. Kogu elu on ta tegelenud isetegevusega: rahvatantsu, kandlemängu, etlemise ja võimlemisega. Rahvatantsijana on ta põhikoolis tantsinud Ülle Feršeli käe all, ülikoolis õppimise ajal tantsis „Kuljuses“. Nüüd, doktoriõppe ajal, tantsib ise Märt Agu tantsutrupis.

Kolm aastat on ta ülikooli õpingute kõrvalt juhendanud Lääne-Virumaa tantsurühmi: Võhma Seltsimaja segarühma, Võhma Seltsimaja naisrühm „Krõtake“, Tamsalu Kultuurimaja noorikute tantsurühma „ Vallatud Kurvid“ ja poiste tantsurühma. Esimese kolme rühmaga tantsiti end viimasele üleriigilisele tantsupeole, poisterühmaga osaleti meeste 3ndal tantsupeol. 2016nda aasta suvel on eesmärgiks kahe naisrühmaga Jõgeval, naiste tantsupeol osalemine.

Sellest aastast on Tiiu ka rahvatantsuansambli „Tarvanpää“ treener ja Tarvanpää Seltsi kunstiline juht.
Tiiu on ise ka viljakas tantsulooja. On loonud nii rahvalikke kui estraaditantse. Samuti on ta tulvil häid algatusi, milliseid korraldab mängleva kergusega (nt Virumaa naiste tantsupäev).

Lisaks algatas ta Tamsalu tantsulaagrite korraldamise traditsiooni. Laagreid korraldavad Tamsalu juurtega noored vabatahtlikud, kes kaasavad sõpru ja tuttavaid treenereid ning tantsuharidust antakse ja vaba aega sisustatakse juba 150 lapsel-noorel. Tantsulaagris toimuvad samuti täiskasvanute tantsutrennid.

Hetkel õpib Tiiu doktoriõppele lisaks ka Rahvakultuuri Keskuse Rahvatantsujuhtide koolis.

Aive Alavere - on Roela koolis töötanud 20 aastat muusikaõpetaja ja huvijuhina. Alates õppeaastast 2013/2014 ka lasteaed/põhikooli direktorina.

Kui Aive asus koolijuhi kohale, sai kool nn uue hingamise. Asjaajamine muutus kiiremaks ja põhjalikumaks. Viimastel aastatel on tegeletud põhjalikult erivajadustega õpilastega. Lisaks õpilaste suunamisele nõustajate juurde on Aive leidnud psühholoogi, kes käib meil majas ühel päeval nädalas. Uuel õppeaastal on lootust, et saame koolipsühholoogi teenuseid kasutada igapäevaselt.

Lisaks koolitööle lööb Aive Alavere aktiivselt kaasa rahvamaja töös – laulab segakooris ning naiskvartetis „Sära“, aitab nii rahvamajal kui ka kohalikul kodukandi liikumisel üritusi organiseerida ja läbi viia.

Samuti on Aive osalenud arvukatel laulukonkurssidel nii rahvusvahelistel, vabariiklikel, maakondlikel kui ka kohalikel. Rahvusvahelisel laulukonkursil „Tähtede laul“ jõudis õp. Alavere õpilane kahel korral 10 finalisti hulka. Laulukarusselil on osaletud mitmeid kordi, kahel korral jõutud lausa finaali. Vabariiklikul laulukonkursil „Viru Lauluke“ on osaletud edukalt mitmeid aastaid, alati tuldud tagasi peapreemiate ja auhinnaliste kohtadega. Rõõmuga on osaletud Rakvere Muusikakooli korraldatud „Lääne-Virumaa solistide konkursil“, kus on saavutatud esikohti ja ühel korral ka eripreemia.

Urve Kingumets ja Sirje Kiviberg - ükski selts ei saa sädeleda, kui selle eesotsas ei oleks sädeinimesi, eestvedajaid ja tagant tõukajaid. Varangu Külaseltsis on nendeks inspireerivateks sädeinimesteks Urve Kingumets ja Sirje Kiviberg. Aktiivsed projektikirjutajad ja projektide elluviijad.

Marge Õun - juhib aastast 2009 Lääne-Virumaa Afaasia Ühingut. Teeb seda tööd südamega ja vabatahtlikuse alusel. Teeb täpselt niipalju,kui tervis lubab.

