2020 1. kvartal
2020 2.-3. kvartal
2020 4. kvartal
2021 1. kvartal
2021 2. kvartal
2021 3. kvartal

LVAK tegevused 1. kvartal

Sa Lääne-Viru Arenduskeskus on tänases eriolukorras oma töö ümber organiseerinud. Peaaegu kõik töötajad on kodukontorites ja kohapeal viibib ainult juhataja. Kõik tegevused, mis ei ole vastuolus töötajate ja klientide turvalisusega on jõus. Nõustamised toimuvad telefoni, Zoom keskkonna, Skype või muul interaktiivsel teel. Oleme välja saatnud mitmeid uudiskirju valdkonnapõhiselt kui ka tegevuspõhiselt. Uudiskirju on välja saadetud kriisitoetuste ja tasuta vebinaride infoga. Samuti noortega seotud asutustele ja vabaühendustele.

Alustava ettevõtja baaskoolitus kolis samuti internetti ning rõõm on tõdeda, et 21st registreerunust on 17 aktiivsed osalejad. 21.05 toimuva e-kaubanduse seminari viime samuti läbi interaktiivselt. Maikuus alustame ka Ettevõtlusnädala planeerimist, kindlasti panustavad selle toimumisse kõik töötajad oma projektide ja sihtgruppidega.

Noorte ettevõtlikuse edendamiseks tehakse aktiivselt Ettevõtliku kooli ja lasteaia enesehindamisalase dokumendi ülevaatusi ja nõustamisi. Toimus ka maakonna noorteprogrammi tegevuste tutvustamine Rakvere valla töötajatele. Planeeritakse õpetajate toetamist ning hilissuvel toimuvad juba ettevõtmised koos osalejatega. LVAK kodulehe ja FB lehe haldamine, täiendamine. Põhikooli 2 ja 3 astmele suunatud projektiõppe pakettide ettevalmisamise algatamine kolme maakonna koostöös. 

PATEE ettevõtluse projekti raames toimus väga hea seminar Zoom keskkonnas Ärimudeli muutus koorona kriisis. Seminar oli suure kuulajaskonnaga ning sai koondhinnanguks 9 palli 10st. Esinesid lisaks Indrek Maripuule Toomas Vare, Hardo Pajula ja Ilmar Raag. Arenduskeskuse kodulehel on kaks uut rubriiki. Eriolukord, kus oleme välja toonud ettevõtetele vajaliku info erinevatest meetmetest või semindaridest ning Kohalik toit, kus kutsusime üles toidu tootjaid ja tegijaid tasuta rklaamima toidu kohaletoomise võimalusi. Tänaseks on lehel juba 26 tegijat.

PATEE ettevõtluse suunas on suure panuse andnud KEV konsulant, kes oma nõustamiste kõrvalt on olnud tegus uudiskirjade ja nimekirjade koostamisel.

Regionaalne investorkonsultant on nõustanud välismaiste omanikega ettevõtteid, kellel juba uued plaanid ees. Samuti kavandatakse uute videoklippide teostamist maakondade tutvustamiseks. Täiendatud sai ka LVAK kodulehel tööstusalade info.

Vabaühenduste konsultant on nõustanud KOP projekte ja hoiab ennast kursis EAS turismiettevõtjatele suunatud meetmetega.

LVAK tegevused 2.-3. kvartal 2020

Kevade ja suve märksõnaks oli VIIRUS. Arenduskeskuse töötajad olid peaaegu kõik kodukontorites ning juhataja kanda oli kohapealne infovahetus.  Uudne olukord andis võimaluse viia riigi abiinfo väikeste ja keskmiste ettevõteteni, kes polnud alates iseseisvumisest saanud või küsinud tuge või julgustust. Arenduskeskuse kodulehel moodustati kiiresti Kohalik toit lisaleht, kus sai kontakti ettevõtetega, kes pakkusid toidu kojuviimist või tellijale saatmist. Sotsiaalmeedia abil viisime edukalt läbi alustava ettevõtja baaskoolituse ja loomulikult toimusid ka interantiivsed nõustamised. Arenduskeskuse poolt said ka uudiskirjad tuule tiibadesse ning nüüd on korralik kontaktide nimekiri sisestatud ning toimiv.

