EAS peatab arendustöötajate kaasamise toetusmeetmetes taotluste vastuvõtu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peatas 19. augustil taotluste vastuvõtu arendustöötajate kaasamise toetamise meetmes seoses eelarve täitumisega. Esitatud taotluste osas tehakse otsuseid lähtuvalt taotluste esitamise järjekorrast ja meetme rahastamise eelarve jäägist.

Hooaja viimane PUNNVÕRRIDE kestvussõit

MTÜ PUNNVÕRR annab teada, et hooaja viimane kestvussõidu etapp toimub Pärnu ringrajal 6. septembril 2014.

Ettevõtluskonkursil kandideerib üle 500 ettevõtte

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt korraldatud ettevõtluskonkursil kandideerib üle 500 ettevõtte, kelle hulgast parimad kuulutatakse välja oktoobris.

SA Innove struktuuritoetuse taotlusvoor "Tööelu kvaliteedi parandamine"

Anname teada, et tööandjate, ettevõtjate ja töötajate esindusorganisatsioonidel on 25. augustist kuni 30. septembrini 2014 võimalik SA-lt Innove taotleda toetust töölepingu seadust ja uut meretöö seadust tutvustavate koolituste läbiviimiseks. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine“ avatud taotlusvooruga.

Tähtaeg 25.august - 30. september 2014

Avati sotsiaalse innovatsiooni konkurss

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) koostöös Heateo Sihtasutusega kutsub vabaühendusi osalema sotsiaalse innovatsiooni konkursil, mis otsib uuenduslikke ja senisest efektiivsemaid lahendusi ühiskondlikele probleemidele.

Tähtaeg 16.10.2014

Alustavate ettevõtjate baaskoolitus 2014

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja  BDA Consulting OÜ koostöös SA Lääne-Viru Arenduskeskusega (LVAK)  korraldavad alustavate ettevõtjate baaskoolituse.

Uus kultuurikoostöö taotlusvoor avatud

31.07.2014 avati  uus taotlusvoor kultuurikoostöö projektidele. Taotleda saab  jälle kahes kategoorias:

Kodanike Euroopa programmi järgmine taotlustähtaeg on juba 1.septembril

Selle aasta teine ja ühtlasi ka viimane taotlustähtaeg Kodanike Euroopa programmi raames on 1.septembril, mil avatud on programmi 2.tegevussuund – demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus. Tegevussuuna raames on avatud kolm meedet:

Noorteprogramm ENTRUM ootab ideid ettevõtlike ideede panka

ENTRUMi pressiteade 4. august 2014

Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM avab 4. augustil ettevõtlike ideede panga. Panga eesmärk on pakkuda inspiratsiooni ning nende ideede elluviimisvõimalust konkursil ja arenguprogrammis osalevatele 13- 19- aastastele noortele.

Kodukant ootab "Kogukonna Pärl" kandidaate

Kaunil suveajal on käimas 2014. aasta Kogukonna Pärli konkurss! Ilus traditsioon jätkub ja tegusate perede tunnustamiseks oodatakse ettepanekuid üksikisikute ja organisatsioonide poolt, täites hiljemalt 10. augustini 2014 ankeedi, mille leiad leheküljelt www.kylaelu.ee

EAS kutsub ettevõtjaid uutesse arenguprogrammidesse.

EAS alustab sügisel 3 uue arenguprogrammiga, mille käigus  analüüsitakse ettevõtete ärimudeleid, arendatakse tooteid ja teenuseid ning luuakse uusi strateegiaid.

EAS taasalustab innovatsiooniosaku toetuse taotluste vastuvõttu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustab 1. augustist 2014 innovatsiooniosaku toetuse taotluste vastuvõttu. Tegemist on ühekordse toetusega, mille abil aidatakse väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel leida uute toodete ja teenuste arendamiseks partner. Innovatsiooniosakute andmist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Panusta üle-Eestilisse kogukonnauuringusse ja vasta küsimustikule!

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Linnalabor MTÜ kutsuvad sind panustama üle-Eestilisse kogukonnauuringusse. Täida küsimustik SIIN.

Avatud on 2014. aasta teine taotlusvoor keskkonnaprogrammist toetuste taotlemiseks

Kultuurikoostöö toetusvõimalused programmi Loov Euroopa toel.

Programmi üldinfo

2014 aastast alustas kultuuri toetamist programm Loov Euroopa. Uus raamprogramm ühendab varem eraldi seisnud programmid „Kultuur,” „MEDIA” ja „MEDIA Mundus.“ Alates 1. jaanuarist saab programmi alamprogrammide kohta infot  Loov Eestist ning Eesti Filmi Instituudist. Kogu info programmi kohta: www.looveuroopa.ee