Öeldakse, et teist elu ei ole meile antud. Kuid elus on alati erandeid. Marge on sündinud siia ilma 2 korda: esimene sünnipäev on 13. märtsil 1971. aastal ja teine sünnipäev 6. detsember 2000 a. Peale kolmanda lapse sündi juhtus terviserike ja Marge oli koomas mõned päevad. Järgnes võitlus hirmsa haigusega, kus Marge alla ei andnud tänu pere toetusele. Peale ränkrasket haigust on Marge õppinud uuesti rääkima, kõndima ja eluga toimetulema.

TÄNASEKS nõustab ta sama diagnoosiga Lääne-Virumaa haigeid, korraldab loenguid, väljasõite ja kõnetreeninguid. On Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koja juhatuse liige.

Aastatel 2013-2015 lõi kaasa ennetustöö projektist: “Märka meid“, kus me käisime töörühmaga mööda Lääne-Virumaa ja Rakvere linna lasteaedu ja Marge oli nõus oma haigusest rääkima.

Jah, Marge väsib kiiresti, ta ei saa teha oma igapäevast tööd lasteaiakasvatajana, aga ta teeb täpselt nii palju kui jõuab ja jaksab, on alati rõõmsameelne, heatahtlik ja tubli meeskonnaliige.
Ta on eeskujuks tervetele inimestele.
Öeldakse,on inimesi kes tulevad ja lähevad. On inimesi, kes tulevad ja ei lähe kunagi, nad on sooja hommiku päikese sarnased. Marge on just selline-sooja hommiku päikese sarnane.

Marge Zaidullin on tulihingeline MTÜ Aaskualda Priitahtliku Päästekomando eestvedaja. Marge innustab isikliku eeskujuga kogukonnaliikmeid olema avatumad ning osalema aktiivsemalt ühisettevõtmistes.

Kärt Põllu on elupõline Roela elanik ja MTÜ Roela Kodukant aktiivne liige. Juba kooliajast alates on ta osalenud klubi ringides nii juhendaja kui osalejana. Kärt on alati ning aktiivselt osalenud kohaliku elu puudutavatel aruteludel ja tegemistel. Oli küla arengukava koostamise juures ja abistas nii tekstide koostamisel kui ka trükkimisel, toimetamisel.

Üks tema suur panus kohaliku pärimuse talletamisel on koduloo raamatutesarja väljaandmine. Raamatu sarja nimi on „Minu kodu lugu“ ja ilmavalgust on näinud neli kogumikku. Hetkel on trükivalmis ka viies raamat. Raamatu väljaandmiseks tegi Kärt korjandusi ja kirjutas projekte. Oli igati abiks raamatu väljaandmisel ja pidas läbirääkimisi rahastajatega.

Kärt Põllu on inimene, kes on rasketel aegadel toetav ja pingelistes olukordades tasakaalustav jõud. Kärt on meie küla koondava organisatsiooni väga oluline ühenduslüli, olles toeks ja nõuandjaks ka uuele noorele juhatusele, et jätkusuutlikus ei kaoks. Kärt osaleb külapäevade, laatade, arengukavade, projektitaotluste, päkapikumaa jne ürituste korraldamisel. Samuti oli Kärt abiks Roela asutamise aastapäeva tähistava suure kivirahnu ülesseadmisel Roela südamesse.

Lääne-Virumaa "Sädeorganisatsioon" 2015 MTÜ AASUKALDA PRIITAHTLIK PÄÄSTEKOMANDO

MTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando on alates oma asutamisest 2013. aastal kaasa aidanud elukeskkonna turvalisuse ja tuleohutusalase teadlikkuse tõstmisele ning priitahtlikkuse põhimõtte juurdumisele kogukondlikes ettevõtmistes. Selts teeb tihedat koostööd lasteaiaga ja korraldab Viru-Nigula, Kunda ja Laekvere õpilastele süsteemset päästeteemalist väljaõpet. Suvel said Viru-Nigula noored Narva suvelaagris 13 osalenud rühma seas tubli 5. koha.

