Loading Events
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditi avaseminar

25 September, 2019 @ 10:00 - 14:00

Tänapäevase ettevõtluse ja majanduse arenguid iseloomustab vältimatu areng tegevusprotsesside efektiviseerimise suunas, riigi ja ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine, ressursside säästlik kasutamine ning otseste kulude kokkuhoid.. Sellest tulenevalt on vajalik järjest laialdasem tegevusprotsesside optimeerimine ja kaasajastamine sh nende digitaliseerimine ja personali kvaliteetsem ning kaasav juhtimine.

Ettevõtete tegevusprotsesside juhtimise oluliseks suundumuseks on tootmisprotsesside terviklik automatiseerimine, kus valdav tootmistegevuse toimub ilma inimese olulise sekkumiseta  e. kontseptsiooni Industry/Tööstus 4.0 rakendamine. Konkurentsitihedates tarneahelates eeldavad rahvusvahelised firmad juba täna oma Eesti koostööpartneritelt kõrget digitaliseerituse taset. Samas pole ettevõtetel jõukohane ega otstarbekas kõiki digitaliseerimisega kaasnevaid muutusi korraga ette võtta. Seetõttu on oluline välja selgitada eelseisvate parendusprojektide prioriteetsus ja nende läbiviimise järjekord. Lisaks uutele tarkvaralahenduste juurutamisele tuleb panustada ka sisemiste protsesside pidevale tõhustamisele.

Tootmise digitaliseerimise eesmärgiks on integreeritud tootmine, mis võimaldab erinevate allüksuste eesmärgipärast ja ladusat koostööd, tootmistsükli (tellimuse teostuse tsükli) kestvuse lühendamist, automatiseerida tootmist ning seeläbi tõsta ettevõtte konkurentsivõimet. Tootmise digitaliseerimise taset näitab erinevate digitaaltehnikate (kliendisuhete halduses CRM, tootmise ettevalmistamisel CAD/CAM, ERP, PLM, tootmisseadmete halduses CMMS, lao- ja logistikasüsteemides WMS, jms) kasutamise ulatus vertikaalse (tellimuse täitmine) ja horisontaalse (tootmine) väärtusahela ulatuses.

Ettevõtte tegevusprotsesside efektiviseerimise ja digitaliseerimise võtmeteguriks on personali kaasatus. Seetõttu on digitaliseerimisega sama oluline protsessides osaleva personali üha kvaliteetsem juhtimine, et inimestes peituvat potentsiaali kõige tõhusamalt ära kasutada.

Hindamaks ettevõtte tänast olukorda, leidmaks üles optimeerimist vajavad kohad ning andmaks kätte olulised arengusuunad pakub SA Lääne-Viru Arenduskeskus (koostöös Innovaatliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskuse’ga (IMECC) ja PersonaliDisain OÜ’ga) Lääne-Virumaa tootmis- ja tööstusettevõtetele võimalust osaleda ettevõtte digitaliseerimise ja personalijuhtimise programmis sh. viia läbi ettevõtte digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditid. Programmis osalemine on ettevõttele TASUTA, kuid vajalik on EELREGISTREERIMINE, mida saab teha SIIN!

Programmi tegevused on kavandatud järgnevates etappides: 

 1. 25.09 Aqva Hotels OÜ Konverentsikeskus
  • 10:00 – 12:00  Ettevõtte digitaliseerimise ja personalijuhtimise sh auditi sissejuhatav infoseminar:
   • Tööstus 4.0 olemus ja arengutrendid.
   • Tootmise automatiseerimine ja tööstusrobootika.
   • Digitaaltehnikate kasutamine tootmises: vajadus ja otstarbekus.
   • Ettevõtte digiauditi olemus ja selleks ettevalmistamine.
   • Näitlik digiauditi tulemuste tutvustus ja nende interpretatsioon.
   • Auditi ajakava tutvustus.
   • Küsimused ja diskussioonarutelu.
  • 12:00 – 14:00  Ettevõtte personalijuhtimise sh auditi sissejuhatav infoseminar:
   • Personalijuhtimise aktuaalsus ja väljakutsed tänapäeva ning tuleviku tööstuses.
   • Personalijuhtimine kui protsess ja selle osad.
   • Erinevate personaliauditi osade ülevaatlik tutvustus.
   • Erinevate valdkondade esmane hinnang sisetunde põhjal (võimalus võrrelda hiljem oma tulemusega).
   • Näitliku raporti ja soovituste tutvustus.
   • Auditi ajakava tutvustus.

Programmis osalemisega seotud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.

Details

Date:
25 September, 2019
Time:
10:00 - 14:00
Event Category:

Organizer

SA Lääne-Viru Arenduskeskus
Phone:
+372 325 8028
Email:
info@arenduskeskus.ee
View Organizer Website

Venue

Aqva Spa konverentsikeskus
Parkali 4
Rakvere, Lääne-Virumaa 44308 Eesti
+ Google Map