Maakonna praktikavõrgustiku arendamisega soovitakse ühtlustada maakonna kutse- ja kõrgkoolide praktikasüsteemi, siduda omavahel paremini koolid ja praktikaasutustest ettevõtted ja organisatsioonid. Seda selleks, et maakonna ettevõtjatel oleks võimaluse leida tulevikus maakonna noorte hulgast kompetentseid töötajaid ja et maakonna noored tunneksid kodukohaga suuremat sidet ning väheneks tööalane väljaränne.

Nende eesmärkide nimel on koostöös maakonna kutse- ja kõrgharidusasutustega töötatud alates 2016. aasta algusest - kaardistatud on praktikajuhendajate koolitusvajadused ja ootused ning vastavalt sellele sisendile välja töötatud ja läbi viidud koolitusprogramm, millest said osa ca 20 praktikajuhendajat 15st ettevõttest/organisatsioonist. Rohkem koolitusprogrammi ja 2016.aasta tegevuste kohta on võimalik lugeda siit.

Nii koolitusvajaduste kaardistusest kui ka koolitusprogrammi tagasisidest tuli muuhulgas välja, et praktikajuhendajad tunnevad lisaks vajakajäävatele juhendamisalastele pädevustele puudust ka maakondliku võrgustiku olemasolust, mis annaks võimaluse ühiseid probleeme arutada ning üksteiselt selle käigus õppida.

Maakonna praktikajuhendajatele korraldatakse kaks praktilise iseloomuga seminari.

18.10.2017 toimus koolitaja Uku Visnapuu juhtimisel kogemuskoolitus, mille käigus oli maakonna ettevõtetes ja organisatsioonides töötavatel praktikajuhendajatel võimalik kovisiooni käigus õppida üksteise kogemustest.

29.11.2017 toimus kogemuskoolituse teine seminaripäev Aqva hotelli seminariruumis Rooma II. Lisaks päeva ühes pooles toimuvale kovisioonile, esinesid ettekannetega ka Kai Realo (Circle K Eesti AS tegevjuht) ettekandega "Töö lõpp on lähedal? ehk Uue põlvkonna juhtimine ja juhendamine" ning Helle Noorväli "Praktika tulemuslikkus" (Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor).

 

 

Praktikajuhendajate kogemuskoolitus