Ettekanne ja nõustamine võrdse kohtlemise teemal 13. märtsil Rakveres

13. märtsil kell 13.00-14.30 teeb võrdõigusvoliniku nõunik Hille Naaber ettekande võrdse kohtlemise teemal ja kell 14.30-16.30 võtab nõunik vastu inimesi, kes kahtlustavad, et neid või nende lähedasi on koheldud ebavõrdselt nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

Esmaspäeval, 9. märtsil algusega kell 13:00 toimub Lääne-Viru Maavalitsuses kohaliku omaalgatuse programmi infopäev ning Hooandja platvormi tutvustus.

Tulemas on juba neljas Ideede Laat

Lääne-Viru Maavalitsus koostöös Europe Direct teabekeskus – Lääne-Virumaa, Lääne-Viru Arenduskeskuse, maakonna koolide ja vabaühenduste tehnika- ning tehnoloogiaringidega korraldavad 8. aprillil Rakvere ametikoolis Ideede laada.

HEAK korraldab 5. märtsil turunduskoolituse - tule osalema!

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab 05.03.2015 turunduskoolituse teemal "Tarbijakäitumine ja neuroturundus". Lektoriks pikaajalise turundusvaldkonna kogemusega hr. Andres Kuusik.

Eesti Energia ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM

Õppeaastal 2014/2015 tegutseb Ida- ja Lääne-Virumaal Eesti Energia poolt ellukutsutud üleriigiline koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM. 2010/11 õppeaastal just sellest piirkonnast alustanud programm on teinud Eestile ringi peale ja on nüüd tagasi Virumaal, et julgustada ja kujundada ettevõtliku mõtteviisiga elluastujaid vanuses 13—19 aastat sõltumata nende sotsiaalsest ja etnilisest päritolust. Antud hooajal keskendub ENTRUM IKT ja inseneeria valdkonnale, aidates kaasa Virumaa arengule.

Valmis uus kodanikuühiskonna arengukava aastateks 2015-2020

Vabariigi Valitsus kiitis 19. veebruari 2015 istungil heaks siseministeeriumi eestvedamisel valminud kodanikuühiskonna arengukava, mis suunab kodanikuühiskonna edenemist aastatel 2015-2020.

Mittetulundusühenduste seminar „Kuidas suurendada omatulu?“ 11. märts 2015 Rakveres

Kutsume mittetulundusühendusi seminarile „Kuidas suurendada omatulu?“ Otsime vastuseid küsimustele: kuidas vähese ressursiga teha võimalikult head turundust; millised on ühingu peamised kitsaskohad, mis ei lase rohkem müüa? Koolitaja Aune Lillemets jagab oma kogemust ja tutvustab abivahendid turundusplaani välja töötamiseks.

Kutse tasuta Tööohutuse alasele infopäevale

Lääne-Viru Arenduskeskus koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Tööinspektsiooniga kutsuvad osalema 18. märtsil Rakveres toimuvale töökeskkonna alasele TASUTA infopäevale.

Eestlased on Kesk-Läänemere programmis aktiivsed taotlejad

Regioonidevahelist koostööd soodustavas Kesk-Läänemere programmi 2014 – 2020 esimeses taotlusvoorus esitati kokku 177 projekti, millest 52 oli Eesti juhtpartneriks ning mitmetes projektides partneriks.

EAS kutsub ettevõtjaid osalema ühisstendil Münchenis 10.-13. novembrini 2015 toimuval messil productronica 2015

Productronica on maailma juhtiv elektroonika ja seadmete tootmise mess. Ühisstendile ootame elektroonikatööstuse ettevõtteid ja elektroonika tootmiseks vajaminevate seadmete valmistajaid, kes on huvitatud oma toodete ekspordist või allhankepartnerite leidmisest. Eelmisest, 2013. aasta productronica messist, võttis osa 1218 eksponenti ja üle 37 808 külastaja.

Too oma teema Arvamusfestivalile 2015

Arvamusfestival sünnib Eestimaa inimeste mõtetest ja seisukohtadest. Kolmandat aastat järjest kerkib Paide Vallimäele 14.-15. augustil festivaliala ning pärismaastiku kohale tõuseb arvamusmaastik. Arvamusfestival on kohtumispaik ja mõttevahetuskoht Eesti ühiskonnale ja inimestele olulistel teemadel. Arutelude tulemusel saavad alguse uued ideed, ühiskonna jaoks kasulikud ettevõtmised ja areneb arutelu- ning suhtluskultuur Eestis.

Võida kliente välisturgude infoüritustel osaledes

2014. aasta lõpus rääkis EASi turismiarenduskeskus turismiettevõtjate ja -organisatsioonidega läbi ühise tegevuskava selleks aastaks. Kava järgi teeme nüüd konkreetseid plaane nii müügiedendustegevustes (B2B) kui ka lõpptarbijale suunatud tegevustes (B2C). Praegu plaanime infopäevi-seminare-workshop’e ja soovime teada, millistest infoüritustest on ettevõtjad jt partnerid huvitatud.

EAS kutsub osalema ühisstendil rahvusvahelistel messidel

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile viiel rahvusvahelisel messil. Messil osalemist rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahendidest.

Kutse uuringu "Eesti kogukondade hetkeseis 2014" esitlusele

Linnalabor koos Eesti Külaliikumisega Kodukant kaardistas KÜSKi toel esmakordselt Eestis geograafiliselt piiritletud linna- ja maakogukondi ning soovib uuringuleide avalikult jagada. Kutsume sind uuringu avalikule esitlusele 19. veeburaril kell 15-17 Eesti Arhitektuurikeskuse ruumidesse Kultuurikatlas (Põhja pst. 27a).

EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile allhankemessil Alihankinta 2015