LIKVIDEERIJA

Aarne Leisalu

INVESTORKONSULTANT

Ilmar Branno

Lääne- ja Ida-Virumaa,
Järvamaa ja Jõgevamaa

Lääne-Viru Arenduskeskuse Nõukogu

Nõukogu esimees

Nõukogu liikmed

Indrek Kesküla (indrek.keskyla@v-maarja.ee

Aarne Laas (Aarne.Laas@kadrina.ee)
Toomas Varek (Toomas.Varek@neti.ee)
Raido Tetto (Raido.Tetto@viru-nigula.ee)
Ivar.Lilleberg (Ivar.Lilleberg@gmail.com)