Lääne-Viru PATEE 2020-2023 programmi fookus jaguneb kaheks:

*Noorte ettevõtlikkuse programmi eesmärgiks on tõsta õppeasutuste ettevõtlushariduse kvaliteeti, noorte
ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusi tagades seeläbi noorte konkurentsivõime kasv tööjõuturul ning takistades väljavoolu maakonnast. Noorte ettevõtlikkusteadlikkuse tõstmise üheks viisiks on erinevate ettevõtlus- ja ettevõtlikkusalaste sündmuste, koolituste või seminaride korraldamine maakonnas otse noortele.

*Ettevõtluse edendamise projekt keskendub kolmele olulisele suunale: ettevõtete ühenduste tugimine, ringmajanduse sisseviimine maakonna ettevõtlusesse ning digitaliseerimise ja automatiseerimise tugimine.

Taotletud toetus (84%) summas 606 943,97eurot;

Omafinantseering (16%) summas 115 608,37 eurot;

Kogumaksumus on 722 552,34 eurot

 

Rahastajad:

Euroopa Regionaalarengu Fond

Lääne-Viru Arenduskeskus