Tunnustamine
Lääne-Viru maakonna parimate ettevõtjate, toodete, juhendajate tunnustamise statuut
Lääne-Viru maakonna rinnamärkide "Hea ettevõtja" ja "Tubli töötaja" statuut
 

Lääne-Viru maakonna ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi tunnustatakse järgmistes kategooriates: 

 
 • Aasta ettevõte
 • Aasta toode või teenus
 • 20 aastat ettevõtja
 • 15 aastat ettevõtja.
 • 10 aastat ettevõtja
 • Julge alustaja
 • Aasta õpilasfirma
 • Pühendunud juhendaja
 • Tubli töötaja
 

 

Lääne-Viru maakonna parimate ettevõtjate, toodete, juhendajate tunnustamise statuut

 

 1. Tunnustuse kirjeldus

  • Tunnustus ”Aasta ettevõte”

Peaauhind, Luminor panga auhind.

 • Tunnustus ”Aasta toode või teenus”

Teine peaauhind

 • Tunnustus ”Aasta õpilasfirma”

SA Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnustusmeene.

 • Tunnustus ”Pühendunud juhendaja”

SA Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnustusmeene.

 • Tunnustus ”Julge alustaja”

SA Lääne-Viru Arenduskeskuse tunnustusmeene

 1. Tunnustuse andmise kord
  • Tunnustus ”Aasta ettevõte” on asutatud tunnustamaks ettevõtet, mis on Eesti kapitalil põhinev ning tööandjaks Lääne-Viru maakonnas. Auhind omistatakse ettevõttele, kelle tegevus on piirkonnale avaldanud olulist mõju ja tegutseb maakonna jaoks olulises valdkonnas. Ettevõte on arenev (investeeringud, uued sihtturud või tootmisüksused, innovaatiline) ja arvestab oma tegevuses sotsiaalseid aspekte ning on positiivse mainega.
  • Tunnustus ”Aasta toode või teenus” omistatakse uudsele tootele, mille on tarbijad väga hästi omaks võtnud. Toode on innovaatiline ja toetab säästva arengu põhimõtteid.
  • Tunnustus ”Aasta õpilasfirma” tiitel omistatakse silmapaistvaimale eelneval õppeaastal Lääne-Virumaal tegutsenud riiklikult registreeritud õpilas- või minifirmale (edaspidi õpilasfirma). Tunnustuse saanud õpilasfirma äriidee on väga hea; toode või teenus on läbinud tootearenduse protsessi; ettevõtte raamatupidamine on korrektne, turundusstrateegia on silmapaistev; toote või teenuse müük on olnud edukas.
  • Tunnustus ”Pühendunud juhendaja” tiitel omistatakse juhendajale, kes on panustanud õpilas- või minifirmade (edaspidi õpilasfirma) projekti kaudu noorte ettevõtlikkuse arendamisse; olnud aastate jooksul juhendajaks mitmele õpilasfirmale; juhtinud õpilasfirmat, mis on olnud edukas ning saavutanud suurepäraseid tulemusi.
  • Tunnustus ”Julge alustaja” tiitel omistatakse ettevõtjale, kelle äriregistrisse kandmisest ei ole möödunud rohkem kui 36 kuud (3 aastat). Ettevõtja on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt 1 aasta. Ettevõtja on aktiivne, toimekas ning on loonud oma toote või teenuse. Ettevõtjal on atraktiivne ja informatiivne koduleht ja/või konto sotsiaalmeedias.
 2. Ettepanekud koos põhjendusega tunnustuste andmiseks võib esitada täidetava ankeedi või e-kirja teel:
 • eraisik,
 • ettevõte,
 • kohalik omavalitsus,
 • mittetulundusühing
 • või mõni muu organisatsioon.

VIROL, Virumaa Teataja ja SA Lääne-Viru Arenduskeskus teavitab avalikust ettepanekute esitamise tähtajast.

 1. Tunnustuste omistamine:
  • Tunnustuse ”Aasta ettevõte” kandidaat peab põhinema Eesti kapitalil ning omama majandustegevust Lääne-Virumaal. Komisjonil on õigus teha kandidaatide taustakontrolli ning võtta ühendust kandidaadi või esitajaga andmete täpsustamiseks. Kui komisjoni liige on kandidaat või lähedalt seotud kandidaadiga, siis taandab ta end sellega seotud kategooria hindamisest. Konkursile esitatud ettevõtja ei tohi olla maksuvõlglane. Ettevõtte tegvus peab vastama Eesti Vabariigi kehtivatele õigusnormidele.
  • Tunnustuse ”Aasta ettevõte” ja ”Aasta toode või teenus” valib komisjon, kuhu kuuluvad:
   • Luminor esindaja
   • Virumaa Teataja                        Kristi Ehrlich
   • VIROL juht Einar Vallbaum
   • SA Lääne- Viru Arenduskeskus Heli Eigi  
   • MTÜ Virumaa Ettevõtlikud Naised Berit Soosaar  
   • Wesenberg klubi esindaja
   • Lisako OÜ esindaja
   • Matsimoka OÜ esindaja

5 nominenti ”Aasta ettevõte” auhinnale valib SA Lääne-Viru Arenduskeskus,  auhinna saaja otsustab komisjon. ”Aasta toode või teenus” võitja väljaselgitamiseks valib komisjon 10 nominenti, tunnustuse saaja valitakse Virumaa Teatajas läbiviidud rahvahääletuse teel.

