2020 1. kvartal
2020 2.-3. kvartal
2020 4. kvartal
2021 1. kvartal

LVAK tegevused 1. kvartal

Sa Lääne-Viru Arenduskeskus on tänases eriolukorras oma töö ümber organiseerinud. Peaaegu kõik töötajad on kodukontorites ja kohapeal viibib ainult juhataja. Kõik tegevused, mis ei ole vastuolus töötajate ja klientide turvalisusega on jõus. Nõustamised toimuvad telefoni, Zoom keskkonna, Skype või muul interaktiivsel teel. Oleme välja saatnud mitmeid uudiskirju valdkonnapõhiselt kui ka tegevuspõhiselt. Uudiskirju on välja saadetud kriisitoetuste ja tasuta vebinaride infoga. Samuti noortega seotud asutustele ja vabaühendustele.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kolis samuti internetti ning rõõm on tõdeda, et 21st registreerunust on 17 aktiivsed osalejad. 21.05 toimuva e-kaubanduse seminari viime samuti läbi interaktiivselt. Maikuus alustame ka Ettevõtlusnädala planeerimist, kindlasti panustavad selle toimumisse kõik töötajad oma projektide ja sihtgruppidega.

Noorte ettevõtlikuse edendamiseks tehakse aktiivselt Ettevõtliku kooli ja lasteaia enesehindamisalase dokumendi ülevaatusi ja nõustamisi. Toimus ka maakonna noorteprogrammi tegevuste tutvustamine Rakvere valla töötajatele. Planeeritakse õpetajate toetamist ning hilissuvel toimuvad juba ettevõtmised koos osalejatega. LVAK kodulehe ja FB lehe haldamine, täiendamine. Põhikooli 2 ja 3 astmele suunatud projektiõppe pakettide ettevalmisamise algatamine kolme maakonna koostöös. 

PATEE ettevõtluse projekti raames toimus väga hea seminar Zoom keskkonnas Ärimudeli muutus koorona kriisis. Seminar oli suure kuulajaskonnaga ning sai koondhinnanguks 9 palli 10st. Esinesid lisaks Indrek Maripuule Toomas Vare, Hardo Pajula ja Ilmar Raag. Arenduskeskuse kodulehel on kaks uut rubriiki. Eriolukord, kus oleme välja toonud ettevõtetele vajaliku info erinevatest meetmetest või semindaridest ning Kohalik toit, kus kutsusime üles toidu tootjaid ja tegijaid tasuta rklaamima toidu kohaletoomise võimalusi. Tänaseks on lehel juba 26 tegijat.

PATEE ettevõtluse suunas on suure panuse andnud KEV konsulant, kes oma nõustamiste kõrvalt on olnud tegus uudiskirjade ja nimekirjade koostamisel.

Regionaalne investorkonsultant on nõustanud välismaiste omanikega ettevõtteid, kellel juba uued plaanid ees. Samuti kavandatakse uute videoklippide teostamist maakondade tutvustamiseks. Täiendatud sai ka LVAK kodulehel tööstusalade info.

Vabaühenduste konsultant on nõustanud KOP projekte ja hoiab ennast kursis EAS turismiettevõtjatele suunatud meetmetega.

LVAK tegevused 2.-3. kvartal 2020

Kevade ja suve märksõnaks oli VIIRUS. Arenduskeskuse töötajad olid peaaegu kõik kodukontorites ning juhataja kanda oli kohapealne infovahetus.  Uudne olukord andis võimaluse viia riigi abiinfo väikeste ja keskmiste ettevõteteni, kes polnud alates iseseisvumisest saanud või küsinud tuge või julgustust. Arenduskeskuse kodulehel moodustati kiiresti Kohalik toit lisaleht, kus sai kontakti ettevõtetega, kes pakkusid toidu kojuviimist või tellijale saatmist. Sotsiaalmeedia abil viisime edukalt läbi alustava ettevõtja baaskoolituse ja loomulikult toimusid ka interantiivsed nõustamised. Arenduskeskuse poolt said ka uudiskirjad tuule tiibadesse ning nüüd on korralik kontaktide nimekiri sisestatud ning toimiv.

Arenduskeskuse kodulehel on siiani ja ka edaspidi lingid tasuta koolitustele, et alustada oma e-kaubandusega, saada infot EAS meetmetest, Kredex teenustest, innustust ärimudeli muutmiseks ja muud julgustavat. PATEE raames korraldati ka "Ärimudeli muutus koroonakriisis" seminar, kus esinesid Raivo Vare, Hardo Pajula ja Ilmar Raag. Seminar oli väga populaarne ning silmaringi avardav. Arenduskeskus oli partneriks ka turismiettevõtjate seminarile Lammasmäel ja toetab maakonna turismiettevõtjate võrgustikku. PATEE noorte ettevõtlikuse suunal töötati välja ja viidi läbi Projektõppe nädal koostöös kolme maakonnaga – Järva, Pärnu ja Lääne-Viru https://projektope2020.weebly.com/. Kuna selline töövorm sobis nii õpetajatele kui ka õpilatele, siis arendatakse projekti edasi.

