2018. aastal on maakonna koolidel võimalik noorte ettevõtlikkuse programmi toel külastada Ettevõtlusküla Tartus. Noorte programm kompenseerib Ettevõtlusküla rollimängu osaliselt, ülejäänu osas tuleb rollimängust huvitatud klassil/õpilastel tegutseda ettevõtlikult ning leida vajaminevad rahalised vahendid.

2018. aastal said Ettevõtlusküla rollimängudest osa maakonna 3 kooli õpilased:

Kunda Ühisgümnaasiumi

Rakvere Reaalgümnaasium

Vasta kool

 

Lähem info anu@arenduskeskus.ee, telefon: 588 11639