Arenduskeskuse kodulehel on siiani ja ka edaspidi lingid tasuta koolitustele, et alustada oma e-kaubandusega, saada infot EAS meetmetest, Kredex teenustest, innustust ärimudeli muutmiseks ja muud julgustavat. PATEE raames korraldati ka "Ärimudeli muutus koroonakriisis" seminar, kus esinesid Raivo Vare, Hardo Pajula ja Ilmar Raag. Seminar oli väga populaarne ning silmaringi avardav. Arenduskeskus oli partneriks ka turismiettevõtjate seminarile Lammasmäel ja toetab maakonna turismiettevõtjate võrgustikku. PATEE noorte ettevõtlikuse suunal töötati välja ja viidi läbi Projektõppe nädal koostöös kolme maakonnaga – Järva, Pärnu ja Lääne-Viru https://projektope2020.weebly.com/. Kuna selline töövorm sobis nii õpetajatele kui ka õpilatele, siis arendatakse projekti edasi.

Välisinvestorite teeninduseks toimus kevadel seminar kohalikele omavalitsustele kuidas invetoreid teenindada ja koolitussari jätkub ka sügisel. Eesmärk on pakkuda KOVidele strateegiaid investeeringute kaasamiseks. MTÜ juhtide arenguprogramm sai samuti alguse - neli seminari on juba toimunud, kaks veel tulemas.

Alustasime ka Aasta ettevõte gala korraldamis koos VIROLi ja Postimehega, kuid oleme valmis ka sündmuse korraldamiseks ilma pealtvaatajateta. 

LVAK tegevused 4. kvartal 2020

Oktoobri esimesel nädala toimus Lääne-Virumaa Ettevõtlusnädal.

Ettevõtlusnädalal toimusid sündmused:

 1. Koolide ja ettevõtete koostööpäev: Õpime koos 2020;
 2. Õpilasfirmade koolitusprogramm: "Idee starter";
 3. Loeng: Uus ärikeskkond ja ärimudelite muutumise aeg;
 4. Loeng: Kuidas turundada sotsiaalmeedias?;
 5. Loeng:Ettevõtluse rahastusvõimalused. Kriis kui võimalus;
 6. Noorte etttevõtluspäev: Inspiratsioonilabor;
 7. Loeng: Töötukassa tugi ettevõtjaks saamise teel;
 8. Koroona ja ettevõtlus-heitlus, võitlus või võit? Milliseks on kujunenud?;
 9. Seminar: Foreign Investor Networking event;
 10. Seminar: Ringikujuline tulevik;
 11. Seminar- ettevõtluse juriidilised aspektid;
 12. Lääne-Virumaa Ettevõtluspäev 2020;
 13. Videokonverents- Ettevõtlik ühendus on hea tööandja.

Ettevõtluspäeva moderaator oli Tauri Tallermaa. Esinesid Argo Kubja-The Contsept OÜ, Katheriin Liibert-Muhoov OÜ ja mälutreener Raul Rebane. Kogu päeva visualiseeris Siiri Taimla-Rannala Joonmeediast. Osales kokku 105 inimest, kellest 53 oli saalis ja pidevalt jälgis FB veebiülekannet 52 inimest. Kuna see on ka järelvaadatav, siis on vaatamiste arv juba üle 200.

Ajujahi ideid hinnati 26. Samuti osales LVAK esindaja Töötukassa tööjõubaromeetri hindamisel. Puidujäätmete või turba pürolüüsi tehnoloogia rakenduse projekt on jõudsalt arenenud koos KEV konsultandiga.

Novembris toimunud maakonna metallitöötlejate koostöökohtumisel osales 17  inimest. Ettekanded Aarne Leisalu, Raul Kirtsipuu- Swed pank, Triin Ploompuu- Masinatööstuse Liit.

Võrgustik Visit Virumaa on korraldanud LVAKi toel kolm kogemuskohtumist ja kolm strateegia seminari. Eesmärgiks on maakonna turismivõrgustiku areng ning seeläbi turismiettevõtete toetamine.

