29.septembril 2017 toimus Rakveres juba teine infopäev käesoleval aastal, kus esinesid oma ala asjatundjad toidusektoris tegutsevatele ettevõtetele.

Toiduainete märgistamisest kõneles Tiiu Rand Veterinaar- ja Toiduametist. Kuna teema on väga lai ja etteantud aja jooksul kõiki valdkondi süvitsi tutvustada ei jõutud siis said osalejad endale kasuliku kontakti tulevikus tekkivate lisaküsimuste tarvis. Samuti jagas esineja lahkesti abimaterjali, kus oli ära toodud vajalikud viited teemat puudutavatele infoallikatele.

Teisena sai sõna Dea Anton Eesti Maaülikoolist, kes  kõneles pakendite teemal. Nii pakendi disainist, erinevatest materjalidest, tekstide paigutusest, pakendusviisist ja selle mõjust toote säilivusele, keemilistest ohtudest (allergeenidest).

Infopäeva lõpus tutvustas Järva Tarbijate Ühistu juhatuse liige Priit Teder toidutootjatele turustamisvõimalusi COOP kauplustes. Positiivse sõnumina jäi kõlama sõnavõtu lõpetuses see, et kõiki kohalikke toidutootjaid oodatakse julgesti Järva Tarbijate Ühistuga kontakti võtama, et arutada võimaliku koostöö üle.

 

Infopäev korraldati PATEE programmi raames ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastusel.