Tänane Kuulutaja kirjutab eelmisel nädalal toimunud Õpime koos 2019! sündmusest. Oma arvamust avaldavad ka õpitubasid läbiviinud ettevõtjad/spetsialistid. http://www.kuulutaja.ee/noored-ammutasid-praktilisi-kogemusi/ ...