Ettevõtliku kooli edulugude konkursile laekus üle Eesti kokku 106 õpilugu, mida koolid ja lasteaiad on...
Tänane Kuulutaja kirjutab eelmisel nädalal toimunud Õpime koos 2019! sündmusest. Oma arvamust avaldavad ka õpitubasid...