Tehnoloogiavaldkonna ja "tarkade lahenduste" alaste huviringide läbiviimine maakonna noortele juhendamisalased koolitused õpetajatele

Tegevuse eesmärgiks on suurendada huvi tehnoloogia- ja inseneeriavaldkonna vastus maakonnas ning tõsta juhendamisalast kompetentsi maakonna koolide õpetajate seas.

Noortele suunatud koolitused:

2017. aastal viiakse läbi piloothuviringid alusharidusastmes (jaanuar - märts 2017),  üldhariduskoolide II astme õpilastele (jaanuar-märts 2017) ja III astme õpilastele (september - detsember 2017).

Õpetajatele suunatud koolitused:

20.oktoobril toimus robootikaalane juhendamiskoolitus/praktiline seminar alushariduse õpetajatele Rakvere Rohuaia lasteaias. Tulenevalt suurest huvist koolituse vastu, toimus samasugune koolituspäev ka 27.novembril.

23. oktoobril toimus Rakvere Reaalgümnaasiumis robootikaalane juhendamiskoolitus/praktiline seminar põhikooli II ja III astme õpetajatele.

Koolituste ettevalmistamise ja läbiviimise käigus valmisid ka juhendid ja õppematerjalid õpetajatele, mille abil on neil võimalik hakata koolides/lasteaedades huviringe läbi viima. Materjale on võimalik näha ja alla laadida siit.

 

Lähem teave noorte ettevõtlikkuse programmi juhilt: anu@arenduskeskus.ee, telefon: 588 11639

Lasteaiaõpetajate koolituspäev Rakvere Rohuaia lasteaias

 

  

Õpetajate koolituspäev Rakvere Reaalgümnaasiumis