Noorte ettevõtlikkuse programmi raames ja toel on maakonna üldhariduskoolidel võimalik viia oma õpilasi tutvuma ettevõtete ja organisatsiooonide tööga nii maakonnas kui ka väljaspool.

Kooli ülesandeks on valmistada ette õppevisiit - leida huvi pakkuv ettevõte, leppida kokku külastuse sisu ja aeg, valmistada ette õpilased visiidiks ettevõttesse ja uurida välja bussihind. Transport ettevõttesse ja tagasi tasutakse Arenduskeskuse poolt.

Õppeekskursiooni läbiviimiseks ja transpordikulu hüvitamiseks palume koolidel esitada taotlus koos motiveeringuga siin. Oluline on välja tuua, kuidas õppeekskursiooniks valmistutakse ja kuidas hiljem nähtut ja kogetut analüüsitakse, et õppevisiit oleks eesmärgipärane ning seostuks õppetööga.

Häid materjale õppeekskursioonide ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja hilisemaks analüüsiks on võimalik leida näiteks siit. Häid meetodeid ja ideid õppevisiidiks nii õpetajale kui ka ettevõttele pakub Take Tech käsiraamat ja seda erinevate vanuseastmete kaupa.

2017. aastaks on õppevisiitideks mõeldud toetusvõimalused lõppenud. Uued võimalused avanevad 2018. aastal. Rohkem teavet Arenduskeskuse kodulehel.

Lähem teave tegevuse kohta noorte ettevõtlikkuse programmi juhilt e-posti aadressil anu@arenduskeskus.ee või telefonil 588 11639