Programmid

Projekt „MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Sihtasutuse LääneViru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöövõimekuse suurendamine ja arendamine“ viiakse ellu meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames. Meetme eesmärgiks on suurendada inimeste ameti ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust.

Projekti tegevuste eesmärgiks on Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Sihtasutuse Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus efektiivne ja maakonna arengukavaga kooskõlas olev koostöö.

Aeg: 15.01.2019 – 20.12.2019
Kogumaksumus on 18 558,84 EUR.

Projekti tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, omafinantseering Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult.

 

 

11.03.2019 avaseminar

11.märtsil toimus projekti avaseminari, mille käigus kaardistati maakonnale olulised valdkonnad ja räägiti edasistest tegevustest.

 

Kogemuskohtumine Raplamaal

04.-05.aprillil toimus kogemuskohtumine Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindajatega. Kuulasime Raplamaa kogemusi organisatsioonide koostööst ja tööjaotusest. Tutvusime ka MTÜ Väärt Raplamaa Toode tegevusega.

 

Kogemuskohtumine Võrumaal

06.-07.mai osalesid MTÜ Lääne-Viru Omavalitsusliidu, SA Lääne-Viru Arenduskesuse töötajad ja maakonna omavalitsuste juhid kogemuskohtumisel Võrumaal. SA Võrumaa Arenduskeskuse töötajatelt saime ülevaate, kuidas toimub töökorraldus nende maakonnas. Lisaks tutvustati Umameki kaubamärki, Võrumaa turismisvaldkonna tegevust (visitvoru.ee). Külastasime ka Kagu-Eesti Innovatsioonikeskust KEIK ja Võrumaa puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust TSENTER.

 

17.05.2019 seminar

Seminaril analüüsiti võimalikke koostöömudeleid kogemuskohtumistelt saadud teadmise alusel.

 

31.10.2019 lõpuseminar Vihulas

Seminaril tutvuti projekti lõpparuandega, arutleti kuidas edasi minna ja milliseid tegutsemissuundasid valida.