Ettevõtliku kooli programmi läbiviimine Tapa Pisipõnni lasteaias

 

Ettevõtliku hoiaku kujundamine inimeses ja tema ettevõtlikkusele suunamine algab juba lasteaiast. Seetõttu ei puuduta haridusprogramm Ettevõtlik kool mitte ainult üldhariduskoole ja kooliõpilasi, vaid lasteaedade jaoks kohandatud ettevõtlikkusõppe programmist on võimalik osa saada ka lasteaedadel ja nende kasvandikel. Koolituse käigus uusi ettevõtlikkust arendavaid ideid ja mõtteid saanud lasteaiaõpetajad suudavad oma igapäevatöös rakendada erinevaid meetodeid ning seeläbi panna tugev alus ettevõtliku lapse arengusse juba väga varajasest noorusest.

2016. aastal on PATEE-kava noorte ettevõtlikkuse programmi raames võimalik ulatuslik Ettevõtliku kooli programm (baas-, rakendus- ja standardkoolitus) läbida Tapa Pisipõnni lasteaia personalil.

17.veebruaril toimus Ettevõtliku kooli baaskoolitus Tapa lasteaias Pisipõnn. Koolitusest võtsid osa kõik lasteaias töötavad alushariduse pedagoogid ja tugispetsialistid. Tagasiside baaskoolituse kohta oli väga positiivne ning õpetajad naasesid oma kasvandike juurde uute ja värskete mõtetega.

17. veebruaril toimunud baaskoolituse viis läbi EVK programmi koolitaja Kristi Goldberg (IVEK).

08. juunil toimus Tapa Pisipõnni lasteaiaõpetajatele praktilisemat laadi rakenduskoolitus, mis andis õpetajatele uusi ideid ja mõtteid, kuidas oma igapäevastesse õppekavalistesse tegevustesse haakida tulemuslikult ettevõtlikusalaseid võtteid. Koolitajal Kristi Goldbergil (IVEK) aitasid koolitust läbi viia tegevõpetajad Voka lasteaiast.

Haridusprogrammi kolmas koolitusmoodul, kvaliteedisüsteemialane standardkoolitus on mõeldud programmi rakendamist jälgima ja süsteemi parendama hakkavale lasteaias moodustatavale juhtrühmale.

Lisateave: Anu Oja
Noorte ettevõtlikkuse programmi juht
e-post: nep@arenduskeskus.ee
tel: 5881 1639

Pisiponnilasteaed3_520x390
Pisiponnilasteaed1_520x293
Pisiponnilasteaed2_520x390