Alates 2014. aasta juunist, kui saadi luba ametlikuks reageerimistegevuseks, on MTÜ olnud arvestatav partner nii Viru-Nigula Vallavalitsusele kui Päästeametile. Ennetustöö raames on komando juhtinud vallavalitsuse tähelepanu mitmele ohuolukorrale, mis on ka seepeale likvideeritud. Maakonnas külastati käesoleval aastal 30 kodumajapidamist. Neist viiele vähekindlustatud leibkonnale taotleti küttekollete rekonstrueerimiseks Päästeametilt toetust. Tänaseks on reageeritud ligi 80 õnnetusjuhtumile, sealhulgas ka Tüükri tuuliku põlengu kustutamine. Osaletud on tulekahjude ja tormikahjude likvideerimisel, avariide päästetöödel. Hetkel on praktilisel valvel väike vaheaeg, kuna Soomest hangitud päästeauto vajab remonti pärast viimast tõsist kustutusprotsessi Kunda linnas.

Komandos on kokku 29 liiget. Aktiivselt on tegeletud päästealase võimekuse arendamisega, muu hulgas on viis liiget proovinud ka suitsu sukeldumist, et paremini ette kujutada päästevarustuse turvalisust, tegevusevõimalusi ja riske ekstreemolukorras. Lisaks tulekustutamise oskustele on käidud mere- ja jõereostuse likvideerimise koolitustel. Komando seitsmel liikmel on luba juhtida alarmsõidukit, kuus omandavad merepääste oskusi.

Aasukalda priitahtlikud pritsimehed on alati valla üritusi turvamas ning osalevad koos teiste mtü-dega avalike ürituste ettevalmistamises. Komando on orienteeritud ühtviisi nii päästemissioonile kui eri põlvkondi siduvale seltsitegevusele. Seltsi iseloomustab ennekõike avatus - oma tegevustest tahetakse rääkida, saavutuste üle rõõmustatakse ning jagatakse seda sotsiaalmeedias. Aasukalda Priitahtlikku Päästekomandot tutvustav filmike on saanud youtubes juba sadu imetlejaid.

 

"Sädeorganisatsioon" 2015 kandidaadid:
MTÜ RAKKE VALLA HARIDUSE SELTS ühendab vabatahtlikkuse alusel eneseharimisest ja taidlusest huvitatud inimesi. Seltsi eesmärgiks on täiskasvanutele eneseharimisvõimaluste loomine, õpiharjumuste kujundamine, rahvusliku kultuuripärandi säilitamine ja propageerimine, inimeste sotsiaalse aktiivsuse tõstmine seltsi tööst osavõtu teel. Rakke Valla Hariduse Selts tegutseb 1996 aastast. Nende tegevus hõlmab muuseumi elus hoidmist, raamatute kirjastamist, erinevate õppepäevade korraldamist, temaatiliste ekskursioonde korraldamist jne. Nende tegevus on suunatud üleüldisele piirkonna kultuurielu edendamisele.

MTÜ VIRU RATSU on elavdanud olulisel määral Lääne-Virumaa ratsasporti, edendanud vabatahtlikku tööd kogukonnas, korraldanud mitmeid noorte- ja täiskasvanute ratsaspordiüritusi ning kaasanud ettevõtmistesse olulisel määral piirkonna era- ja avalikku sektorit. MTÜ Viru Ratsu tegevuse näol oleme tunnistajaks sportlaste ja hobuseomanike paremale koostööle vältimaks taandarengut Lääne-Virumaa ja Eesti ratsaspordis tervikuna. See nõuab järjekindlust ning pühendunud suhtumist, sest ratsutamine pole nii harrastatav spordiala, kui näiteks kergejõustik. Ühingus tegutseb 40 liiget, kes püüavad parenada Lääne-Virumaa ratsutamise olukorda.

MTÜ Viru Ratsu korraldas 2015. aastal Rakvere Karika & L-Virumaa MV korraldamise. Viimati oli Rakveres võistlus umbes 10 aastat tagasi Pallaadium Cup näol ning umbes 30 aastat tagasi maakonna meistrivõistluste näol.

On hea meel, et MTÜ Viru Ratsu eeskujul on sirgunud maakonda palju väärtuslikke kodanikke, kes ratsaspordiga tegelevad ja ratsavõistlusi korraldavad. Näiteks klubi alla kuuluvad tallid ja kodanikuühendused Lepa Tall, Vao Tall, Pariisi Tall, Arma Ratsatalu, Madise Tall, Vinni Tall.

