28. märtsil 2017.a toimus PATEE programmi raames esimene toidusektoris tegutsevate ettevõtjate esindajate kokkusaamine Lääne-Viru Arenduskeskuse eestvedamisel.

Infopäevale olid kutsutud nii Lääne-Virumaa kui ka mõned Ida-Virumaa ettevõtjad, et tutvustada neile programmi eesmärke ja tegevusi ning ühtlasi ergutada kaasa rääkima ja ettepanekuid tegema koolituste teemade ning arengureiside osas.

Lisaks programmi tutvustamisele oli infopäevale kutsutud esinema ka Kadri Kuusmik, kes tutuvustas Viru Toidu märki ning kõneles MTÜ Kohalik Toit tegemistest ja eesmärkidest (vt. lisa virutoit.ee/). Samuti tutvustas esineja MTÜ Virumaa Koostöökogu erinevaid projekte ettevõtluse arendamiseks. Kadri Kuusmik on nii MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevjuht kui ka MTÜ Kohalik Toit juhatuse liige.

Põhja-Eesti kohaliku toidu märgist (vt. lisa kohaliktoit.arenduskoda.ee/), tegemistest ja eesmärkidest ning MTÜ Arenduskoda projektidest ettevõtluse arendamisel kõneles Eha Paas MTÜst Arenduskoda.
Foto: www.pexels.com