Tänapäevase ettevõtluse ja majanduse arenguid iseloomustab vältimatu areng tegevusprotsesside efektiviseerimise suunas, riigi ja ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine, ressursside säästlik kasutamine ning kulude kokkuhoid. Sellest tulenevalt on vajalik järjest laialdasem tegevusprotsesside optimeerimine ja kaasajastamine sh nende automatiseerimine ja digitaliseerimine ning personali kvaliteetsem ja kaasav juhtimine.

Võimaldamaks Lääne-Virumaa ettevõtetel hinnata ettevõtte digitaliseerituse ja personalijuhtimise olukorda ning määratleda olulisemad valdkondade arengusuunad käivitab SA Lääne-Viru Arenduskeskus koostöös Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskuse (IMECC) ja PersonaliDisain OÜ’ga

ettevõtte digitaliseerimise ja personalijuhtimise arenguprogrammi, mille raames viiakse läbi ettevõtte digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditid. 

Arenguprogrammis on oodatud osalema ettevõtte juhti ja/või ettevõtte automatiseerimise/digitaliseerimise ning personaliga tegelevaid juhte/spetsialiste. Arenguprogrammis osalemine on ettevõttele TASUTA, kuid vajalik on REGISTREERIMINE.

Arenguprogrammi sh. ettevõtte digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditeid sissejuhatav seminar toimub 25.09 kl 10, Aqva HotelsParkali 4, Rakvere. 

 

Aarne Leisalu, Ph.D, 5044102, Aarne@arenduskeskus.ee