Taotlusi õppevisiitideks võtame vastu jooksvalt sõitudele, mis korraldakse kuni 31.detsember 2018.

Noorte ettevõtlikkuse programmi raames ja toel on maakonna üldhariduskoolidel võimalik viia oma õpilasi tutvuma ettevõtete ja organisatsioonide tööga maakonnas.

Kooli ülesandeks on valmistada ette õppevisiit - leida huvi pakkuv ettevõte, leppida kokku külastuse sisu ja aeg, valmistada ette õpilased visiidiks ettevõttesse ja uurida välja bussihind. Transport ettevõttesse ja tagasi tasutakse Arenduskeskuse poolt.

Õppeekskursiooni läbiviimiseks ja transpordikulu hüvitamiseks palume koolidel esitada taotlus koos motiveeringuga siin. Oluline on välja tuua, kuidas õppeekskursiooniks valmistutakse ja kuidas hiljem nähtut ja kogetut analüüsitakse, et õppevisiit oleks eesmärgipärane ning seostuks õppetööga.

Häid materjale õppeekskursioonide ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja hilisemaks analüüsiks on võimalik leida näiteks siit. Häid meetodeid ja ideid õppevisiidiks nii õpetajale kui ka ettevõttele pakub Take Tech käsiraamat ja seda erinevate vanuseastmete kaupa.

Õppevisiidil tuleb bussisõidul kasutada ERF logoga värvilist A3 plakatit. Selle saab laenata Arenduskeskusest või ise välja printida (võtke ühendust allpool toodud kontaktandmetel). Samuti tuleb koguda osalevate noorte allkirjad logodega varustatud nimekirjalehtedele. Need saadab õpetajatele noorte ettevõtlikkuse programmi juht (vt allpool).

Õppevisiite saab korraldada 2018.aasta jooksul - jaanuarist kuni detsembrini.

Lähem teave tegevuse kohta noorte ettevõtlikkuse programmi juhilt e-posti aadressil anu@arenduskeskus.ee või telefonil 588 11639