(LIKVIDEERIMISEL)


Välisinvesteeringute Eestisse kaasamiseks tehtavad tegevused – erinevad nõustamisja turundustegevused eesmärgiga kaasata Eestisse täiendavaid investeeringuid, rahvusvahelist oskusteavet ja ekspordile orienteeritud ettevõtjaid.

Eesti maine ja tuntuse tõstmine – ettevõtjatele vajaliku usalduskrediidi loomine välisturgudele sisenemisel, ettevõtjate rahvusvahelise koostöö edendamisel ja välisinvesteeringute kaasamisel, kus on määrava tähtsusega Eesti riigi maine ja tuntus. Tegevuste plokk sisaldab erinevaid teavitus- ja turundustegevusi, sealhulgas infomaterjalide koostamist ja info levitamist, turundusürituste korraldamist jms.

Regionaalset investortegevust toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 01.01.2016 - 31.12.2018 summas 169508 eurot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *