(LIKVIDEERIMISEL)
Lääne-Viru maakonna arendustegevuste ühendamiseks ühte arendusorganisatsiooni, parema maakonna arendustegevuse koostöösünergia ja tulemuslikkuse nimel on, vastavalt SA Lääne-Viru Arenduskeskuse (LVAK) asutaja MTÜ Lääne-Viru Omavalitsusliit ettepanekule, LVAK Nõukogu teinud 25.09.2023 otsuse algatada LVAK likvideerimine 30.09.2023. Likvideerijaks on nimetatud LVAK endine juhataja Aarne Leisalu.

LVAK likvideerimismenetluse teade on avaldatud Ametlikes Teadaannetes 04.10.2023 nr 2130320.