 • Tunnustuste ”Aasta õpilasfirma” ja ”Pühendunud juhendaja” saajad valib SA Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt koostatud komisjon, kuhu kuuluvad lisaks sihtasutuse esindajatele ka Lääne-Viru majandus- ja karjääriõpetajate ainesektsiooni esindaja ja Lääne Viru Noortekogu esindaja.
 • Tunnustus ”Julge alustaja” saaja valib SA Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt koostatud komisjon, kuhu kuuluvad lisaks sihtasutuse esindajatele ka vähemalt 1 maakonnas tegutsev ettevõtja ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudi esindaja.
 1. Tunnustuste saajad avalikustatakse maakonnalehes, VIROL ja SA Lääne-Viru Arenduskeskuse kodulehekülgedel.

Lääne-Viru maakonna rinnamärkide „Hea ettevõtja” ja „Tubli töötaja” statuut

 

 1. Rinnamärkide kirjeldus

1.1.      Rinnamärgid on vasesulamist, üldplaanilt ümarakujulised ja külgvaates kumerad, läbimõõduga 24,5 mm. Märgi keskosa ümbritsevad 15 sinise emailiga kaetud nurka. Märgi keskosa on ümbritsevate nurkadega samas tasapinnas, sinise emailiga kaetud ümmargune sõõr. Milles on linnuse ning mõõkade kujutised.

1.2.      Märk ”Hea ettevõtja 10 aastat”, sõõri sees olevad nurgad ja keskosa kaetud sinise juveliiremailiga, mõõgad ja linnus pliiatshõbetatud, oksüdeeritud, liblikkinnitus.

1.3.      Märk ”Hea ettevõtja 15 aastat” sõõri sees olevad nurgad ja keskosa kaetud sinise juveliiremailiga, hõbetatud 999S, mõõkade käepidemed ja linnuse katus pliiatskullatud, liblikkinnitus.

1.4.      Märk ”Hea ettevõtja 20 aastat”, sõõri sees olevad nurgad ja keskosa kaetud sinise juveliiremailiga, hõbetatud 24K, mõõgad ja linnus pliiatshõbetatud, liblikkinnitus.

1.5.      Märk ”Tubli töötaja” , linnuse ja mõõkade kujutist ümbritseb sinise emailiga kolmnurgad ja ring. Linnuse katus ja mõõkade käepidemed on kullatud.

 

 1. Rinnamärkide andmise kord

2.1.      Rinnamärk ”Hea ettevõtja” on asutatud tunnustamaks ettevõtjaid, kes on tööandjateks Lääne-Viru maakonnas.

2.2.      Rinnamärk ”Hea ettevõtja 10 aastat” antakse ettevõtjale (51 % osanik, tippjuht), kes on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt 10 aastat.

2.3.      Rinnamärk ”Hea ettevõtja 15 aastat” antakse ettevõtjale (51%osanik, tippjuht), kes on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt 15 aastat.

2.4.      Rinnamärk ”Hea ettevõtja 20 aastat” antakse ettevõtjale (51% osanik, tippjuht), kes on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt 20 aastat.

2.5.      Rinnamärk ”Tubli töötaja” antakse inimesele, kes on töötanud maakonna ettevõttes või asutuses vähemalt 10 aastat ja olnud ühiskondlikult aktiivne. Töötaja on kogukondlikult aktiivne, panustanud vabatahtlikku tegevusse, noorte tegevustesse jms. Rinnamärke ”Tubli töötaja” antakse välja 3.

 

Nimetatud rinnamärke antakse kalendriaastas 18.

2.6.      Ettepaneku koos põhjendusega SA Lääne-Viru Arenduskeskusele rinnamärkide andmiseks võib esitada ettevõte, kohalik omavalitsus, mittetulundusühing või mõni muu organisatsioon. Arenduskeskus teavitab avalikust ettepanekute esitamise tähtajast.

2.7.      Rinnamärgi andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud ettepanekutest ja põhjendustest.  

2.9.      Rinnamärkide saajad avalikustatakse maakonnalehes ja SA Lääne-Viru Arenduskeskuse koduleheküljel.

Heli Eigi
JUHATAJA
Tel: 372 55970982
heli@arenduskeskus.ee

Anu Oja
NOORTE ETTEVÕTLIKKUSE
PROGRAMMI JUHT
Tel: +372 58811639
anu@arenduskeskus.ee
Skype anu.oja

Epp Orgmets
ETTEVÕTLUSKONSULTANT
Tel: +372 5836 7617
evk@arenduskeskus.ee
Skype epp.orgmets1

Aarne Leisalu
ETTEVÕTLUSKONSULTANT
Tel: 372 5044102
aarne@arenduskeskus.ee