Välisinvestorite teeninduseks toimus kevadel seminar kohalikele omavalitsustele kuidas invetoreid teenindada ja koolitussari jätkub ka sügisel. Eesmärk on pakkuda KOVidele strateegiaid investeeringute kaasamiseks. MTÜ juhtide arenguprogramm sai samuti alguse - neli seminari on juba toimunud, kaks veel tulemas.

Alustasime ka Aasta ettevõte gala korraldamis koos VIROLi ja Postimehega, kuid oleme valmis ka sündmuse korraldamiseks ilma pealtvaatajateta. 

LVAK tegevused 4. kvartal 2020

Oktoobri esimesel nädala toimus Lääne-Virumaa Ettevõtlusnädal.

Ettevõtlusnädalal toimusid sündmused:

 1. Koolide ja ettevõtete koostööpäev: Õpime koos 2020;
 2. Õpilasfirmade koolitusprogramm: "Idee starter";
 3. Loeng: Uus ärikeskkond ja ärimudelite muutumise aeg;
 4. Loeng: Kuidas turundada sotsiaalmeedias?;
 5. Loeng:Ettevõtluse rahastusvõimalused. Kriis kui võimalus;
 6. Noorte etttevõtluspäev: Inspiratsioonilabor;
 7. Loeng: Töötukassa tugi ettevõtjaks saamise teel;
 8. Koroona ja ettevõtlus-heitlus, võitlus või võit? Milliseks on kujunenud?;
 9. Seminar: Foreign Investor Networking event;
 10. Seminar: Ringikujuline tulevik;
 11. Seminar- ettevõtluse juriidilised aspektid;
 12. Lääne-Virumaa Ettevõtluspäev 2020;
 13. Videokonverents- Ettevõtlik ühendus on hea tööandja.

Ettevõtluspäeva moderaator oli Tauri Tallermaa. Esinesid Argo Kubja-The Contsept OÜ, Katheriin Liibert-Muhoov OÜ ja mälutreener Raul Rebane. Kogu päeva visualiseeris Siiri Taimla-Rannala Joonmeediast. Osales kokku 105 inimest, kellest 53 oli saalis ja pidevalt jälgis FB veebiülekannet 52 inimest. Kuna see on ka järelvaadatav, siis on vaatamiste arv juba üle 200.

Ajujahi ideid hinnati 26. Samuti osales LVAK esindaja Töötukassa tööjõubaromeetri hindamisel. Puidujäätmete või turba pürolüüsi tehnoloogia rakenduse projekt on jõudsalt arenenud koos KEV konsultandiga.

Novembris toimunud maakonna metallitöötlejate koostöökohtumisel osales 17  inimest. Ettekanded Aarne Leisalu, Raul Kirtsipuu- Swed pank, Triin Ploompuu- Masinatööstuse Liit.

Võrgustik Visit Virumaa on korraldanud LVAKi toel kolm kogemuskohtumist ja kolm strateegia seminari. Eesmärgiks on maakonna turismivõrgustiku areng ning seeläbi turismiettevõtete toetamine.

Aarne Leisalu on süvenenult panustanud Eesti-Vene programmi tegevustesse. Allpool ajaline maht:

Eesti Vene programmi kesk-eesti esindaja tegevused ja hinnguline ajaline maht

   

Aeg

Sisu

hinnanguline ajaline maht, h

jaan - märts 20

Dokumentide ja tegevusega tutvumine. Seni rahastatud projektide nimekirja koostamine

12

märts.20

Programmikomitee I koosoleku ettevalmistus (sh koosolek) ja osalemine

14

Aprill-mai 20

Projektiideede genereerimine ja kogumine huvigruppidelt, arutelu LVAK'is, OVLde informeerimine, Rahamin'i edastamine

40

juuni-juuli, september 20

Progr.komitee II koosolek;
TaskForce koosolekud (ca 8) programmi prioriteetide määratlemiseks

56

Oktoober-november

LargeInvestmentProject ideede määratlemine, taustateabe hange jms.
TF koosolekud(ca 3)
Progr.komitee III koosolek

28

 

Kokku

150

Oleme alustamas Early Warning pilootprojekti raskustes ettevõtjate abistamiseks. Projekti eestvedaja on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning hetkel on kaks ettevõtet juba Harjumaal osalemas. Tegemist on üleeuroopaline programmiga kus iga riik leiab omale sobiva lähenemise. Lääne-Virumaal loodame leida vähemalt ühe ettevõtte, kellega läbida piloodi programm.

Rivo Noorkõivu uuringut kasutades ilmus Äripäeva Tööstusuudistes Aarne Leisalu artikkel  Lääne-Virumaa tööstus 

MTÜ konsultant on LVAKis samuti alustamas pilootprojektiga kus on soov tugida mittetulundusühinguid julgemalt omatulu teenimisele. Projekti partneriteks on KÜSK ja Maakondlikud Arenduskeskused võrgustik.

Noorte PATEE tegevused IV kvartal 2020