PATEE-kava raames ja toel on maakonna üldhariduskoolidel võimalik oma õpilasi viia tutvuma ettevõtete ja organisatsioonide tööga nii meie maakonnas kui mujal.

Ekskursioonid võimaldavad noortel tutvuda ettevõtete igapäevaeluga ning reaalse tööturu o

lukorraga.

Koolidel tuleb ühendust võtta SA Lääne-Viru Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmi juhiga (nep@arenduskeskus.ee, tel: 5881 1639) ja teatada oma huvist, leida huvipakkuvad ettevõtted, selgitada välja ekskursiooniks vajalik transpordikulu. Ekskursiooni läbi viies tuleb jälgida teavitusnõudeid ning esitada Arenduskeskusele ekskursiooni kohta aruanne.

Lisainfo: Noorte ettevõtlikkuse programmi juht: nep@arenduskeskus.ee, 5881 1639

 

Pilte toimunud ekskursiooonidest: