(LIKVIDEERIMISEL)

SA Lääne-Viru Arenduskeskus avab hanke Lääne-Virumaa toidutootjate ringmajanduse põhimõtete juurutamise ja sotsiaalse mõju juhtimise võimekuse tõstmiseks

Töö kirjeldus

Ringdisaini ja sotsiaalsete mõjude juhtimise programm Lääne-Virumaa toidu-tootjatele

Osalejad: 10 ettevõtet (ettevõtete nimekirja annab Tellija)

Tulemid:

1) Osalejad oskavad analüüsida, kui ettevõtete tegevus mõjutab keskkonda ning ühiskonda ja tuvastada seoseid teiste ettevõtete tegevusega.

2) Osalejad teavad sobivaid tööriistu ettevõtlustegevusega kaasnevate keskkonna- ja sotsiaalsete mõjude hindamiseks ja on saanud kogemusi nende kasutamisel.

3) Osalejad on teostanud ringsete ärimudelite võimaluste analüüsi.

Tegevused:

 • Hetkeolukorra ja võimaluste kaardistus (märts-mai 2022)
  – Tutvustav koosolek, kogu programmi ülevaade, ootused ettevõtetele.
  – Ettevõtete baaskoolitus sotsiaalsete mõjude hindamise ja juhtimise kohta.
  – Ühise tegevusplaani koostamine ideede testimiseks.
 • Ideede testimine ja olukorra analüüs (juuni-august 2022)
  Intervjuud ja paikvaatlus

 • Mõjude hindamine ja ringdisaini strateegiate valik ja kokkuvõttev raport (september-oktoober 2022)
  Äriarendusvõimaluste tuvastamine ringmajanduses, mille raames osalised töötavad välja tegevusplaani nende lähenemiste juurutamiseks koostöös koolitajatega:
  – Ringdisaini põhimõtetega tutvumine.
  – Väärtuspakkumise koostamine koos ärimudeli kirjeldusega.
  – Tegevuste sotsiaalsete mõjude hindamine.

 

Hanke dokumendid:

Hanketeade

Lisa 1 (Töö kirjeldus)

Lisa 2 Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt

Hankeleping