Tehnoloogiliste lahenduste tehnikaringide ettevalmistamine ja läbiviimine; juhendajate koolitamine

SA Virumaa Kompetentsikeskus on partneriks SA Lääne-Viru Arenduskeskusele maakonna noortele suunatud tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonna pilootringide läbiviimisel maakondliku noorte ettevõtlikkuse suurendamise programmi raames. Koostöö eesmärgiks on tõsta noorte huvi reaalteaduste, tehnoloogia- ja inseneerivaldkonna vastu ning suurendada seeläbi noore innovatsioonvõimekust ning ettevõtlikkust.

Sellel eesmärgil viiakse läbi  järgmised etapid:

1)     Koolitus-infopäev huviringi juhendajatele 3 erineva haridusastme lõikes (sihtrühm: maakonna õpetajad)

2)      Robootika huviringi I aste - alusharidusasutused (6 akad.tundi)

3)      Robootika huviringi II aste – üldhariduskoolide II aste (6 akad.tundi)

4)      Robootika huviringi III aste – üldhariduskoolide III aste (6 akad.tundi)

5)      Metoodiliste materjalide väljatöötamine

 

  1. aasta teises pooles alustati piloothuviringi läbiviimisega Sõmeru lasteaias Pääsusilm. Rohkem projekti käivitumise kohta saab lugedaVirumaa Teatajast(artikkel on tasuline).

Lähem teave tehnoloogiliste tehnikaringide kohta:

Rasmus Lindmaa, SA Virumaa Kompetentsikeskus (e-post: lindmaa@rakveretarkmaja.ee)

Anu Oja, SA Lääne-Viru Arenduskeskus (e-post: anu@arenduskeskus.ee)