18. mail 2017 toimus PATEE programmi sihtgrupi ettevõtete esindajatele koolitus enesejuhtimise teemal.

Koolituse läbiviijateks olid kogenud konsultandid-koolitajad Signe Valsberg ja Kreeta Arusaar osaühingust Aeternum Koolitus ja Kosultatsioonid (vt. www.aeternum.ee). Koolituse käigus käsitleti teemasid, mis aitavad kaasa eesmärkide seadmisele ja nende saavutamisele. Kõneldi enesemotivatsioonist, stressijuhtimisest, ajajuhtimisest ja tehti praktilisi harjutusi. Kõik, kes soovisid, said ka ise kaasa rääkida ning tuua näiteid ja küsida nõu.

Koolituse tagasisidest võib järeldada, et teema oli asjakohane ning vajalik ning ollakse kindel, et koolitusel saadud teadmised aitavad edaspidi nii mõneski olukorras paremini orienteeruda ning teha õigemaid otsuseid.

Koolitusest võttis osa 11 inimest 10st erinevast ettevõttest.