NORDPLUS Junior toetab õpilasfirmade juhendajate mobiilsusprojekti

SA Lääne-Viru Arenduskeskuse eestvedamisel Nordplus Juniori programmi kirjutatud projekt paneb aluse Eesti-Rootsi õpilasfirmade juhendajate vahelisele kogemustevahetamisele.

Projekti „NEET – Networking Entrepreneurship Education Teachers“ ehk „Ettevõtlusõppe õpetajate võrgustiku loomine“ toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu läbi hariduskoostööprogrammi Nordplus Junior.

Projekt toob kokku Rootsi ja Eesti majandusõppe õpetajad keskendudes õpilasfirmade juhendamise temaatikale. Projekti käigus tutvuvad kahe Stockholmi kooli (Bromma Gymnasium ja Rudbeck Sollentuna Gymnasium) ja viie Lääne-Virumaa gümnaasiumi (Rakvere Gümnaasium, Rakvere Reaalgümnaasium, Kadrina Keskkool, Tapa Gümnaasium, Kunda Gümnaasium) majandus- ja ettevõtlusõpetajad üksteise tööga õpilasfirmade juhendamisel. Projekti eesmärgiks on edendada õpilasfirmade loomist Lääne-Virumaal läbi väliskogemuse hankimise ja ideede vahetamise. Projektiga soovitakse luua ka alus edaspidiseks koostööks ja ühisprojektideks õpilasfirmade valdkonnas.

Õppereisid Stockholmi ja Lääne-Virumaale viiakse läbi 2016/2017 õppeaasta jooksul.

Projekt kestab 2016. aasta augustist kuni 2017. aasta augustini ning Nordplus Junior programm toetab mobiilsusprojekti 8220 euroga.

 

 

Pildid: Lääne-Viru maakonna õpetajate visiit Stockholmi (Bromma Gymnasium'i ja Rudbeck Sollentuna Gymnasium'i) 2016. aasta septembris. Visiiti kajastas Stockholmi õpetajate leht LÄRA (rootsikeelne artikkel leheküljel 23).

Rootsi õpetajate Lääne-Virumaa visiidi ajal antud intervjuu Virumaa Teatajas.