Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 3. oktoobrini

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Innovest saab taotleda toetust noorte ja pikaaegsete töötute tööle aitamiseks

Innove ja Sotsiaalministeerium on avanud taotlusvooru, kuhu oodatakse projekte, mille raames pakutavad tegevused aitavad tööturule 16–29-aastaseid noori ning pikka aega töölt eemal olnud inimesi. Taotlusvooru rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

10. septembril toimuv üleeuroopaline kosmosedebatt ootab osalejaid

Pressiteade

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

22.08.2016

10. septembril toimuv üleeuroopaline kosmosedebatt ootab osalejaid

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA), mille liikmeks sai eelmisel aastal ka Eesti, korraldab 10. septembril ulatusliku avaliku debati, kuhu oodatakse osalema üle 2000 inimese 22 Euroopa riigist. Osalemine ei eelda kosmosealaseid eriteadmisi. Registreerumine debatile on avatud kuni 28. augustini!

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru infopäev

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru infopäev toimub esmaspäeval, 05. septembril algusega kell 13:00 Lääne-Viru Maavalitsuses.

Alustab väikeettevõtja arenguprogramm - UUS!

EAS koostöös eduka partneri Marketingi Instituudiga korraldab väikeettevõtete juhtidele ning omanikele aktuaalsete teemade ja hinnatud koolitajatega väga praktilise koolituse EASi väikeettevõtja arenguprogramm. Kandideerimisavalduse esitamise viimane tähtaeg on 31. august 2016.

EAS Ärimentorprogramm ootab kandideerima.

Kasvata oma äri personaalse mentori abiga.

EAS ootab sügisel algavasse ärimentorprogrammi kandideerima 1-3,5 aastat tegutsenud ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid. Ärimentorprogramm on mõeldud alustavate ettevõtjate edule ja kiiremale kasvule ning ekspordile kaasaaitamiseks. Kandideeri SIIN.

Ärimentorprogramm võimaldab Sul: 

Kogemuskohtumine Aasukalda Priitahtliku Päästekomandoga

Lääne-Viru Arenduskeskuse eestvedamisel hakkavad sellest suvest toimuma kodanikuühenduste kogemuskohtumised, millega antakse maakonna ühendustele parem võimalus üksteisega tutvumiseks, soodustatakse omavahelist tihedamat läbikäimist, üksteiselt õppimist ja kogemuste vahetamist.Kogemuskohtumised saavad toimuma üle maakonna. Kui sa oled ise MTÜ eestvedaja, liige, vabatahtlik või sind huvitab, kuidas maakonna MTÜ-d toimivad, siis kogemuskohtumised annavad selleks kõigeks hea võimaluse.

Rohu VI külapäev 17. juuli Rohu pargis

Veel viimane võimalus registreeruda Ideede laagrisse

Juba teist aastat järjest korraldab Lääne-Viru Maavalitsus koostöös partneritega koolinoortele suunatud suvist laagrit, kus toimub palju põnevat - erinevaid seiklusmänge, põnevaid töötubasid ja palju muudki. 

ALDA pakub toetust kohalikele demokraatiaprojektidele

ALDA – the European Association for Local Democracy hõikas välja taotlusvooru, millega toetatakse avatud valitsemise ja kodanike osalemise algatusi kohalikul tasandil. See on hea võimalus nii kohalikele omavalitsustele kui ka vabaühendustele. Eelistatud on projektid, kus vabakond ja kohalik omavalitsus on partneriteks.

Innove korraldab infopäeva täiskasvanute võtmepädevuste arendamise taotlusvooru tutvustamiseks

Sihtasutus Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium avavad 27. juunil taotlusvooru, kust saab taotleda toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks ja õpihoiakute parandamiseks. Projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud.

Ootame maakonna koole osalema Edulugude konkursil 2016 "Õppimine on põnev!"

Maakondlikud arenduskeskused on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse eestvedamisel viinud haridusprogrammi  Ettevõtlik kool edulugude konkurssi läbi juba mitu aastat. Lääne-Viru koolid ja lasteaiad on saavutanud konkursil märkimisväärseid tulemusi jõudes nii nominentide hulka või osutunud lausa võitjateks.

Alustavate ettevõtjate mentorklubi alustas

Lääne-Virumaa alustavate ettevõtjate mentorklubi alustas oma tegevust mais 2016 ning kokku on kavas korraldada 5 klubiõhtut.

Klubis osaleb 12 mentiid ja 6 mentorit.  Kõigi klubikohtumiste raames toimuvad teemakoolitused, rühmatööd ja mõttevahetused. Klubiüritused algavad kell 13.00 ja kestavad 18.00-ni, sisaldades koolitust, arutelublokki ja kohvipause.

Tasuta teabepäev „E-arvetele üleminek“

Rahandusministeerium kutsub osalema „Eesti e-arvetele ülemineku 2016“ teabepäeval, mis toimub Lääne-Virumaal 27. aprillil 2016, algusega kell 10.00 Lääne-Viru Maavalituse suures saalis (II korrus) Kreutzwaldi 5, Rakvere.

Lääne-Viru Arenduskeskus on partneriks Virumaa suurimal noorteüritusel Ideede laat 2016

7.aprillil toimub Rakvere Ametikoolis järjekorras juba viies maakonna noortele ja õpilastele suunatud noorteüritus "Ideede laat".