(LIKVIDEERIMISEL)
Arendusseminar „Tegusa töökeskkonna loomine“ Töötajate mõjutamise oskused juhi töös. Kuidas juhtida inimesi kiirelt, selgelt ja tulemuslikult.

21.03.2023  Aqva Konverentsikeskus, Rakvere

Käitumine ja eneseväljendamine on juhi peamised tööriistad, mis aitavad tal töötajatega saavutada koostööd ja suurepäraseid tulemusi. Erinevate olukordade paremaks lahendamiseks tuleb juhile kasuks mõjusa käitumise ja eneseväljendamise oskused ja vastavate võtete tundmine. Eelduseks on teadmine milline on juhi enda praegune käitumismuster ja mis on selle käitumismustri tugevused ja arendamist väärivad küljed inimeste mõjutamisel.

Ajakava:

08.45 – 09.00 kogunemine

09:00 – 12:00 koolitus

12.00 – 12:30 Lõuna

13:30 – 15:00 koolitus

15.00 – 15.15 kohvipaus

15.15 – 17.00 koolitus

 

Koolitus on suunatud erineva taseme juhtidele.

Koolitus on osalejatele tasuta!

*Koolitusel  osalemise korral arvestame kuni 150€ vähese tähtsusega abi (VTA) osaleja kohta, vaata enda VTA jääki : https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi 

 

Info ja registreerimine raili@arenduskeskus.ee

Registreerimise tähtaeg on 20.märts

Koolitusel käsitleme teemasid:

 1. Kuidas juhtida teotahet ja energeetikat meeskonnas, et püstitatud eesmärke paremini saavutada
 • erineva kvaliteediga emotsionaalse energia (nt. innukus) mõju töötaja töö tulemuslikkusele
 • kuidas emotsionaalse energeetikaga mõjutada teotahtelisust meeskonnas
 1. Kuidas luua inimese meeles soodne seisund käitumise muutmiseks sh:
 • enesejuhtimise ja käitumismustrite olemus
 • muutuste loomise ja kriitiliste olukordade võimalikud lahendused
 1. Missuguse juhi käitumisega saab muuta töötaja tegevuse lahenduskeskseks sh:
 • olukorra lahendamise emotsionaalse – energeetilise seisundi juhtimine
 • missuguse käitumisega luua alluvas vastutus ja tahtmine töö eeskujulikult täita juhi mõjusa käitumise põhitehnikad ja käitumisprotsessi mudel
 1. Mõjusa eneseväljendamise põhitehnikad sh:
 • mõjusa, selge ja kiiresti tajutava kõnelemise mudeli treening
 • harjutame sõnumit, mis mõjub täpselt ja tugevalt alluva meele süvastruktuuridele sõnumi, kui terviku osade mõju partneri  reaktsioonile
 1. Praktilised näited keerukate juhtimisalaste olukordade lahendamisest sh:
 • tulemuslike juhtimise olukordade videoklippide analüüs
 • juhi mõjusa lahenduskeskse käitumise protsess

  

Arendusseminari viib läbi pikaajaliste kogemustega juht ja  koolitaja Toomas Osvet.

Toomas on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja, tal on kaks kõrgharidust (elektroonika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s) ning ta on õppinud TTÜ-s ärijuhtimist, omab  superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri,  juhtimiskonsultandi ning andragoogi sertifikaate. Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige.