UUDISED

Edulugude konkurss 2019
Ettevõtliku kooli Edulugude konkurss ootab taas põnevaid õpilugusid. Käesoleval õppeaastal aset leidnud edulugusid oodatakse 21. juunini 2019! Loe lisa>
Vaata edasi >
Ekspordi arendamise tegevused
Välisinvesteeringute Eestisse kaasamiseks tehtavad tegevused – erinevad nõustamisja turundustegevused eesmärgiga kaasata Eestisse täiendavaid investeeringuid, rahvusvahelist oskusteavet ja ekspordile orienteeritud ettevõtjaid. Eesti maine ja tuntuse tõstmine
Vaata edasi >
Projekti EU50302 teavitus
Eesmärgiks on väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 käskkirja „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ (edaspidi Toetusskeem) alusel välisinvesteeringutega seotud tegevuste elluviimine Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Järvamaal (edaspidi
Vaata edasi >
Õpime koos 2019
Tänane Kuulutaja kirjutab eelmisel nädalal toimunud Õpime koos 2019! sündmusest. Oma arvamust avaldavad ka õpitubasid läbiviinud ettevõtjad/spetsialistid. Noored ammutasid praktilisi kogemusi
Vaata edasi >

Valdkonna järgi

Aasta järgi