MTÜ Viru Ratsu sportlased on olnud väga edukad. Näiteks kaks sportlast pääses Tallinna Horse Showl Saku Suurhalli ning üks sportlane käis klubi esindamas Helsingi Horse Showl. Eestit esindasid seal veel kolme klubi liikmed, aga Eestis on ratsaspordi klubisid umbes 40. See näitab, et väikses klubis on piisavalt väge ja sädet, et tippu jõuda.

MTÜ Viru Ratsu on aastate jooksul midagi uut liikuma pannud, loonud ja muutnud.

VARANGU KÜLASELTS - on asutatud juunis 2004, mis ühendab kogukonnaliikmeid Varangu, Essu, Põdruse, Pehka, Aasu, Kadle ja Aaviku küladest. Oma seltsimaja ehitati valmis 2009.a lõpus ja kasutuses on see 2010.aastast. Seltsi liikmeid hetkeseisuga on 43. Selts on aktiivselt esitanud rahastamistaotlusi ning korraldanud ühisüritusi ja –koolitusi kogukonnaliikmetele. Nii mõnedki projektitegevused on olnud kandiülesed ehk olnud kaasavad ja avatud kogu vallarahvale ning üle vallapiiride.

VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS on justkui säde meie kogukonna toimimise, elujärje parendamise ja turvalisuse tagamise suure tule süttimisel. Kohalike vabaühenduste ja omavalitsuse koostöö on avatud ning koostöö sujub eduliselt. Tegevuste planeerimisel ja elluviimisel on lihtne ametnike poole pöörduda. Omavalitsus soodustab ärksa kodanikualgatuse loomist ja arendamist. On alati nõu ja jõuga abiks.

Kogukonna nõrgemate liikmete elujärje parandamine on omavalitsuse üks olulisi eesmärke. Seda tõendab kiire reageerimine kodutule inimesele tema identiteedi, väärikuse ja kodu andmisel.
 

19. juunil 2015 avastas kodukülastuste läbiviimise käigus Aasukalda Priitahtliku Päästekomando vabatahtlikud mahajäetud elamust inimese. Elamus olid sisselangenud lagi, elekter ja vesi puudusid, avaaugud osalt puudu, osalt amortiseerunud. Küttekolletel uksed ja pliidirauad puudu. Tahmaluugid olid suletud kaltsudega. Küsitlusel selgus, et ta on seal juba pikalt elutsenud, kuid rahumeelse oleku tõttu ei olnud ta teisi kogukonna liikmeid seganud. Enda ülalpidamiseks tegi talunike juures juhutöid ja korjas taarat. Puudusid isikudokumendid, väidetavalt sissekirjutus Tallinnas. Andsime omavalitsusele oma avastusest teada ja juba juuni keskpaigaks oli härral olemas kehtiv ID kaart, kodu ja esmane sotsiaalabi.
 

Viru-Nigula omavalitsus on avatud, hooliv, arenev, uuendusmeelne ja samas traditsioone austav üksus.


Lääne-Virumaa kodanikuühenduste INSPIRATSIOONIPÄEV

Lääne-Viru Arenduskeskus koostöös Lääne-Viru Maavalitsusega korraldab 26. novembril 2015 maakonna kodanikuühenduste inspiratsioonipäeva. Inspiratsioonipäev leiab aset Rakveres AQVA Spa Konverentsikeskuses ja on üheks kodanikunädala ehk Ühisnädala sündmuseks Lääne-Virumaal.

Sel aastal pöörame inspiratsioonipäeval suuremat tähelepanu kodanikuühenduste juhtide ja aktiivsete liikmete inspireerimisele ja tunnustamisele. MTÜ-de tegevuses on väga tähtsal kohal just nende eestvedajad ja aktiivsed tegijad. Nemad on inimesed, kes suudavad oma tegevusega sütitada teisi enda ümber ning loovad väärtusi meie kogukondades. Inspiratsioonipäeval pakume neile võimaluse ammutada uut indu, koguda mõtted ja vahetada kogemusi teistega. Inspiratsioonipäeval annab maavanem üle maakondlike tunnustusi ning päeva lõpus antakse üle Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnuskirjad "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioon".

