Lääne-Viru Arenduskeskus kutsub ettevõtteid osalema praktilisse ekspordi- ja müügiarenguprogrammi, mis algab juba käesoleva aasta oktoobris.

Arenguprogrammi eesmärgiks on edendada ekspordi- ja müügivõimekust Lääne-Virumaa puidu-, toiduainete töötlemise-, metalli- ja transpordi/logistika sektori ettevõtetes. Arenguprogramm aitab kaasa ettevõtete ekspordisuutlikkuse ning müügioskuste tõstmisele ning toetab maakonna ettevõtete arengut tervikuna.

Eesmärk on tuua ettevõtjateni praktiline koolitus, mille põhifookuses on eksporti puudutavad teemad. Osalema oodatakse juba ekspordiga tegelevaid ettevõtteid kui alles eksporti planeerivaid ettevõtteid. Koolitustel antakse ülevaade ekspordiga alustamisel ja uute turgude leidmisel vajaminevatest oskustest, kuidas kasutada kaasaegseid tehnikaid müügioskuste täiendamiseks. Koolitusel osalenud ettevõtelele pakub koolitaja Paavo Pauklin lisaks 2h individuaalset ekspordialast konsultatsiooni koolituse perioodi ajal või 2 nädala jooksul pärast koolitust.

Kui senised koolitused on olnud reeglina ühepäevased ja erinevaid teemasid käsitlevad, siis selle sarja põhirõhk on praktilisel poolel ehk kaasategemisel ning prktilisel väljundil.

Kokku on 5 koolituspäeva.

Grupi suuruseks 20 osalist ning vajalik on eelregistreerimine. Registreerimise tähtaeg on 13.oktoober 2017. Programmi pääsenud tehakse registreerumisvormi alusel teatavaks hiljemalt 16.oktoobriks e-posti tee. 

Registreeru ekspordi- ja müügiarenguprogrammi: registreerimine on lõppenud!

 

EESMÄRGID:

• Edendada ekspordi- ja müügiteadlikkust Lääne-Virumaa ettevõtetes.
• Tugevdada ettevõttete konkurentisvõimekust, läbi mille suureneks ekspordimaht.
• Arendada ettevõtteid selleks, et suureneks töökohtade arv.
• Anda ülevaade kaasaegsetest ekspordi- ja müügitehnikatest.
• Õpetada reaalselt kasutama erinevaid võtteid uute turgude leidmiseks.
• Programmi läbinutele väljastatakse "tunnustus".


PROGRAMMIKAVA:

I õppepäev - 19. oktoober (neljapäev), kell 09:45 – 15:30, hotell Wesenbergh, Rakvere
"Eksportimiseks vajalik eeltöö ja strateegilised otsused.“

- Koolituse ülevaade ja sissejuhatus.
- Kuidas seada ekspordi eesmärke ja milleks neid vaja on?
- Ekspordivalmiduse ja sisemiste ressursside kaardistamine.
- Sihtturu analüüs, testimine ja valik.
- Kuidas hinnata toote või teenuse valmidust ekspordiks?
- Mida on vaja teada konkurentidest ja kuidas nad teid aidata saavad?
- Defineerime kliendi ja loome aluse müügiplaanile.
- Praktiline osa ja selle analüüs.
Koolitaja: Paavo Pauklin, Spec

II õppepäev - 03. november (reede), kell 09:45 – 15:30, hotell Wesenbergh, Rakvere
„Ettevalmistus – müügi ja turundustegevused ekspordiks“
  - Müügi- ja turunduskanalite ülevaade.
- Ülevaade IT lahendustest, mida enamus kogenud ekspordijuhte kasutavad.
- Toote eristamine ja konkurentsieelise defineerimine.
- Müügikirjade ettevalmistus ja kirjutamine.
- Müügikõnede ettevalmistus.
- Müügisüsteemi loomine.
- Praktiline osa ja selle analüüs
Koolitaja: Paavo Pauklin, Spec

