Koostöös Junior Achievement Eestiga viiakse Lääne-Virumaal läbi ettevõtlusõppeprogrammide „Õpilasfirma“ ja „Minifirma“ juhendajate koolitus 14.september 2016. Koolitus toimub Rakveres, Targa Maja Kompetentsikeskuses (Lai tn 20). Koolituse teine päev toimub 6. jaanuaril Tallinnas.

Koolituse viib läbi JA Eesti.

Tegemist on koolitusega, mis on suunatud Lääne-Virumaa gümnaasiumides ja põhikooli kolmandas astmes ning kutsehariduses töötavatele õpetajatele ja samas vanuses noortega töötavatele noorsootöötajatele.

Koolituse eesmärgiks on valmistada ette ettevõtlusõppe programmide „Õpilasfirma” ja „Minifirma” juhendajaid ning anda õpetajatele seeläbi võimalus täita riiklikku õppekavakirjeldatud ainekavaga valikaine „Ettevõtlusõpe” ja ettevõtliku inimese kasvatamise osas. Koolituse laiemaks eesmärgiks on edendada õpilasfirmade tekke kasvu Lääne-Virumaal.

Koolitusel käsitletakse:

  • „Õpilasfirma”(gümnaasiumi ja kutsehariduse õpilastele) ja „Minifirma” (7. – 9. kl õpilastele) programmide  ideoloogiat ja õpetamise põhimõtteid;
  • õpilas- ja minifirma loomise, tegutsemise ja lõpetamise metoodikat koolis majandus- ja ettevõtlusõppe osana.

Koolitajateks on Epp Vodja, Elbe Metsatalu, Riin Saar (JA Eesti).

Lääne-Virumaal viiakse koolitus läbi PATEE-kava noorte ettevõtlikkuse tugiprogrammi raames.

 

  1. septembril Rakvere Targas Majas läbiviidud koolitusel osales  17 õpetajat erinevatest maakonna koolidest. Koolituse teine osa toimub jaanuaris Tallinnas.

Koolituse esimene osa Rakveres, Targas Majas, 14.septembril.