Lääne-Viru PATEE 2020-23 programmi fookus jaguneb kaheks. Noorte ettevõtlikkuse programmi eesmärgiks on tõsta õppeasutuste ettevõtlushariduse kvaliteeti, noorte ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusi tagades seeläbi noorte konkurentsivõime kasv tööjõuturul ning takistades väljavoolu maakonnast. Ettevõtluse edendamise projekt keskendub kolmele olulisele suunale: ettevõtete ühenduste tugimine, ringmajanduse sisseviimine maakonna ettevõtlusesse ning digitaliseerimise ja automatiseerimise tugimine.

Ettevõtluskeskkonna edendamine eesmärgiks on maakonna ettevõtete majandusliku aktiivsuse parandamine, luua võimalused uute teadmiste omandamiseks, innovaatiliste toodete/teenuste väljaarendamiseks, mis omakorda annab võimaluse ettevõttel kasvada ja areneda ning pakkuda rohkematele tööd.

Tegevuste käigus omandavad ettevõtjad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, mida kasutades suureneb ettevõtete ringmajanduse, turunduse, tootearenduse, uute sihtturgude ja ekspordi valdkondades. Ettevõtjatel paraneb arusaam oma ettevõtte arengupotentsiaalist ja  info/koostöö leidmise võimalustest ettevõtte arendamiseks.

Luuakse eeldused uute töökohtade loomiseks, uute toodete arendamiseks, uute eksportturgude leidmiseks, ettevõtte uute arengusuundade leidmiseks ning ressurssi ja toorme tõhusamaks kasutamiseks järgides ringmajandus põhimõtteid.

Ühiste tegevuste käigus arendatakse ja tugevdatakse programmi kuuluvate maakonna ettevõtete võrgustikku ning luuakse võimalusi ettevõtete ühingute loomiseks (nii maakondlikult, kui ka maakonna üleselt). Ettevõtete omavaheline koostöö muutub aktiivsemaks, kuna ollakse teadlikumad maakonna ettevõtluskeskkonnast ja koostöövõimalustest teiste ettevõtetega ja isikutega nii maakonnast, kui teistest regioonidest.