SA Lääne-Viru Arenduskeskus korraldas koostöös Estonian Business School’iga maakonna gümnaasiumide õpilastele suunatud ärimudeli koolitust. Tegemist on juba traditsiooniks kujunenud koolitusega, millele kaasatakse maakonna gümnaasiumide 11.klasse õpilasi.

Sel aastal toimus koolitus ettevõtlusnädala raames, 7. oktoobril Rakveres.

Koolituse viis läbi Ester Eomois, EBSi juhtimise õppejõud, ärivaldkonna konsultant ja koolitaja. Koolitus ise kandis täpsemat pealkirja „Ärimudelid ja nende planeerimine – kuidas äriideest jõuda äriplaanini? Edutegurid“.

Koolitusel tegid noored lisaks loengule tutvust Osterwalderi mudeliga ning said rühmatööna oma äriideed ka mudeli abil läbi mõtestada ning teistele ette kanda.

Tagasisidet arvestades oli noorte arvates tegemist väga vajaliku ja inspireeriva koolitusega ning mitmel juhul kurdeti, et aega jäi põneva teema jaoks napiks.

Koolitusel osales 40 noort üle kogu maakonna - osalemisvõimalust pakuti kõigile maakonna gümnaasiumitele proportsionaalselt vastavalt 11.klasside õpilaste arvudele koolides.

Lisainfo noorte ettevõtlikkuse programmi juhilt nep@arenduskeskus.ee, tel: 588 11639