2020 1. kvartal
2020 2.-3. kvartal

LVAK tegevused

Sa Lääne-Viru Arenduskeskus on tänases eriolukorras oma töö ümber organiseerinud. Peaaegu kõik töötajad on kodukontorites ja kohapeal viibib ainult juhataja. Kõik tegevused, mis ei ole vastuolus töötajate ja klientide turvalisusega on jõus. Nõustamised toimuvad telefoni, Zoom keskkonna, Skype või muul interaktiivsel teel. Oleme välja saatnud mitmeid uudiskirju valdkonnapõhiselt kui ka tegevuspõhiselt. Uudiskirju on välja saadetud kriisitoetuste ja tasuta vebinaride infoga. Samuti noortega seotud asutustele ja vabaühendustele.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kolis samuti internetti ning rõõm on tõdeda, et 21st registreerunust on 17 aktiivsed osalejad. 21.05 toimuva e-kaubanduse seminari viime samuti läbi interaktiivselt. Maikuus alustame ka Ettevõtlusnädala planeerimist, kindlasti panustavad selle toimumisse kõik töötajad oma projektide ja sihtgruppidega.

Noorte ettevõtlikuse edendamiseks tehakse aktiivselt Ettevõtliku kooli ja lasteaia enesehindamisalase dokumendi ülevaatusi ja nõustamisi. Toimus ka maakonna noorteprogrammi tegevuste tutvustamine Rakvere valla töötajatele. Planeeritakse õpetajate toetamist ning hilissuvel toimuvad juba ettevõtmised koos osalejatega. LVAK kodulehe ja FB lehe haldamine, täiendamine. Põhikooli 2 ja 3 astmele suunatud projektiõppe pakettide ettevalmisamise algatamine kolme maakonna koostöös. 

PATEE ettevõtluse projekti raames toimus väga hea seminar Zoom keskkonnas Ärimudeli muutus koorona kriisis. Seminar oli suure kuulajaskonnaga ning sai koondhinnanguks 9 palli 10st. Esinesid lisaks Indrek Maripuule Toomas Vare, Hardo Pajula ja Ilmar Raag. Arenduskeskuse kodulehel on kaks uut rubriiki. Eriolukord, kus oleme välja toonud ettevõtetele vajaliku info erinevatest meetmetest või semindaridest ning Kohalik toit, kus kutsusime üles toidu tootjaid ja tegijaid tasuta rklaamima toidu kohaletoomise võimalusi. Tänaseks on lehel juba 26 tegijat.

PATEE ettevõtluse suunas on suure panuse andnud KEV konsulant, kes oma nõustamiste kõrvalt on olnud tegus uudiskirjade ja nimekirjade koostamisel.

Regionaalne investorkonsultant on nõustanud välismaiste omanikega ettevõtteid, kellel juba uued plaanid ees. Samuti kavandatakse uute videoklippide teostamist maakondade tutvustamiseks. Täiendatud sai ka LVAK kodulehel tööstusalade info.

Vabaühenduste konsultant on nõustanud KOP projekte ja hoiab ennast kursis EAS turismiettevõtjatele suunatud meetmetega.

LVAK tegevused 2.-3. kvartal 2020

Kevade ja suve märksõnaks oli VIIRUS. Arenduskeskuse töötajad olid peaaegu kõik kodukontorites ning juhataja kanda oli kohapealne infovahetus.  Uudne olukord andis võimaluse viia riigi abiinfo väikeste ja keskmiste ettevõteteni, kes polnud alates iseseisvumisest saanud või küsinud tuge või julgustust. Arenduskeskuse kodulehel moodustati kiiresti Kohalik toit lisaleht, kus sai kontakti ettevõtetega, kes pakkusid toidu kojuviimist või tellijale saatmist. Sotsiaalmeedia abil viisime edukalt läbi alustava ettevõtja baaskoolituse ja loomulikult toimusid ka interantiivsed nõustamised. Arenduskeskuse poolt said ka uudiskirjad tuule tiibadesse ning nüüd on korralik kontaktide nimekiri sisestatud ning toimiv.

Arenduskeskuse kodulehel on siiani ja ka edaspidi lingid tasuta koolitustele, et alustada oma e-kaubandusega, saada infot EAS meetmetest, Kredex teenustest, innustust ärimudeli muutmiseks ja muud julgustavat. PATEE raames korraldati ka "Ärimudeli muutus koroonakriisis" seminar, kus esinesid Raivo Vare, Hardo Pajula ja Ilmar Raag. Seminar oli väga populaarne ning silmaringi avardav. Arenduskeskus oli partneriks ka turismiettevõtjate seminarile Lammasmäel ja toetab maakonna turismiettevõtjate võrgustikku. PATEE noorte ettevõtlikuse suunal töötati välja ja viidi läbi Projektõppe nädal koostöös kolme maakonnaga – Järva, Pärnu ja Lääne-Viru https://projektope2020.weebly.com/. Kuna selline töövorm sobis nii õpetajatele kui ka õpilatele, siis arendatakse projekti edasi.

Välisinvestorite teeninduseks toimus kevadel seminar kohalikele omavalitsustele kuidas invetoreid teenindada ja koolitussari jätkub ka sügisel. Eesmärk on pakkuda KOVidele strateegiaid investeeringute kaasamiseks. MTÜ juhtide arenguprogramm sai samuti alguse - neli seminari on juba toimunud, kaks veel tulemas.

Alustasime ka Aasta ettevõte gala korraldamis koos VIROLi ja Postimehega, kuid oleme valmis ka sündmuse korraldamiseks ilma pealtvaatajateta.