Inspiratsioonipäeva korraldamisele aitavad kaasa noored kogukonnapraktikandid Rakvere Gümnaasiumist ja Rakvere Reaalgümnaasiumist. Kogukonnapraktika viib abituriendid ühiskonnaõpetuse aine raames kohalikesse vabaühendustesse tegeliku eluga tutvuma ja vabatahtlikuna kaasa lööma.

Kodanikupäeva ümber koondunud Ühisnädal väärtustab kodanikualgatus, aktiivseid inimesi ja koostööd kolmandata sektoriga laiemalt. On ilusaks traditsiooniks saanud, et Ühisnädal jooksul pööratakse igas maakonnas erilist tähelepanu kodanikuühiskonna arengule ning julgustatakse inimesi kodanikualgatustele. Ühisnädalat korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja teiste arvukate partneritega. Ühisnädala programmiga saab tutvuda kodulehel www. uhisnadal.ee.

Inspiratsioonipäeva toimumist toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Lääne-Viru Maavalitsus ja Europe Direct Lääne-Virumaa.


Täna algab üle-eestiline Ühisnädal

Täna algab üleriigiline Ühisnädal, mis toob kõikidesse Eesti maakondadesse hulganisti põnevaid sündmusi. 29. novembrini kestval nädalal tehakse kõike seda, mis väärtustab koosloomist ja kogukondlikku ettevõtmist.

Ühisnädala ürituste seast leiab näiteks maakondlikke kodanikuühenduste konverentse, tublimate tunnustusüritusi, talguid, kärajaid, filmiõhtuid, viktoriine, MTÜde avatud uste päevi, kodanikuühenduste ümarlaudu, erinevad õpitube ja vabatahtlikele suunatud tegevusi.

Ühisnädala jooksul toimuvad ka mitmed foorumid ja kohtumised, kus saab nii kuulata kui ka ise aktiivselt kaasa rääkida kodanikuühiskonda puudutavatel teemadel. Ühisnädala programmiga, kus on enam kui 200 sündmust saab tutvuda veebiaadressilt www.uhisnadal.ee.

Ühisnädala üks korraldajatest Maiko Kesküla Järvamaa Arenduskeskusest ütles, et Ühisnädal rõhutab seda, et riik on meie kõikide asi, mitte üksnes poliitikute või kodanikuaktivistide. “Meie rikkus ja tugevus seisneb selles, et meil on eripalgeline ühiskond, milles on mitmeid arvamusi, kuid meid liidab lõpuks ühisosa ja kogukonda puudutavatele probleemidele lahenduste otsimine. Sel aastal on Ühisnädala üheks teemaks kogukonna turvalisus – väljakutsed, millega kogukond silmitsi seisab ja ühiselt lahendusi pakub.”

Kaheteistkümnes Eesti maakonnas viiakse Ühisnädala ajal läbi ka „Eesti tulevikulugude“ leidmise töötoad, et võimalikult paljud eestimaalased mõtleksid ühiselt, milline on riik, kus tahame elada 25 aasta pärast.

Eesti tulevikulugu sünnib kodanikualgatuse korras ja unistada võivad kõik, kellel on tahtmist ja keda ei jäta ükskõikseks meie riigi tulevik.

Aktiivsed noored viivad Ühisnädalal „Noorte osaluskohvikutes“ sündinud ideid maavalitsustesse, et üheskoos arutada, kuidas elu oma maakonnas paremaks muuta ja noorte häält kuuldavamaks teha. Maavanematega kohtumised leiavad aset Hiiumaal, Saaremaal, Lääne-Virumaal, Valgamaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Jõgevamaal ja Võrumaal.

Paljudes Eesti maakondades antakse sel nädalal välja tunnustusi kogukonnas aasta jooksul positiivset muutust loonud mittetulundusühendusele ja inimesele, kes pälvivad ka aunimetuse “sädeinimene”, “vabakondlane” jt.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub kolmandat korda ja leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 23. – 29. novembril, kodanikupäeva lähistel ning mida korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, külaliikumisega Kodukant ja teiste arvukate partneritega. 2014. aastal viidi Ühisnädala raames läbi 200 sündmust, millest võttis osa ca 10 000 inimest. Need sündmused toimusid igas maakonnas ja neid korraldas kokku üle kuuekümne organisatsiooni.

