Esimene arengureis Lääne-Virumaa puidusektori ettevõtjatele PATEE programmi raames toimus ajavahemikul 07.09.2016-10.09.2016.a. Reisi kavas oli külastada NordBau ehitusmessi Neumünsteris ning lisaks kohalikke puidutööstusi. Reisil osales 11 inimest 7st Lääne-Viru maakonnas tegutsevast ettevõttest.

Esimesel päeval külastati NordBau messi, kus osales 848 eksponenti 15 eri riigist. 3 päeva kestnud messi külasas kokku 60200 inimest. NordBau on Põhja-Saksamaa üks tuntumaid ja suuremaid ehitusmesse ja ca 70% külastajatest on tulnud kohale proffesionaalsest huvist ehk luua äraikontakte või saada ideid ja mõtteid ettevõtte arengu tarvis. Ülejäänud 30% külastajatest moodustavad inimesed, kes soovivad uut infot oma isiklike plaanide tarvis.

Pärast messi arutati reisiseltskonnas omavahel päeval nähtut ning räägiti ka enda töistest tegemistest Eestis.

Teisel päeval külastati kahte kohalikku puiduettevõtet. Esimene neist nimega FR.Kreutzfeldt GmbH & Co. KG on tegelenud vineeri tootmisega juba ca 150 aastat. Alustati kärude ja vankrite tootmisega. Täna tehakse vineerist peaasjalikult toole, toolipõhjasid ja -karkasse ühistrantspordi tarvis. Saksamaal Aschebergis on etttevõttes palgal ca 15 inimest kuid suurem tootmine on viidud üle majanduslikel põhjustel hoopiski Slovakkiasse. Seal on ettevõtte palgal ca 80 inimest. Ettevõtte külastuse käigul tutvustati kasutatavt tehnoloogiat ning võrreldi omavahel erinevaid tootmis ning müüginäitajaid, mida võõrustajad olid lahkesti nõus jagama.

Teine ettevõte A. Johnsen Zimmerei & Hausbau GmbH & Co. KG mida külastati, tegeleb individuaalelamute tootmisega. Põhilisteks klientideks on eraisikud. Pakutakse erinevaid lahendusi alates maja projekteerimisest kuni viimase liistu lihvini ja tegeletakse isegi maja sisutamisega, ikka vastavalt kliendi soovile. Nii, et kliendil ainult sissekolimise vaev. Ettevõtte külastajatele tehti ringkäigu ajal tootmisruumi ka näitlik presentatsioon, kuidas ettevõte majaehituseks vajalikke elmente soojustusisolatsiooniga täidab. Pärast külaskäiku peatuti veel hetkeks ettevõtte uues kontorihoones, kus lahke võõrustaja jagas infot enda ettevõtte mineviku ja käesoleva olkukorra kohta.

Päeva viimases osas oli ekskursioon nn puidust hotelli ja metsateaduskeskusesse Wälderhaus`i kus hoone arhitekt rääkis põgusalt maja ideest ja saamisloost. Põhiline sõnum, mis kõlama jäi oli see, et ollakse üsna uhked selle üle, et neil õnnestus vaatamata erinevatele ehitusseadustest tulenevatele takistustele kasutada hotelliehituses ulatuslikul määral puitu nii maja konstruktsioonides kui ka siseviimistluses.

Mõned meenutused reisilt: