Teine arengureis Lääne-Virumaa puidusektori ettevõtjatele PATEE programmi raames sai teoks ajavahemikul 15.11.2016-18.11.2016.a. Reisi eesmärk oli külastada Lyonis toimuvat puidutööstuste masinatele suunatud Eurobois messi ning kohalikke puidusektori ettevõtteid. Reisil osales 15 inimest 12st Lääne-Viru maakonnas tegutsevast ettevõttest.

Esimesel päeval külastati Eurobois messi, kus osales ca 300 eksponenti 15 eri riigist. Eurobois on pika ajalooga Prantsusmaal toimuv mess, mis on tuntud just puidutöötlemise tehnika esitluse paigana.

Õhtul istuti ühise laua taha ja arutati koos päeval nähtut ning saadi ka omavahel enam tuttavamaks. Õhtusele koosviibimisele tuli ka Prantsusmaal EASi ekspordinõunikuna töötav Kristiina Kalda, kes tutvustas põgusalt oma töid ja tegevusi Prantsusmaal ning samuti rääkis paari sõnaga, kuidas on võimalik saada kontakti kohalike ettevõtjatega koostööeesmärgil ning mida teha, et leida uusi müügikanaleid Prantsusmaal.

Teisel päeval külastati kahte kohalikku puiduettevõtet. Mõlemad ettevõtted kuuluvad HASAP Groupe koosseisu ning grupi juhataja tegi külalistele ülevaatliku presentatsiooni HASAP Groupe kohta. Esimene ettevõte Suscillon, mida Eesti ettevõtjad külastasid, tegeleb peaasjalikult puiudutöödega siseruumides. Ise tehakse projekt, ise toodetakse vajalik materjal (vajadusel ostetakse ka sisse) ning oma ettevõtte ehitusmeeskond käib kohapeal sisetöid teostamas.

Teine ettevõte CBA Montagne, mida külastati kuulub samuti HASAP Groupe koosseisu. Ka profiililt oli ettevõte sarnane esimesega kuid ettevõte ise positsioneeris ennast kui kõrema kvaliteediga tööde tegijaiks. Ka hetkel, mil ettevõtet külastati oli tootmises parasjagu ühe luksushotelli fuajee sisustus.

Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et arengureisi tagasiside ettevõtjatelt oli positiivne. Enam jäi kõlama see, et oleks hea meelega soovitud veelgi enam näha erinevaid välisetevõtete köögipoolt kuid samas tõdeti, et programm oli piisavalt intensiivne ja huvitav.