Maakondlik noorte ettevõtlikkuse programm toetab maakonnas tehnoloogiavaldkonna-alase huvikooli väljaarendamist. 2018. aasta alguseks on MTÜ Dragonite juhtimisel loodud tehnikavaldkonna huvikool Tehnoloogiakool, mille eesmärgiks on edendada ja populariseerida teadushuviharidust Lääne-Virumaal.

2017. aasta sügisel vabaühenduse Dragonite'i poolt läbiviidud lasteaiaõpetajate robootikavaldkonna baaskoolituste loogiliseks jätkuks sai uuel aastal huviringidega alustamine lasteaedade juures. 2018. aasta alguses viidi Rakvere linna lasteaedades (LA Kungla, LA Triin ja Rakvere Rohuaia LA) läbi robootika huviringe tutvustavad infopäevad, mis olid suunatud nii huvilistele lastele ning nende vanematele. 2018.aasta jaanuarist alustasidki kõigis kolmes Rakvere linna lasteaias robootika huviringid oma tööd, juhendajateks samade lasteaedade õpetajad. Õpetajad läbisied eelevalt lisaks sügisel saadud baaskoolitusele ka põhjalikuma ettevalmistuse andva lühikoolituse MTÜ Dragonite juhendamisel. Väikeste robootikute tegemisi näiteks Kungla lasteaias saab piiluda SIIT.

Lisaks lasteaedadele alustati ka robootika huviringiga 7.-10.-aastatele lastele Lääne-Viru Keskraamatukogu juures. Huviringide töö jätkub 2018/19 õppeaasta sügisel.

Lasteaedade huviringide tööd ja tegemised võeti kokku kevadel, emadepäeva eel projektiga "Ema köögis". Projektide esitlused ja sõbralik meeskondade vaheline võistlus antud teemal toimus Rakvere Rohuaia lasteaias 5. mail. Pilte sündmusest on võimalik vaadata SIIT. Sügisel on plaanis korraldada sarnane teemapäev ka isadepäeva paiku. Taolised sündmused aitavad teadustada ja pöörata tähelepanu tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonna oluliusele ja integreeritusele haridusvaldkonnaga ning tekitada teadmist ja huvi valdkonna vastu.

1.veebruaril külastati  koos Rakvere linnavalitsuse ja linna koolide juhtkondadega Pärnu linna ja Pernova huvikooli, et tutvuda Pärnu linna praktikaga formaalse ja mitteformaalse õppe ühildamisest ("Pärnu linn kui õpikeskkond") ja mõtiskleda Rakvere linna sellekohaste võimaluste üle.

2018. aastal on plaanis viia maakonna õpetajatele läbi 24-tunnine koolitusprogramm, mille tulemusena on õpetajad võimelised lõimima oma tundidesserobootikaülesandeid vastavalt läbitavatele teemadele. Täpsem info koolituste kohta 2018. aasta sügisel.

Tehnoloogiakooli tegemised 2018. aastal