2020 1. kvartal
2020 2. vartal

LVAK tegevused

Sa Lääne-Viru Arenduskeskus on tänases eriolukorras oma töö ümber organiseerinud. Peaaegu kõik töötajad on kodukontorites ja kohapeal viibib ainult juhataja. Kõik tegevused, mis ei ole vastuolus töötajate ja klientide turvalisusega on jõus. Nõustamised toimuvad telefoni, Zoom keskkonna, Skype või muul interaktiivsel teel. Oleme välja saatnud mitmeid uudiskirju valdkonnapõhiselt kui ka tegevuspõhiselt. Uudiskirju on välja saadetud kriisitoetuste ja tasuta vebinaride infoga. Samuti noortega seotud asutustele ja vabaühendustele.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kolis samuti internetti ning rõõm on tõdeda, et 21st registreerunust on 17 aktiivsed osalejad. 21.05 toimuva e-kaubanduse seminari viime samuti läbi interaktiivselt. Maikuus alustame ka Ettevõtlusnädala planeerimist, kindlasti panustavad selle toimumisse kõik töötajad oma projektide ja sihtgruppidega.

Noorte ettevõtlikuse edendamiseks tehakse aktiivselt Ettevõtliku kooli ja lasteaia enesehindamisalase dokumendi ülevaatusi ja nõustamisi. Toimus ka maakonna noorteprogrammi tegevuste tutvustamine Rakvere valla töötajatele. Planeeritakse õpetajate toetamist ning hilissuvel toimuvad juba ettevõtmised koos osalejatega. LVAK kodulehe ja FB lehe haldamine, täiendamine. Põhikooli 2 ja 3 astmele suunatud projektiõppe pakettide ettevalmisamise algatamine kolme maakonna koostöös. 

PATEE ettevõtluse projekti raames toimus väga hea seminar Zoom keskkonnas Ärimudeli muutus koorona kriisis. Seminar oli suure kuulajaskonnaga ning sai koondhinnanguks 9 palli 10st. Esinesid lisaks Indrek Maripuule Toomas Vare, Hardo Pajula ja Ilmar Raag. Arenduskeskuse kodulehel on kaks uut rubriiki. Eriolukord, kus oleme välja toonud ettevõtetele vajaliku info erinevatest meetmetest või semindaridest ning Kohalik toit, kus kutsusime üles toidu tootjaid ja tegijaid tasuta rklaamima toidu kohaletoomise võimalusi. Tänaseks on lehel juba 26 tegijat.

PATEE ettevõtluse suunas on suure panuse andnud KEV konsulant, kes oma nõustamiste kõrvalt on olnud tegus uudiskirjade ja nimekirjade koostamisel.

Regionaalne investorkonsultant on nõustanud välismaiste omanikega ettevõtteid, kellel juba uued plaanid ees. Samuti kavandatakse uute videoklippide teostamist maakondade tutvustamiseks. Täiendatud sai ka LVAK kodulehel tööstusalade info.

Vabaühenduste konsultant on nõustanud KOP projekte ja hoiab ennast kursis EAS turismiettevõtjatele suunatud meetmetega.

LVAK tegevused