III õppepäev - 14. november (teisipäev), kell 09:45 – 15:30, hotell Wesenbergh, Rakvere
„Praktiline koolitus – kliendikontakti loomine“
  - Eelneva kordamine.
- Klientidega kontakteerumine meili ja telefoni teel.
- Kokkuvõtted ja tagasiside.
- Praktiline osa ja selle analüüs.
Koolitaja: Paavo Pauklin, Spec

IV õppepäev - 23. november (neljapäev), kell 09:45 – 16:30, hotell Wesenbergh, Rakvere
„Müügiprotsessi juhtimine“
  - Müügile häälestumine.
- Kontakti loomine ja hoidmine kliendiga.
- Kliendi vajaduste, väärtuste ja võimaluste väljaselgitamine.
- Müügitehnikad. Closing.
- Kontakti lõpetamine.
Koolitaja: Signe Valsberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ

V õppepäev - 28. november (teisipäev) kell 09:45 – 16:30, hotell Wesenbergh, Rakvere
"Koduleht välisturu jaoks“
  - Millised on erinevad kodulehtede ülesehituse võimalused, mis toetavad ettevõtte müügitegevust?
- Kuidas muuta koduleht välisturule sobivaks? Miks on koduleht eelduseks välisturule minekul?
- Millised on head ja halvad näited kodulehtedest ja nende analüüs?
- Mida võimalik klient otsib esmajoones kodulehelt?
- Kust saada abi töötava kodulehe loomiseks ning mis on hinnad?
- Praktiku kogemus: kuidas ettevõttes on koduleht aidanud kaasa müüginumbrite suurenemisele ning milliste muudatustega kodulehel see saavutati?
Koolitaja: Priit Kallas, DreamGrow Digital OÜ

KOOLITAJATEST LÄHEMALT:

Paavo Pauklin – spec.ee
10 aasta kogemusega ekspordipraktik, kes on aidanud kümneid ettevõtteid koostöö partnerite leidmisega või äri alustamisega Poolas ja Skandinaavias. Tänu mitmekülgsele kogemusele annab koolitaja ka häid praktilisi nõuandeid ja näiteid ekspordi kavalamaks teostamiseks.

Signe Valsberg – www.aeternum.ee

Oma esimeste õpingute käigus on Signe tudeerinud ärijuhtimist Eesti-Ameerika Äriakadeemias. Lõpetanud aga Mainori Kõrgkooli psühholoogia eriala spetsialiseerumisega teenindusjuhtimisele. Hetkel kirjutab Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonnas magistritööd. Lisaks on Signe aastate jooksul täiendanud ennast mitmetel täiendkoolitustel.

Priit Kallas – www.dreamgrow.ee 
Priit omab 20 aastast kogemust turunduse ja müügi alal. Juhtinud reklaamiagentuuri, digiagentuuri ja veebiettevõtteid. Suurepärased teadmised internetiturunduse valdkonnas: turundusstrateegia, tarbija mõjutamine veebis. Koolitanud tuhandeid inimesi isiklikult. Läbi artiklite jõudnud rohkem kui miljoni lugejani üle maailma. Ta on internetiturunduse praktik ja konsultant, Dreamgrow Digital strateeg.

MILLEKS OSALEDA?

• Eesti parimad praktikud koju kätte. Kõik koolitused toimuvad Rakveres!
• Tänased toimivad lahendused, mida saad ise nüüd ja kohe rakendada.
• Tõuge äri/ettevõtmise kasvatamiseks.
• Läbitud teemade kohta tunnustus kogu programmi läbinutele.
• Ainult 20 kohta.
• Osalustasu Sulle vaid 72 eurot (terve programm).
• Osalustasu sisaldab lõunasööki ja kohvipause igal koolituspäeval

Programmikoordinaator:
Katrin Mõts
katrin@arenduskeskus.ee
5341 5788
Lääne-Virumaa Arenduskeskus
Kreutzwaldi 5, Rakvere

Turundusarenguprogrammi toetajad:
• SA Lääne-Virumaa Arenduskeskus – projekt "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" (PATEE 2017)
• Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit
• Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu ning läbiviija on Lääne-Viru Arenduskeskus (LVAK).