Lisainfo ja Ühisnädala üle-eestiline programm: www.uhisnadal.ee

Teate edastas:
Piret Jaaks
GSM: 508 5255


KUTSE Lääne-Virumaa kodanikuühenduste inspiratsioonipäevale

Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub maakonna MTÜ-de liikmed, eestvedajad ja toetajad Lääne-Virumaa kodanikuühenduste INSPIRATSIOONIPÄEVALE 26. novembril kell 11.30 AQVA Konverentsikeskusesse Rakverre.

Inspiratsioonipäeval pöörame suuremat tähelepanu kodanikuühenduste juhtide ja aktiivsete liikmete inspireerimisele ja tunnustamisele. Päev on heaks võimaluseks nii alustavale kui ka tegutsevale ühingule, et innustada oma eestvedajaid ning soodustada ühingute omavahelist koostööd maakonnas. Inspiratsioonipäeval antakse üle tunnuskirjad "Sädeinimene" ja "Sädeorganisatsioonile".

Päeva juhib ja osalejaid inspireerib Harald Lepisk, kes on inspiratsioonikoolitaja, videograaf ja ettevõtja.

Osalemiseks palun anna oma tulekust teada siin: TULEN INSPIRATSIOONIPÄEVALE!

Üritusel osalemine on kõigile tasuta!

Inspiratsioonipäev kuulub üle-eestilise kodanikunädala ehk Ühisnädala programmi.

Päevakava leiad siit: Päevakava

Inspiratsioonipäeva toimumist rahastab Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Lääne-Viru Arenduskeskuse partneriteks Ühisnädalal on Lääne-Viru Maavalitsus ja Europe Direct Lääne-Virumaa.

Lisainfo: Katrin Põllu mty@arenduskeskus.ee, telefon 325 8028


Korralda enda sündmus Ühisnädalal!

Juba kolmandat korda toimuv ühistegemise nädal – Ühisnädal – tuleb ka sel aastal. Novembri lõpus aset leidva Ühisnädala meeskond kutsub kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid inimesi korraldama sel nädalal enda sündmus.

Maret Lepiksaar Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest: „Minu jaoks on Ühisnädal justkui kodanikuühiskonna suur pidupäev, sest see on koondunud kodanikupäeva ümber, mida väga paljud koolid, asutused ja ühendused tähistavad. Kodanikualgatusest, kogukonnatundest, koostööst ja õlg-õla kõrval olemisest räägitakse rohkem, kui tavapärases argipäevas. Mis on need väärtused, mida me end ümbritsevalt ühiskonnalt ootame ehk tegelikult meie, kui kodanikud ise loome? Kogu nädala jooksul on erinevatel organisatsioonidel võimalus eriilmelisi sündmusi korraldada ja tänu maakondlike arenduskeskuste aktiivsele tööle end ka laiemalt tutvustada.“

Ühisnädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Möödunud aastal toimusid näiteks maakondlikud kodanikuühenduste konverentsid, tublimate tunnustusüritused, talgud, kärajad, filmiõhtud, viktoriinid, MTÜde avatud uste päevad, kodanikuühenduste ümarlauad, erinevad õpitoad, vabatahtlike aktsioonid jpm.

Enda sündmust saab kirja panna 15. oktoobrini. Tuleb lihtsalt sellest teada anda oma maakonna arenduskeskuse konsultandile, kes lisab selle üle-eestilisse Ühisnädala programmi. Lääne-Virumaal ootab algatusi Katrin Põllu mty@arenduskeskus.ee.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub juba kolmandat korda ja mis leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 23. - 29. novembril, kodanikupäeva lähistel. 2014. aastal viidi Ühisnädala raames läbi enam kui 200 sündmust, millest võttis osa 10 000 inimest. Need sündmused toimusid igas maakonnas ja neid korraldas kokku üle kahesaja organisatsiooni. Ühisnädala avalöögiks on 20. novembril toimuv Kogukondade ja omavalitsuste foorum, mis leiab aset Rakveres, Aqva Spa konverentsikeskuses.

Ühisnädala toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Lisainfo:
www.uhisnadal.ee