01. juunil 2017 oli Rakveres Lääne-Virumaa ettevõtete esindajatel võimalus end harida mäluga seotud teemadel.

Terve pika päeva kõneles mälust ja selle kasutamisega seotud müütidest ning võimalustest tuntud koolitaja ja mälutreener Taruri Tallermaa osaühingust Kiirlugemiskool (www.kiirlugemine.ee).

Kohe koolituspäeva alguses said kõik kohaletunud enda mälu proovile panna koolitaja poolt läbiviidud lõbusa üksteist tundmaõppimise ülesande käigus. Kellegi mälu alt ei vedanud ning lisaks enesehinnagut tõstvale teadmisele oma mälu potentsiaali osas saadi kiiresti ka üksteist tundma õppida ning teada, millega keegi oma ettevõttes tegeleb.

Kõik kohalviibijad said teada, et piisava keskendumise korral on nende aju võimeline palju enamaks kui senini arvati. Koolituse käigus tehti lisaks mitmeid praktili harjutusi ja saadi koju kaasa mitmeid kergesti rakendatavadi näpunäiteid, et oma elu lihtsamaks teha ja asju paremini meelde jätta.

Koolituspäevast võttis osa 20 inimest 13st erinevast ettevõttest.