Aarne Leisalu on süvenenult panustanud Eesti-Vene programmi tegevustesse. Allpool ajaline maht:

Eesti Vene programmi kesk-eesti esindaja tegevused ja hinnguline ajaline maht

   

Aeg

Sisu

hinnanguline ajaline maht, h

jaan - märts 20

Dokumentide ja tegevusega tutvumine. Seni rahastatud projektide nimekirja koostamine

12

märts.20

Programmikomitee I koosoleku ettevalmistus (sh koosolek) ja osalemine

14

Aprill-mai 20

Projektiideede genereerimine ja kogumine huvigruppidelt, arutelu LVAK'is, OVLde informeerimine, Rahamin'i edastamine

40

juuni-juuli, september 20

Progr.komitee II koosolek;
TaskForce koosolekud (ca 8) programmi prioriteetide määratlemiseks

56

Oktoober-november

LargeInvestmentProject ideede määratlemine, taustateabe hange jms.
TF koosolekud(ca 3)
Progr.komitee III koosolek

28

 

Kokku

150

Oleme alustamas Early Warning pilootprojekti raskustes ettevõtjate abistamiseks. Projekti eestvedaja on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning hetkel on kaks ettevõtet juba Harjumaal osalemas. Tegemist on üleeuroopaline programmiga kus iga riik leiab omale sobiva lähenemise. Lääne-Virumaal loodame leida vähemalt ühe ettevõtte, kellega läbida piloodi programm.

Rivo Noorkõivu uuringut kasutades ilmus Äripäeva Tööstusuudistes Aarne Leisalu artikkel  Lääne-Virumaa tööstus 

MTÜ konsultant on LVAKis samuti alustamas pilootprojektiga kus on soov tugida mittetulundusühinguid julgemalt omatulu teenimisele. Projekti partneriteks on KÜSK ja Maakondlikud Arenduskeskused võrgustik.

Noorte PATEE tegevused IV kvartal 2020

SA Lääne Viru Arenduskeskus koostab 2021 aasta tgevuskava kuude lõikes. Iga projekti juht lisas ka veeru meeskonna koostöö kohta. Asutuse töötajatel on nüüd selgem, millistes projektides ja millal on oodatud kaasa lööma. Muidugi on kõik töötajad oodatud kaasa rääkima kõikides teemades. Tegevuskava on leitav failist LVAK tegevuskavad 2021

LVAKist on lahkunud Nele Rogenbaum regionaalse investorkonsultant ametikohalt. Soovime palju õnne Nelele asumisel  tööle SAs Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus. Nelja maakonna regionaalne investorkonsultant on alates 15.02. Ilmar Branno. 

2021 eelarve on saanud valmis ning 2020 majandusaasta aruanne samuti. Aruanne avaldatakse kohe peale auditeerimist LVAK kodulehel.

Esimeses kvartalis on teostatud 50 nõustamist- Haljala valda 7, Kadrina valda 5, Rakvere linna 10, Rakvere valda 5, Tapa valda 9, Vinni valda 5, Viru-Nigula valda 1, Väike Maarja valda 6 ja mujale 2 nõustamist. Alustava ettevõtja baaskoolitusel osaleb 21 inimest.

Starditoetust said 2020 aastal 13 uut ettevõtet ning 1. kvartalis 5 ettevõtet. Peale RTKsse üleminekut (2019-2020) on staditoetuste statistika:

 

RTKs esitatud taotlused

esitatud taotluste osakaalud maakonniti

RTKs rahastatud projektid

rahastatud projektide osakaalud maakonniti

rahastatud projektid vs esitatud taotlused maakonnas

Harju

144

44%

96

43%

67%

Lääne-Viru

19

6%

15

7%

79%

Ida-Viru

18

6%

12

5%

67%

Järva

3

1%

3

1%

100%

Rapla

11

3%

5

2%

45%

Lääne

4

1%

4

2%

100%

Saare

12

4%

10

5%

83%

Pärnu

29

9%

15

7%

52%

Viljandi

19

6%

14

6%

74%

Jõgeva

8

2%

6

3%

75%

Tartu

33

10%

26

12%

79%

Põlva

3

1%

2

1%

67%

Võru

9

3%

3

1%

33%

Valga

8

2%

7

3%

88%

Hiiu

6

2%

3

1%

50%

 

