Eesti suurim ettevõtluskonkurss kutsub osalema

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad taaskord „Aasta ettevõtte“ otsinguid. Tegu on Eesti suurima ettevõtluskonkursiga, mis toimub era- ja avaliku sektori koostöös. Kandideerimine on avatud 13. aprillist kuni 30. juunini 2015 veebilehel http://ettevotluskonkurss.ee/

Neljas Ideede laat tuleb aastate võimsaim

Lääne-Viru Maavalitsus koostöös Europe Direct teabekeskus – Lääne-Virumaa, Lääne-Viru Arenduskeskuse, Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu, maakonna koolide ja vabaühenduste tehnika- ning tehnoloogiaringidega korraldavad 8. aprillil Rakvere ametikoolis Ideede laada.

Tegusaid sotsiaalseid ettevõtteid ootab stipendium

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik ootab alates tänasest kuni aprilli lõpuni taotlusi 3000 euro suuruse “Tegusa Eesti” stipendiumile, mille eesmärk on aidata ühiskondliku heaolu nimel tegutsevaid sotsiaalseid ettevõtteid.

KÜSKi koostöövõrgustike infopäev Rakveres

Avatud on registreerimine KÜSKi koostöövõrgustike taotlusvooru infopäevale, mis toimub 14. aprillil 2015 algusega kell 13:00 - 17:00 Lääne-Viru Maavalitsuse suures saalis (II korrusel) Rakveres.

EAS avas loomemajanduse tugistruktuuride arendamise taotlusvooru

„Avanenud toetus on suunatud loomemajanduse valdkondlikele ja piirkondlikele arenduskeskustele. Toetusega soodustatakse loomemajanduses ja tema sidusvaldkondades tegutsevate loomeettevõtete võrgustumist ning ettevõtluspotentsiaali ja ekspordivõimekuse kasvatamist,“ selgitas EASi loomemajanduskeskuste programmijuht Katre Purga. Purga lisas, et kandideerima oodatakse organisatsioone, kes teevad koostööd mitte ainult loomeettevõtetega, vaid on valmis panustama ka teiste sektorite arengusse.

Norra toetuste programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ taotlusvoor AVATUD

Sotsiaalministeerium kuulutas 12. märtsil 2015. a avatuks Norra toetuste 2009-2014 programmi "Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal" väiketoetusskeemi lisataotlusvooru. Taotluse esitamise tähtaeg on 25. mai 2015.

Alustava ettevõtte starditoetus tõuseb 15000 Euroni

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling allkirjastas määruse, millega tõuseb alustava ettevõtte starditoetus 15 000 euroni. Kui seni oli alustavatel ettevõtjatel võimalik taotleda starditoetust 5000 euro ulatuses ning lisaks pakuti ettevõtjatele kasvutoetust, siis EL uuel toetusperioodil on need koondatud üheks toetuseks.

KÜSK avas koostöövõrgustike loomise ja arendamise taotlusvooru

KÜSK toetab koostöövõrgustike loomise ja arendamise taotlusvooru raames projekte, mis pakuvad ühiskondlikele probleemidele lahendusi läbi erinevate koostöömudelite. Taotluste esitamise tähtaeg on 02. juuni 2015. Oodatud on: uued algatused ehk uute koostöövõrgustike või- mudelite loomised; juba rohkemal või vähemal määral toimiva koostöö edasiarendused.

Ettekanne ja nõustamine võrdse kohtlemise teemal 13. märtsil Rakveres

13. märtsil kell 13.00-14.30 teeb võrdõigusvoliniku nõunik Hille Naaber ettekande võrdse kohtlemise teemal ja kell 14.30-16.30 võtab nõunik vastu inimesi, kes kahtlustavad, et neid või nende lähedasi on koheldud ebavõrdselt nende soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

Esmaspäeval, 9. märtsil algusega kell 13:00 toimub Lääne-Viru Maavalitsuses kohaliku omaalgatuse programmi infopäev ning Hooandja platvormi tutvustus.

Tulemas on juba neljas Ideede Laat

Lääne-Viru Maavalitsus koostöös Europe Direct teabekeskus – Lääne-Virumaa, Lääne-Viru Arenduskeskuse, maakonna koolide ja vabaühenduste tehnika- ning tehnoloogiaringidega korraldavad 8. aprillil Rakvere ametikoolis Ideede laada.

HEAK korraldab 5. märtsil turunduskoolituse - tule osalema!

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab 05.03.2015 turunduskoolituse teemal "Tarbijakäitumine ja neuroturundus". Lektoriks pikaajalise turundusvaldkonna kogemusega hr. Andres Kuusik.

Eesti Energia ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM

Õppeaastal 2014/2015 tegutseb Ida- ja Lääne-Virumaal Eesti Energia poolt ellukutsutud üleriigiline koolinoorte ettevõtlikkusideede konkurss ja arenguprogramm ENTRUM. 2010/11 õppeaastal just sellest piirkonnast alustanud programm on teinud Eestile ringi peale ja on nüüd tagasi Virumaal, et julgustada ja kujundada ettevõtliku mõtteviisiga elluastujaid vanuses 13—19 aastat sõltumata nende sotsiaalsest ja etnilisest päritolust. Antud hooajal keskendub ENTRUM IKT ja inseneeria valdkonnale, aidates kaasa Virumaa arengule.

Valmis uus kodanikuühiskonna arengukava aastateks 2015-2020

Vabariigi Valitsus kiitis 19. veebruari 2015 istungil heaks siseministeeriumi eestvedamisel valminud kodanikuühiskonna arengukava, mis suunab kodanikuühiskonna edenemist aastatel 2015-2020.

Mittetulundusühenduste seminar „Kuidas suurendada omatulu?“ 11. märts 2015 Rakveres

Kutsume mittetulundusühendusi seminarile „Kuidas suurendada omatulu?“ Otsime vastuseid küsimustele: kuidas vähese ressursiga teha võimalikult head turundust; millised on ühingu peamised kitsaskohad, mis ei lase rohkem müüa? Koolitaja Aune Lillemets jagab oma kogemust ja tutvustab abivahendid turundusplaani välja töötamiseks.