Kogemuskohtumine Aasukalda Priitahtliku Päästekomandoga

Lääne-Viru Arenduskeskuse eestvedamisel hakkavad sellest suvest toimuma kodanikuühenduste kogemuskohtumised, millega antakse maakonna ühendustele parem võimalus üksteisega tutvumiseks, soodustatakse omavahelist tihedamat läbikäimist, üksteiselt õppimist ja kogemuste vahetamist.Kogemuskohtumised saavad toimuma üle maakonna. Kui sa oled ise MTÜ eestvedaja, liige, vabatahtlik või sind huvitab, kuidas maakonna MTÜ-d toimivad, siis kogemuskohtumised annavad selleks kõigeks hea võimaluse.

Rohu VI külapäev 17. juuli Rohu pargis

Veel viimane võimalus registreeruda Ideede laagrisse

Juba teist aastat järjest korraldab Lääne-Viru Maavalitsus koostöös partneritega koolinoortele suunatud suvist laagrit, kus toimub palju põnevat - erinevaid seiklusmänge, põnevaid töötubasid ja palju muudki. 

ALDA pakub toetust kohalikele demokraatiaprojektidele

ALDA – the European Association for Local Democracy hõikas välja taotlusvooru, millega toetatakse avatud valitsemise ja kodanike osalemise algatusi kohalikul tasandil. See on hea võimalus nii kohalikele omavalitsustele kui ka vabaühendustele. Eelistatud on projektid, kus vabakond ja kohalik omavalitsus on partneriteks.

Innove korraldab infopäeva täiskasvanute võtmepädevuste arendamise taotlusvooru tutvustamiseks

Sihtasutus Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium avavad 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks. Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud.

Ootame maakonna koole osalema Edulugude konkursil 2016 "Õppimine on põnev!"

Maakondlikud arenduskeskused on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse eestvedamisel viinud haridusprogrammi  Ettevõtlik kool edulugude konkurssi läbi juba mitu aastat. Lääne-Viru koolid ja lasteaiad on saavutanud konkursil märkimisväärseid tulemusi jõudes nii nominentide hulka või osutunud lausa võitjateks.

Alustavate ettevõtjate mentorklubi alustas

Lääne-Virumaa alustavate ettevõtjate mentorklubi alustas oma tegevust mais 2016 ning kokku on kavas korraldada 5 klubiõhtut.

Klubis osaleb 12 mentiid ja 6 mentorit.  Kõigi klubikohtumiste raames toimuvad teemakoolitused, rühmatööd ja mõttevahetused. Klubiüritused algavad kell 13.00 ja kestavad 18.00-ni, sisaldades koolitust, arutelublokki ja kohvipause.

Tasuta teabepäev „E-arvetele üleminek“

Rahandusministeerium kutsub osalema „Eesti e-arvetele ülemineku 2016“ teabepäeval, mis toimub Lääne-Virumaal 27. aprillil 2016, algusega kell 10.00 Lääne-Viru Maavalituse suures saalis (II korrus) Kreutzwaldi 5, Rakvere.

Lääne-Viru Arenduskeskus on partneriks Virumaa suurimal noorteüritusel Ideede laat 2016

7.aprillil toimub Rakvere Ametikoolis järjekorras juba viies maakonna noortele ja õpilastele suunatud noorteüritus "Ideede laat". 

Inspiratsioonilabor tuleb taas!

SA Lääne-Viru Arenduskeskus korraldab 9. märtsil koostöös Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, SA Virumaa Kompetentsikeskuse, Rakvere Linnavalitsuse ja Lääne-Virumaa Rajaleidja keskusega noorte ettevõtlikkuse edendamisele suunatud Inspiratsioonilabori. Koolidele saadetud kutsele end Innovatsioonilaborisse registreerida on reageerinud 100 noort! 

Kutse Rahvusvahelise koostöö seminarile

Kas oled mõelnud, et tahaksid oma organisatsiooni tegevuse viia järgmisele, rahvusvahelisele tasemele? Mis kasu sellest on? Kuidas alustada? Millist tuge on võimalik saada? Nendele küsimustele saad vastuse rahvusvahelise koostöö seminaril, mis toimub 29. märtsil Rakveres Targas Majas (Lai tn 20) algusega kell 10.00 - 12.30.

KOP 2016 kevadvooru infopäev

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru infopäev toimub neljapäeval, 3. märtsil algusega kell 13:00 Lääne-Viru Maavalitsuses. Infopäeva raames tutvustatakse ka SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise vooru.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus otsib oma meeskonda inimest uuele loodavale töökohale

Kordaläinud kogukonnapraktika 2015

Juba kolmandat aastat korraldab EMLS Vabaühenduste liit kogukonnapraktikat, kuhu kaasab ka erinevate koolide gümnaasiumiastme õpilasi. Kogukonnapraktika eesmärgiks on tutvustada noortele vabaühenduste tööd ja neid sellesse kaasata. 7. oktoobril 2015. aastal alustas kogukonnapraktikat SA Lääne-Viru Arenduskeskuses 11 aktiivset ja tublit noort. Nende seas nii Rakvere Gümnaasiumi kui ka Rakvere Reaalgümnaasiumi 12. klasside õpilased. Koos oli soov midagi ära teha ja sellest ka märk maha jätta.

MAAKONDLIKU SOTSIAALTEENUSTE ARENGUSEMINAR Sõmerul 25.01.16

Lääne-Viru Arenduskeskus korraldab seoses Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekti 2014-2020.2.02.001.01.15-0002 avatud vooru „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ avaliku arutelu.