326

 

221

  

Aarne Leisalu koostas VIROLile  uuringuprojekti  „Ringmajanduslik Lääne-Virumaa“ , mis sai heakskiidu üldkoosolekul ning esitatud KIKile. Samuti on Äripäevas ilmunud Aarne Leisalu´lt kaks arvamusartiklit ning Virumaa Tetajale saadetud märtsis üks arvamuslugu. 2776 ettevõttet on saanud uudiskirja Maaelu mitmekesistamise meetme infoga. Kirjaga on saadetud ka Eesti-Soome puidutööstuse ettevõtete kontaktkohtumise teave. 13 kogenud ettevõtet on saanud Aarnelt  konsultatsiooniteenust. 

Kaoke Kärdi on töögrupis, mis soovib SiM riigihankele kandideerida teemal Võimakad ja hoolivad kogukonnad ning osaleb koos teiste MTÜ konsultantidega partneritena Vabaühenduste Liidule projektis Võimekad sotsiaalsed ettevõtted. Kaoke on ka Arvamusfestvalil vabaühenduste programmi sisu eest vastutaja.

PATEE noorte ettevõtlikkuse tugimiseks korraldati jaanuaris õppevisiit Viru-Nigula valla ettevõtetesse TT Lontova, Lajos ja Metallituba. Lääne-Viru, Pärnumaa ja Järvamaa koordinaatorid  korraldasid veebruaris oma maakonna koolidele Ettevõtliku kooli uuenenud standardi tutvustamiseks veebiseminarid, mille käigus käidi läbi kogu standard. 02.02 ja 08.02 toimus õpilasfirmade raamatupidamise koolitus, kus osales kokku 14 tublit õpilasfirmat. 

PATEE ettevõtlikkuse tugimiseks toetame nõu ja jõuga MTÜ Visit Virumaa tegevusi Lääne Virumaa heaks. Ühing on koostamas oma arengustrateegiat ning tegutseb edukalt nii turismiettevõtete kui ka omavalitsuste suunal. Aprillis kuulutab LVAK välja hanke maakonna turismimarsruutide koostamiseks. Tulemus avaldatakse LVAK kodulehel. 

Uus PATEE ettevõtlussuuna projektijuhiks valisime koos meeskonnaga Rasmus Lindmaa. Rasmus tervitab kõiki:

Minu nimi on Rasmus Lindmaa ning mul on hea meel tegutseda Lääne-Viru Arenduskeskuses PATEE projektijuhina. Varasemalt olen muu hulgas tegutsenud teaduses (TTÜ orgaaniline keemia), innovatsiooni valdkonnas (TTÜ tehnoloogiasiirde ekspert) ja avalikus halduses (kaitseministeeriumi hankepoliitika nõunik) ja ka erasektoris (AS Bauroc kvaliteediteenistuse juht). Loodan, et minu senised teadmised ja kogemused toetavad meie piirkonna ettevõtteid ning nende tulevikku. Saan aru, et teil on toimiv ja avatud võrgustik ning loodan olla osaks sellest.

Lugupidamisega

Rasmus Lindmaa

Ettevõtluse arendamise programmi juht

GSM +372 5819 1490

E-post rasmus@arenduskeskus.ee

LVAK on jõudsalt tegelenud ka personali arendamisega. Tehtud on personaliuuring ning tulemusi esitletakse nõukogule ning asutajale. Seoses viiruse levikuga on osa LVAK töötajaid kodukontorites kuni 30.04.2021.

2020 aasta nõustamisteenuste tagasiside oli Lääne- Viru Arenduskeskusel 10 palli süsteemis väga hea 9,4 palli. Meil on väga hea meel lugeda klientide positiivseid sõnumeid. Saage ka teie sellest osa:   2020_L-Virumaa_nõustamisteenuse tagasiside

2020 aastal oli Lääne Viru Arenduskeskusel 58 meediakajastust, detailsemat infot leiate siit: 2020_L-VIRU meediakajastused

PATEE ettevõtlus

 • PATEE ettevõtluse suunal on sõlmitud MTÜ Visit Virumaa võrgustikule strateegialeping BDA Consulting´uga, mis toetab maakonna turismivõrgustiku arengut pikemas perspektiivis.
 • Välja on kuulutatud turismiteekondade hange, mille lõpptähtaeg on 16.04.2021. Hanke võitis MTÜ visit Virumaa.
 • Toimunud on tootmisettevõtetele mõeldud Digianalüüsi seminarid ettevõtete arenguprogrammi osana. Osales 21 ettevõtet.
 • Samuti on planeerimisel Ringmajanduse koolitusprogramm ning see toimub kahe aasta jooksul. See  koosneb kolmest osast- eneseanalüüs, ringdisaini programm ja tööstussümbioos.

PATEE noored

Ettevõtlike koolide ja lasteaedade juhtide ja õpetajate arenguprogramm Lääne-Viru, Järvamaa ja Pärnumaa Ettevõtlike koolide ja lasteaedade juhtidele ja
õpetajatele.

 • 11.03.2021 kl 13.00 – 15.45 Kuidas organiseerida mõtestatud ja eesmärgipärast e-õpet? Koolitajad: Erik Reinhold ja Sander Kiviloo. Diana Veskimägi
 • 23.03.2021 kl 13.00 – 16.00 Haridusasutuse turundamine sotsiaalmeedias. Koolitaja: Brit Mesipuu
 • 06.04.2021 kl 13.00 – 16.00 Haridusasutuste suhtlus meediaga. Koolitaja:Kadrin Karner
 • 22.04.2021 kl 13.00 – 16.15 Ajajuhtimise koolitus. Koolitaja: Kristjan Otsmann
 • 06.05.2021 kl 13.00 – 16.00 Enesejuhtimise koolitus. Koolitaja: Kaido Pajumaa

08.04 toimus ka õpilafirmadele nn pitchimise koolitus.

Alustavad ettevõtted

Alustavate ettevõtete 2020 ja 2021 baaskoolituse läbinud gruppidele toimus Epp Orgmetsa poolt korraldatud  jätkukoolitus, kus harjutati liftikõnet, et oma ettevõtete tutvustada kiirelt ja löövalt, osales 18 inimest.

2021 aastal on Lääne Virust saanud starditoetust 8 ettevõtet, soovime neile tuult tiibadesse.

Ettevõtluskonsultandid nõustasid 73 ettevõtet või eraisikut, kes soovivad ettevõtlusega alustada. 

Välja sai saadetud 6 uudiskirja, kus teavitati ettevõtteid erinevatest meetmetest ja koolitustest. Toimusid koolitused tootmisprotsesside optimeerimise ja digitaliseerimise teemadel. Samuti korraldas Aarne Leisalu ettevõtetele rahapäev, kus tutvustati erinevad rahastusvõimalusi. Koostöös Töötukassaga sai korraldatud ka tööjõu seminar, kus muuhulgas tegi Kristi Moldau ülevaate meie maakonna tööjõu olukorrast- töötute ootustest ja kvalifikatsioonidest. Seminaridel osalesid meie maakonnast 141 inimest.

Vabaühendused

Jätkub MTÜ tööhõive programmi tugimine. Juunis toimus koolitus, kus kahe maakonna vabaühendused said oma ideid katsetada ja arendada. Selle tulemusel saab vabaühendus ellu viia elujõulise mudeli, mis ei sõltu kogu ulatuses toetustest ja vabatahtlikust tööst.

Alates maikuust on Kaoke Kärdi ka KredEx konsultant korteriühistustele renoveerimise toetuste poolelt. Juba juunis oli huvilisi üle 20 ja peale puhkust jätkub tegevus.

Regionaalne investorteenus

Ilmar Branno tugib Haljala õlletehast Pyynikin Brewery erinevate tegevustega- EAS toetused, aktsiisiladu jms.

President Kersti Kaljulaidile tehtud Austria visiidi jaoks ülevaade Aseri tehasest Wieneberger, minister Andres Suttile Kesk eesti külastuse raames ettevõtete visiitide korraldamine ja Soome suursaatkonna sügisese vastuvõtu koordieerimine.